Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Tři hlavní výzvy, kterým čelí bohaté rodiny při převodu bohatství

Tři hlavní výzvy, kterým čelí bohaté rodiny při převodu bohatství

Autor Redakce

Budování vašeho bohatství jde obvykle ruku v ruce s vidinou jeho předání dalším generacím. Jaká úskalí vás při převodu aktiv mohou čekat?

Převod bohatství další generaci je mnohdy obtížnou situací pro většiny rodin. Až 70 % bohatých rodin přichází o svůj majetek již v druhé generaci a 90 % rodin jej ztratí v generaci třetí. Přinášíme vám tři hlavní výzvy, kterým můžete čelit, a jak se na ně připravit.

Příprava budoucí generace na odpovědnost vlastníka rodinného bohatství

Příprava vašich dědiců na to, jakou odpovědnost s sebou nese vlastnictví bohatství, je jednou z klíčových výzev převodu aktiv. Dostatečná nepřipravenost vede ke ztrátě majetku. Nejprve je žádoucí potomky zahrnout do rozhodovacích procesů a dát jim jasnou roli v rodině. Již definování jejich role jim přináší část odpovědnosti vůči bohatství i ostatním členům. 

Právě zodpovědnost je jednou z hrozeb budoucích potomků. Se zodpovědností přichází i strach a nejistota. Proto je potřeba určitými kroky členy rodiny učit starat se o majetek a důmyslně plánovat. Nečekejte s předáním celého majetku do poslední chvíle. Zahrňte dědice do dlouhodobého plánu bohatství a postupně jim předávejte dohled nad stále větší hodnotou bohatství. Tímto způsobem potomky nejen připravíte na převod aktiv a jejich efektivní správu a plánování, ale zároveň se vyhnete ztrátě bohatství vlivem paniky, strachu či nejistým zacházením potomků s náhlým bohatstvím.

ČTĚTE TAKÉ: Vlastnictví znamená odpovědnost. Ruku v ruce s ním přichází i majetkový plán.

Sdílení vize, hodnot a cílů

Jedním z největších úskalí při převodu aktiv je ztráta rodinné identity, tzn. vaší rodinné kultury, kořenů, hodnot i cílů. Při plánování bohatství si proto stanovte rodinné hodnoty a cíle, jak zacházet s bohatstvím, členy rodiny s vaší vizí seznamte a potomky v tomto duchu i vychovávejte. 

Vhodným instrumentem, jak budoucí generaci naučit pracovat s bohatstvím dle vašich představ může být rodinná filantropie nebo sepsání prohlášení o poslání. Také doporučujeme vyprávět příběhy, které se ve vaší rodině tradují možná i po staletí. 

Učte mladší členy rodiny pracovat s bohatstvím směrem k rodinné kultuře, zároveň s nimi diskutujte nejen o hodnotách a vizi rodiny, ale také o plánování bohatství. V ideálním případě byste měli docílit shody v tom, pro jaký účel budou aktiva využívána.

S řízením rodiny v procesu plánování a správy bohatství vám může pomoci profesionální poradce, Wealth Manager, nebo rodinná kancelář Family Office.

Dbejte na zachování rodinného krbu

Poslední a velmi důležitou výzvou je pro rodinu zachování rodinné harmonie a sjednocení jejích členů. Setkávejte se s členy rodiny, především s těmi nejbližšími, dělejte si na sebe čas. V rodině pro stres není místo a není ani žádoucí pro vaše bohatství. Docílíte toho dvěma způsoby:

Budujte rodinný kapitál 

Pro zachování rodinné pohody doporučujeme trávit společně co nejvíce času. Jezděte na společné dovolené, pořádejte výlety, odjeďte všichni na víkend na chatu nebo stačí si udělat hezké rodinné odpoledne. 

Komunikujte

Udržení rodinné pohody souvisí s komunikací mezi členy rodiny. Špatná komunikace může vést k nedostatečné důvěře a rodinným konfliktům. Negativní vztahy pak mají vliv na bohatství i jeho převod. Jedním z takových důsledků nevhodné komunikace jsou vážné, mnohdy nekončící spory o dědictví. Doporučujeme proto nejen společně komunikovat a trávit spolu čas, ale i vysvětlovat svá rozhodnutí, jako např. důvody přerozdělení vašeho bohatství nebo otázku nástupnictví. Předejte tak nepříjemným hádkám i zachováte klid ve své rodině.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články