Home Řízení rodinySpráva rodiny Co je nástupnictví a proč je třeba mu věnovat pozornost?

Co je nástupnictví a proč je třeba mu věnovat pozornost?

Autor Redakce

Nástupnictví. Jeden z nejdůležitějších procesů Family Governance a přesto jeden z těch nejopomíjenějších. Proč byste měli nástupnictví řešit a kdy jej začít plánovat?

Otázka nástupnictví se v mnoha případech opomíjí, což může mít za následek konec podnikání. Jen 70 % rodinných firem přežije druhou generaci, třetí pak pouhých 12. Ale proč to tak je? Je možné, že za tím stojí nedostatek času kvůli podnikání nebo strach se své firmy vzdát. Možná je to i tím, že tenhle “problém” je tak daleko, že “nemá cenu ho řešit”. Možná se jedná o strach z konce, ať již v jakékoliv smyslu. Co budu dělat pak, až tu firma nebude? Co bude, až já tu nebudu?

Nic netrvá věčně. Ani úspěch, ani podnikání, bohužel ani život. To je něco, co si na začátku jakéhokoliv Wealth Planningu nebo při úspěšném businessu musí každá uvědomit jako první. Proč totiž nejčastěji úspěšní podnikatelé budovali své firmy? Aby zajistili rodinu a zároveň měli jednoho dne co předat svým dětem. Je to jejich odkaz, který tu s potomky s trochou štěstí a hodně přípravy vydrží možná i postaletí. Pokud chceme dílo, do kterého jsme dali srdce a duši, zachovat a udržet pro několik dalších generací, je třeba nástupnictví nejen zvážit, ale rovněž jej začít plánovat. 

Co je nástupnictví?

Nástupnictví je jednou z nejdůležitějších částí plánování bohatství i Family Governance. K nástupnictví dochází při jakékoliv okolnosti, kdy majetek, aktiva či moc byly předány někomu jinému – nástupci. Jinými slovy jde o předání vedoucí role od majitele, v ČR mnohdy zakladatele firmy, jeho nástupci – často potomkům. K tomu může dojít odchodem do důchodu, úmrtím nebo nezpůsobilostí. Důvodem také může být prodej firmy z důvodu dosažení vize, naskytnutí jiné příležitosti nebo protože podnik není komu předat v rámci rodiny. 

Nástupnictví je složitým a dlouhodobým procesem, který může zahrnovat emoce i konflikty. Doporučuje se, aby proces byl řízen nezúčastněnou osobu, např. Wealth Managerem, advokátem nebo experty z Family Office. Důležitým prvkem úspěšného předání firmy je, aby všechny účastněné osoby byly na tento proces řádně připraveny, jsou s ním obeznámeny a souhlasí s ním. Tak totiž dokážeme předcházet sporům a nedorozuměním. Hlavním cílem vzdělávání a přípravy nástupců je zachování hodnot a vize rodiny.

Co je plán nástupnictví a k čemu je potřeba 

Nástupnictví znamená předání vedoucí role, plán nástupnictví je pak strategické vytyčení kroků, kterými k předání dojde. Plán nástupnictví je vlastně pojistkou, která zaručuje, že po vašem odchodu bude společnost nadále fungovat hladce. Do svého podnikání majitelé či zakladatelé dali slzy a pot, podstoupili rizika a přinesli oběti. Jejich cílem bylo a je, že odkaz, který vytvořili, tu nadále zůstane – ideálně v rámci rodiny a dalších generací.

Dle studie společnosti Deloitte a AMSP ČR z roku 2014 se v následujících 10 až 15 letech očekávají významné přesuny majetku v důsledku předávání společností a firem z jedné generace na druhou. Takový výsledek není překvapivý. První porevoluční podnikatelé se nyní dostávají před zásadní rozhodnutí: co s vybudovanou firmou. Na to, zda se mezigenerační transfer českých rodinných podniků podaří a společnostem se bude dále dařit, má vliv především plán nástupnictví. Jak totiž uvádí Martin Liebi do třetí generace podnikání se dostane pouhých 12 % společností. Liebi dodává, že hlavním důvodem těchto ztrát je právě absence plánu nástupnictví a také majetkového plánu. 

