Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Kdo je Wealth Manager nebo Wealth Advisor

Kdo je Wealth Manager nebo Wealth Advisor

Autor Redakce

Wealth manager je typ investičního poradce, který se specializuje na správu bohatství – Wealth Management. Jaké služby mohou wealth manageři poskytovat, a jak si správně vybrat vhodného poradce?

Wealth manager nebo také wealth advisor je typ poradce se zaměřením na správu aktiv klientů s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) s cílem krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého růstu bohatství.  Wealth manager provozuje konzultační činnost nejen v oblasti investičního a finančního poradenství, ale v komplexním souboru služeb tak, aby poradenství a správa pokrývaly všechny části finančního života klienta, soustředí se na oblasti jako je finanční plánování, plánování odchodu do důchodu, dědické plánování, sestavování rodinných majetkových plánů, tvorba investiční strategie a alokace aktiv, private equity, apod. Wealth manager spolupracuje s odborníky z dalších souvisejících oborů, jako např. právní poradenství, plánování a správa majetku, účetní a daňové poradenství. Wealth manager své poradenství poskytuje obvykle za předem stanovený honorář, který platí zákazník.

Jaké služby Wealth manageři poskytují?

Každý Wealth manažer má jiné spektrum služeb, které nabízí. Poskytované služby a poradenství závisí na konkrétní odbornosti poradce. Nejčastěji se Wealth manageři specializují na investiční poradenství, správu a řízení investic, dlouhodobý finanční plán, plánování majetku, svěřenské fondy, daňové poradenství, plánování a správu rodinného majetku, poradenství v oblasti filantropie, řízení rizik, právní poradenství či nabízejí bankovní služby. Pokud poradce nemá profesionální vhled do některých ze zmíněných oblastí, je pro kvalitní strukturu Wealth managementu potřeba využití dalších odborných poradenských služeb, obvykle spolupracuje s experty z daných oborů. 

Jaký je rozdíl mezi Wealth managerem a finančním poradcem?

Finanční poradce se zaměřuje na široké spektrum finančního trhu a služeb, avšak bez konkrétní specializace. Finanční poradci obvykle poskytují produktové poradenství s možností jejich sjednání. Někteří poradci poskytují i služby finančního plánování, jako je sestavování a řízení rozpočtu nebo investiční poradenství. Finanční poradci mají mimo jiné i širokou škálu své klientely. Wealth manažer je typ finančního poradce s konkrétní specializací na Wealth Management, “správu bohatství”, svých klientů. Jeho klientelu tvoří jedinci či rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI).

Jak si vybrat Wealth managera?

1. Zjistěte si poplatky za poskytování služeb Wealth Managementu, “správy bohatství”

Jako první krok bychom při výběru Wealth managera měli mít přehled o poplatcích, který si poradce za svou činnost účtuje. Existuje několik modelů, jakými si poradci účtují poplatky za své služby. Mezi tři základní patří hodinová sazba, fixní servisní poplatek, procento z objemu spravovaného majetku (AUM), nebo jejich kombinace. Obvyklý roční poplatek za činnosti Wealth managera se pohybuje kolem 1% z objemu majetku pod jeho správou.  Pokud si Wealth manager účtuje obvyklou sazbu 1% ze spravovaných aktiv a jeho roční poplatek činí např. 40.000 Kč, tak výše počátečně spravovaných aktiv by měla nabývat hodnoty 40.000*100 = 4.000.000 Kč. Náklady na odměnu Wealth managera by měly pokrývat výnos ze spravovaného majetku a vždy si nejdříve spočítejte, že to tak s ohledem na zvolenou investiční strategii bude.

2. Zjistěte, s kým (spolu)pracuje, a jaké je jeho vzdělání

Během výběru Wealth managera bychom měli mít povědomí o jeho základní klientele pro přehled toho, s kým je poradce zvyklý pracovat. Wealth advisoři jsou vždy profesionálními poradci, proto si při výběru svého poradce prověřte jeho profesní způsobilost i konkrétní specializaci, případně doporučujeme zjistit, s jakými dalšími (externími) odborníky spolupracuje. Odbornost poradce by měla odpovídat vašim cílům, např. pokud se zajímáme o životní prostředí, měli bychom vybírat poradce např. s oborovou specializací na společensky odpovědné investování.

3. Navštivte jeho kancelář

Při výběru poradce pro správu majetku “Wealth managera” navštivte jeho kancelář. První dojem je v takovém případě důležitý, a to od kvality vybavení, rozvržení nábytku, po celkový design prostoru. Stejně tak důležitý je první dojem webových stránek či případně podpůrných klientských systémů a mobilních aplikací.

4. Praxe, recenze

Pro správný výběr svého poradce je důležité se zaměřit i na praxi a hodnocení Wealth managera. Ukazatelem může být i hodnota spravovaných aktiv (AUM) či to, jak dlouho poradce svou činnost “správy bohatství” provozuje.

5. Neignorujte varovné signály

Pokud máte pocit, že se vám na poradci “něco nezdá”, zajímejte se proč. Problém by mohl být ve velkém počtu negativních recenzí, nejasnosti v poplatcích za správu či neúměrně vysoké investice v pobřežních jurisdikcích, které mohou být sice spojené s vysokým výnosem, ale také s mimořádným rizikem. Wealth advisor by vám měl být schopen předložit svůj záznam dlouhodobých výsledků.

Výběr vhodného poradce je tedy směsicí mnoha faktorů, jako je výše poplatků, vzdělání, praxe, recenze klientů, pracovního prostředí a neměli bychom zapomínat na náš osobní pocit z dosavadní komunikace. Přeci jen můžete s tímto specialistou spolupracovat celý život a je důležité si správně zvolit s kým chcete trávit čas.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články