Home Řízení rodinyFamily office Jaká je role rodinné kanceláře Family Office v CEE regionu?

Jaká je role rodinné kanceláře Family Office v CEE regionu?

Autor Radek Šiller

Služby komplexní správy majetku jsou v CEE regionu poměrně novou záležitostí. Jaká je role Family Office – rodinné kanceláře v oblasti, kde je rodinné bohatství v první, popř. druhé generaci? To ve svém článku popisuje Radek Šiller, řídící partner a Wealth Manager ve společnosti Multi Family Office.

Současná nejistá doba vyvolává nové otázky movitých jedinců a rodin v tzv. CEE regionu, tedy ve střední a východní Evropě. Jak ochránit svůj majetek v energetické krizi? Odolá mé portfolio inflaci? Co dělat u propadu mých akcií? Nebo v souvislosti s válkou na Ukrajině – kam bezpečně alokovat svůj majetek? Nabízí se tak zamyšlení nad tím, jaká je role Family Office na středoevropských trzích, obzvláště pak v CEE regionu. Nejprve je důležité si definovat, co je to Family Office a jaké typy rodinných kanceláří existují.

Co je to Family Office?

Family Office „rodinná kancelář“ je organizace, která poskytuje individuální podporu jednotlivcům nebo rodinám s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) a uspokojuje jejich potřeby v oblasti plánování bohatství, správy majetku nebo životního stylu. Koncept Family Office je založen na koordinované práci týmu kvalifikovaných odborníků z různých oborů, jež souvisí se správou majetku, rodiny nebo firmy. Rodinná kancelář – Family Office poskytuje mnohem komplexnější služby, než jakýkoliv individuální oborový specialista. Každá rodinná kancelář je zcela jedinečná obsahem svých služeb, strategií a velikostí. Říká se, že je tolik různých rodinných kanceláří, kolik je různých rodin.

Jaké jsou nejčastější typy Family Offices a jaký je mezi nimi rozdíl?

Nejznámější je rozdělení Family Offices na Single Family Office (SFO) a Multi Family Office (MFO)

Single Family Office

Single Family Office je typ rodinné kanceláře, kterou si vytváří a vlastní konkrétní rodina za účelem podpory svých individuálních potřeb. V rodinné kanceláři zaměstnávají celou řadu oborových expertů, jež jim pomáhají s investicemi, rodinnou firmou, životním stylem či se správou financí, včetně případného převodu bohatství další generaci. Single Family Office mohou velmi lehce dosáhnou značných zřizovacích a provozních nákladů. Z toho důvodu většina movitých jednotlivců a rodin využívá spíše služeb Multi Family Office.

Založení Single Family Office je doporučováno v případě hodnoty čistého jmění
vyšší než 250 mil. eur.

Multi Family Office

Multi Family Office, nebo také rodinná kancelář pro více jednotlivců a rodin, poskytuje své služby komerčně na volném trhu. Díky tomu spravují bohatství více osobám, které tak mohou těžit nejen ze sdíleného know-how, ale i z nákladově a časově efektivního řešení. Rodinné kanceláře tohoto typu mají variabilní služby dle konkrétní poptávky a pomáhají jak se správou majetku, tak se správou rodiny, firmy nebo poskytují poradenství v oblasti životního stylu. Jednotlivci nebo členové rodiny se podílí na tvorbě konkrétní strategie správy bohatství, ale odpovědnost za realizaci, průběh a funkčnost strategie přebírá Multi Family Office.

Využití služeb Multi Family Office je doporučováno v případě hodnoty čistého jmění
do 250 mil. eur.

Jaká je role Family Office v životních cyklech rodiny?

