Home AKTUALITY Vznikl první veřejně prospěšný charitativní svěřenský fond, který podporuje finanční gramotnost. Jaké jsou zkušenosti zakladatelů?

Vznikl první veřejně prospěšný charitativní svěřenský fond, který podporuje finanční gramotnost. Jaké jsou zkušenosti zakladatelů?

Počet svěřenských fondů v České republice dynamicky roste. Vývoj v této oblasti je ovšem atypický a na svěřenské fondy je z některých úhlů nahlíženo negativně. Nedávno však vznikl první veřejně prospěšný svěřenský fond pro charitativní účely, jenž do oboru vnesl nadhled i nové zkušenosti.

Atypický vývoj v oblasti svěřenských fondů má dva důvody. Prvním je skutečnost, že na rozdíl od ostatních zemí Evropské unie jsou svěřenské fondy v České republice pořád novinkou. Zatímco například ve Velké Británii nebo v západoevropských zemích mají trusty historii stovky let, v tuzemsku byl jejich vznik umožněn až v roce 2014.

Zároveň se o svěřenských fondech mluví zejména v souvislosti s Andrejem Babišem a dalšími politiky. Česká společnost se tak se svěřenskými fondy seznamuje spíše prostřednictvím probíhajících mediálních a politických kauz, což na celý institut svěřenských fondů může vrhat negativní světlo.

Charitativní svěřenský fond vzešel z Akcelerátoru

Důvodů pro založení svěřenského fondu může být mnohem více než je jen mediálně protlačovaná anonymizace nebo ochrana majetku. V zahraničí je běžné, že se zakládají například charitativní svěřenské fondy, jejichž záměrem je prospívat společnosti. „Rozhodli jsme se proto změnit negativně utvářené veřejné mínění o svěřenských fondech a ve spolupráci s členy komory byl prostřednictvím Akcelerátoru KSPS ČR založen první veřejně prospěšný svěřenský fond pro charitativní účely,“ říká Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR.

Akcelerátor vznikl loni a setkalo se v něm patnáct odborníků napříč různými profesemi, kteří se rozhodli prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti svěřenských fondů. Cílem se stalo nejen vytvoření prvních charitativních svěřenských fondů, ale také šíření pozitivního povědomí o svěřenských fondech jako takových. „Při tvorbě statutu nově vznikajících svěřenských fondů jsme měli na mysli primárně veřejný prospěch. Ten bude uskutečňován podle zaměření fondu,“ dodává Pavel Kolář.

Náročná cesta k charitativnímu záměru

Odborníci, kteří se do procesu tvorby prvních charitativních svěřenských fondů zapojili, měli k dispozici experty na právní, filantropické, daňové i trustové poradenství. Jako při každém jiném projektu se ale museli vypořádat s náročným procesem vzniku – od prvotní myšlenky, přes diskuse, koordinaci diářů až po finální realizaci.

Koordinace vytížených odborníků přitom nebyla vždy snadná. „Nejvíce jsem byl překvapen, že jsme projekt nastartovali. Lidé, kteří se na vzniku charitativního svěřenské fondu podíleli, jsou rozesetí po celé České republice. Nakonec se nám podařilo shodnout se na statutu fondu a také se společně sejít k podpisu u notáře,“ říká Zdeněk Pechar, který působí jako správce rodinného svěřenské fondu.

Na založení prvního veřejně prospěšného svěřenského fondu pro charitativní účely se podílelo pět členů Komory svěřenských poradců a správců ČR: Michal Havlíček, Alena Srbová, Zdeněk Pechar, Adéla Hlubinová a Jana Pavlásková. Mezi odborníky, kteří dodávali odborné poradenství do celého procesu trust managementu patří: JUDr. Dominik Fojtů – právní poradenství, Ing. Martin Protiva – daňové poradenství, Ing. Peter Kováčik – trustové poradenství, Tomáš Krejčí – filantropické poradenství.

Dobrá věc nevznikne pokaždé

Jako zajímavou zkušenost hodnotí účast v Akcelerátoru Michal Havlíček. „Schůzku od schůzky jsme se redukovali. Po půl roce zůstalo šest zakladatelů a jedna správkyně. Když odešel poslední nadšenec pro původně přijaté téma svěřenského fondu, tak si nás – zbývajících sedm statečných – zvolilo nové téma,“ vzpomíná a dodává, že náročné bylo vytížené členy týmu zkoordinovat, čehož se nakonec sám ujal.

Projekt mu přinesl nové zkušenosti a ukázal možnosti, jak skloubit charitu s poměrně jasnými pravidly svěřenského fondu. „I když si lze díky statutu svěřenský fond vytvořit podle svého, přece jen funguje v legislativním a daňovém prostředí. To je pro mnoho aktivit limitující a někdy dokonce omezující natolik, že dobrá věc nakonec nevznikne. Nám se to, myslím, povedlo propojit bravurně,“ konstatuje.

Správa charitativního svěřenského fondu

Role správkyně se v prvním charitativním svěřenském fondu, který je v evidenci zapsán pod názvem „Zvýšení finanční gramotnosti, obecně prospěšný svěřenský fond“, ujala Alena Srbová.

„Ukázalo se, že nic není snadné a že je potřeba někoho, kdo dá projektu spoustu času. Proto skupina, do které jsem se přidala, v činnosti nepokračovala. Připojila jsem se ke skupině, kterou koordinoval Michal Havlíček a jež fungovala díky jeho veliké aktivitě i rozumnému nasazení dalších členů skvěle. Byla jsem velice potěšena, když mě požádali o roli správce,“ uvádí.

Alena Srbová přiznává, že ji zapojení do projektu přineslo řadu zkušeností i kontaktů s ostatními odborníky. „Myslím, že role charitativních svěřenských fondů bude v praxi důležitá. Viděla bych ji jako součást svěřenských fondů, které budou mít hlavní jiný účel a charitativní účel bude hned druhý v pořadí“ uzavírá.

O Komoře svěřenských poradců a správců

KSPS ČR je největší profesní organizace, která byla založena v roce 2017 se záměrem podpořit všechny odborníky působící v oblasti svěřenských fondů. V dubnu 2018 se celá komunita transformovala a od 1. května 2018 působí jako zapsaný spolek. Záměrem komory je budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu. Aktuálně má komora 50 členů, jejichž seznam najdete v rejstříku na www.kspscr.cz.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články