Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Co to je rodinná filantropie a jak vám může pomoci

Co to je rodinná filantropie a jak vám může pomoci

Autor Redakce

V současné době se čím dál více bohatých rodin zapojuje do filantropických projektů. Neexistuje žádná ustanovená definice toho, co je to rodinná filantropie. Co to tedy je? A k čemu je to dobré?

Mezi filantropií a charitou je rozdíl. Charita či dobročinnost znamená darovat potřebným nebo neziskovým organizacím finanční či hmotné dary. Filantropie ale zasahuje mnohem širší oblast – chce podněcovat sociální změny a nejlépe je i uskutečňovat. Filantropie znamená lásku k člověku a humanisticky motivovanou dobročinnost.

Filantropii můžete rozumět spíše jako filozofii, myšlence o snaze udělat svět lepším místem pro ty, kteří to potřebují. Na rozdíl od charity, která poskytuje finanční i nefinanční dary, filantropie se zaměřuje spíše na úsilí něco zlepšit, např. vzdělání či zdravotnictví v rozvojových zemích.

Rodinné filantropii pak můžete rozumět jako určitému typu filantropie, do které je zapojeno více členů rodiny, popř. i další generace. Založení filantropického projektu může být však pro rodinu velmi obtížné, především z důvodu rodinných vztahů, ustanovení a udržení rodinných hodnot, předání hodnotového odkazu dalším generacím. Pro pomoc se založením rodinné filantropické nadace doporučujeme přizvat k pomoci Family Office „rodinnou kancelář“. Pokud však chcete filantropii založit a řídit vlastními silami, přinášíme vám několik tipů, jak na to.

Na začátku si zkuste odpovědět na několik základních otázek:

  • Chci skutečně založit rodinný filantropický projekt? 
  • Koho a jak chci do projektu zapojit? Budou se členové rodiny podílet aktivně nebo budou pouze informováni o průběhu? Kdo bude rozhodovat?
  • Jaké jsou hodnoty naší rodiny, čemu chceme věnovat pozornost a k čemu chceme přispět?
  • Jaká je představa moje a členů mé rodiny o časové kapacitě na projektu?
  • Chci se věnovat konkrétnímu tématu nebo jen dohlížet a spravovat projekt komplexně?

Jak může filantropie pomoct vaší rodině

Rodinná filantropie a zapojení členů vaší rodiny do projektu obecně pomáhá utužovat rodinné vztahy a kooperaci mezi členy rodiny. Dochází tak ke sdílení nejen vašich hodnot a odkazu mezi členy rodiny, ale i ke sdílení společné radosti a cílevědomosti celé rodiny jako jednotné skupiny. Filantropická aktivita pak může ve vaší rodině:

  • posílit vztahy rodinných příslušníků jak mezi sebou, tak s okolím
  • vést k uvědomění rodinných hodnot a sdílet je s okolním světem, definovat si, co pro vás vaše rodina znamená
  • mezigeneračně přenášet rodinné hodnoty a poskytnout své znalosti, dovednosti pro prospěch společnosti, zároveň vám nabízí možnost mentálního dědictví, rodinného odkazu pro následující generace
  • poskytovat příležitost k finanční gramotnosti a naučení se hospodařit, seberealizovat se
  • vytvářet pomyslný most mezi rodinným bohatstvím, hodnotami a společností

Příklady rodinné filantropie

Stále více bohatých rodin využívá část svého bohatství a své zkušenosti k filantropickým účelům. Mezi nejčastější oblasti filantropie patří zdravotnictví či vzdělání v rozvojových zemích. Se založením filantropického projektu často rodinám pomáhají tzv. Family Office, které se nejen pohlíží na managementu projektu, ale také dohlíží na to, aby filantropie vedla ke splnění cílů a hodnot rodiny. Mezi nejznámější filantropické projekty patří projekt “Giving Pledge” od Billa Gatese a Warrena Buffetta, kteří vyzvali bohaté rodiny a jejich členy k participaci na filantropických aktivitách. Projektu se veřejně zúčastnilo mnoho zámožných rodin s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) a další plánují do budoucna obdobné společné projekty.


Chcete dostávat pozvánky na akce a bezplatné webináře?
Přihlaste se k odběru novinek!

Související články