Každý si v průběhu života prochází různými životními cykly, které jsou unikátní nejen z pohledu velikosti majetku, ale také počtem členů rodiny, složitostí vztahů, a tím i různých rizik, jimž jsou členové rodiny vystaveni. Jak se vyvíjí a mění potřeby rodiny v jednotlivých životních etapách, mění se i role a povaha služeb, které jednotlivec nebo rodina ze strany Family Office využívá. Jedním z hlavních úkolů rodinné kanceláře je udržovat s rodinnou velmi osobní vztah. Pouze tak profesionálové z Family Office dokáží rozpoznat fázi životního cyklu, ve které se rodina právě nachází, nebo jak se pravděpodobně bude dále vyvíjet. Podle toho pak rodinná kancelář může upravit poradenství a charakter svých služeb.

Životní etapy vývoje hodnoty čistého jmění rodiny jsou tvorba, ochrana a transfer bohatství.

Jaká je role Family Office v CEE regionu?

Cílem Family Office je dospět k tomu, že řešení bude zrcadlit vizi klienta – ať již se jedná o rodinu nebo jednotlivce. Wealth Manageři v každé Family Office by měli komunikovat s celou rodinou, umět naslouchat jejím potřebám a pomocí týmu expertů dojít k cílům stanoveným klientem. Jen tak lze naplnit celostní vizi rodiny. Správa majetku je založená na vzájemné důvěře. Komunikace mezi Wealth Managerem a klientem je tak naprosto klíčovou záležitostí. V dlouhodobém horizontu se jedná o spolupráci a budování vzájemných vztahů s cílem naplnění dané vize klienta a jeho rodiny.

Aktuálně je největší výzvou v CEE regionu mezigenerační transfer majetku. České movité rodiny v současnosti řeší především převod majetku z generace první na druhou. V některých případech již z druhé na třetí. Závisí to na tom, jaká generace a kdy vybudovala rodinné bohatství. 

Obor správy majetku je v tomto regionu, i v České republice, stále v plenkách. Proto je pro Family Office v naší oblasti důležité se stále učit a inspirovat od západních trhů. Jen tak je možné českým movitým jedincům a rodinám přinést osvědčené postupy pro správu, udržení a zachování jejich bohatství

Jaké jsou služby Family Office pro HNWI v CEE regionu?

Experti z Family Office movitým jedincům a rodinám poskytují komplexní podporu všech jejich potřeb, a to jak v rámci Wealth Managementu, Wealth Planningu, Family Governance, filantropii i řízení životního stylu.

Wealth Management

 • Poradenství a správa umění
 • Privátní neveřejné investice
 • Tvorba a správa investičního plánu
 • Hodnocení a výběr investičních aktiv
 • Audit investičního portfolia
 • Koordinace bankovních vztahů

Wealth Planning

 • Správa nemovitosti (pořízení, správa a údržba, pojištění)
 • Tvorba vlastnických struktur a zakládání, správa entit a struktur
 • Majetková účast v rodinné firmě
 • Nominace zmocněnců
 • Plánování nástupnictví a dědictví
 • Majetkové uspořádání za života
 • Smlouvy pro případ smrti
 • Životní pojištění
 • Právní a daňové poradenství
 • Právní ochrana majetku
 • Vedení účetnictví
 • Mezinárodní přemístění a jurisdikční diverzifikace

Family Governance

 • Rodinná rada
 • Rodinné setkání
 • Rodinná ústava
 • Vzdělávání další generace
 • Řešení rodinných konfliktů

Filantropie

 • Dárcovská strategie
 • Administrace a správa nadací
 • Filantropické plánování
 • Charitativní projekty
 • Získávání finančních prostředků

Řízení životního stylu

 • Kybernetické zabezpečení
 • Osobní bezpečnost
 • Zabezpečení majetku
 • Concierge služby a cestovní servis
 • Privátní zdravotnická péče
 • Osobní trenér
 • Art management

V dalších článcích se podrobněji podíváme na jednotlivé oblasti služeb.

Autor: Ing. Radek Šiller – řídící partner a Wealth Manager ve společnosti Multi Family Office
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články