Při předávání nástupnictví nám nejde pouze o to najít vhodného nástupce, ale především o zanechání odkazu, hodnot, rodinné kultury.. Proto spolu se společností předáváme i její étos. Takový étos, který je nazýván rodinnou ústavou, může obsahovat principy podnikání a hodnoty, kterými se držíme a ke kterým vzhlížíme. Klíčovým faktorem při předávání firmy a bohatství v rodině je komunikace. Tento “étos” by měl vzejít z diskuze členů rodiny či rodinné rady. Rodinná ústava je formálním dokumentem bez právního ukotvení. Jedná se o základní stavební jednotkou struktury rodinného podniku. Dokument obsahuje hodnoty, cíle, normy, ale i práva a povinnosti rodinného podniku a jeho členů. 

Co by mělo být součástí plánu nástupnictví 

Rozhodnutí o tom, komu a kdy firmu předáme, nejsou jediné kroky, které byste v tomto procesu měli podniknout. Společnost Deloitte vydala spolu s AMSP ČR publikaci zabývající se plánováním nástupnictví. Mezi základní složky strategického plánování nástupnictví pak řadí:

  • Rodinná dynamika
  • Plánování nástupnictví jako komplexní přístup k cílenému rozvoji talentů
  • Sledování a zvyšování výkonnosti společnosti
  • Ocenění společnosti
  • Financování společnosti
  • Příprava na neočekávané životní situace
  • Zachování osobního a rodinného bohatství

Kdo vám pomůže s plánem nástupnictví 

Wealth Manager je poradce se zaměřením na správu aktiv klientů s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) s cílem krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého růstu bohatství. Nepleťte si Wealth Managera s finančním poradcem. Finanční poradce se zaměřuje na široké spektrum finančního trhu a služeb, avšak bez konkrétní specializace. Zatímco specializace Wealth Managera je, jak již napovídá název, správa bohatství. Pomůže vám nejen v otázkách investičního a finančního poradenství, ale pokrývá všechny části finančního života klienta: finanční plánování, plánování odchodu do důchodu, plánování nástupnictví a předání jmění, sestavování rodinných majetkových plánů, tvorba investiční strategie a alokace aktiv, private equity, apod.

Family office „Rodinná kancelář“ je organizace, která se vytváří za účelem individuální podpory a potřeb konkrétní rodiny (Single Family Office – “SFO”) nebo může být založena za účelem podnikání s cílem poskytovat své služby více rodinám (Multi Family Office – “MFO”). Rodinná kancelář má širší dosah než Wealth Manager. Její koncept je založen na koordinované práci týmu kvalifikovaných odborníků z oboru práva, pojišťovnictví, investic, majetkového poradenství, obchodu a účetnictví, daňových služeb. Zaměřuje se na poskytování následujících služeb: obhospodařování aktiv, správa informací a majetku, podnikové a ekonomické poradenství, plánování dědictví, daňové plánování, plánování a řízení nástupnictví, řízení rizik, řízení a poradenství v oblasti životního stylu, správa rodiny, rodinná filantropie

CHCETE VĚDĚT, KTERÉ SPOLEČNOSTI V ČR VÁM POMOHOU S PLÁNEM A ŘÍZENÍM NÁSTUPNICTVÍ? NALEZNETE JE V ČTVRTÉ ČÍSLE WEALTH MAGAZÍN – REPORTU.

Plánování nástupnictví je složitý a mnohdy zdlouhavý proces, který by však měl mít na paměti každý majitel společnosti. Neexistuje univerzální postup, jak nástupnictví naplánovat. Každá společnost je individuální tak, jako její zakladatel. Postup je tak ovlivňován nejen charakterem majitele, ale i sektorem podnikání, jeho strategií, rodinnými příslušníky, jejich vztahy a hodnotami rodiny. Strukturovaný přístup k plánování nástupnictví vám pomůže celý proces nejen nastartovat, ale také docílit výsledků, které jste si stanovili.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články