Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Význam a hodnota majetkového plánování v nejistých dobách.

Význam a hodnota majetkového plánování v nejistých dobách.

Autor Pavel Kolář

Běžně si plánujeme nákup potravin, návštěvu restaurace, dovolenou, koupi automobilu. Jakmile ale přijde řeč na plánování financí, majetku nebo tvorbu majetkového plánu, tak v mnoha lidech tato slova vyvolávají zdrženlivé chování nebo dokonce vyhýbání se tématu, což může vést až ke špatným rozhodnutím i výsledkům.

Mohlo by se zdát, že v případě nízké úrovně majetku není majetkové plánování na místě, ale opak je pravdou. Osobní majetek může mít jak podobu aktiv, tzn. hotovost na účtu, byt, atd.,  tak i pasiv, jako jsou dluhy a závazky. V takovém případě je řízení rizik a dluhový management (debt management) hlavním tématem celého majetkového plánu.

Čím je hodnota majetku větší, tím se plánování majetku stává více náročnějším, zejména pokud jde o osoby s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). Nejen že majetek obsahuje více různých forem aktiv, ale vyvíjí se i životní situace jednotlivce nebo celé rodiny, a do toho vstupuje měnící se a hlavně nečekané tržní okolnosti.

Účinky nejistého období

Pokud bychom prozkoumali účinky nejistého tržního období na chování investorů, tak průvodním znakem je určitá panika. Mnoho škod na majetku je uskutečněno v důsledku řady chybných emocionálních rozhodnutí. Na majetkový plán se proto můžete dívat jako na soubor pravidel „co se stane, když“.  Pokud jednotlivec nebo rodina disponuje majetkovým plánem, který eventuálně počítá s ekonomicky nestabilním trhem, pak takový plán přináší disciplinovaný přístup, který je dokáže bezpečně provést i tímto obdobím.

Majetkový plán vám umožní v nejistém tržním období se soustředit na konkrétní úkoly, kroky a stanovené cíle místo sledování dočasné paniky na trhu.

Nedávná studie investiční společnosti Vanguard – “Alfa poradce” – dokazuje, že majetkový plán sám o sobě neposkytuje dostačující řešení. Součástí by mělo být širší majetkové plánování a osobní přístup, který dodává Wealth Manager, finanční, nebo investiční poradce. 

Významná hodnota poradce

Tím hlavním důvodem je, že v období vysoké volatility trhu většina investorů panikaří, nejednají racionálně a nechávají svá rozhodnutí ovlivnit emocemi namísto použití logiky. Největší hrozbou pro majetek je pak rizikové chování samotného investora. Údaje jasně ukazují, že poradci v tomto zranitelném období sehrávají klíčovou roli. Mimo toho, že přinášejí systematický a racionální přístup, plní řadu dalších rolí a mohou poskytnout nejcennější pomoc v podobě naslouchání a profesního úsudku. Věnují čas rozhovoru s klienty, aby pochopili jejich obavy, zjistili, jak se cítí, a znovu nasměrovali jejich pozornost na dlouhodobé cíle.

Studie odhaduje, že poradce svou pomocí klientům držet se majetkového plánu přidává v dlouhodobém horizontu v průměru 3% dodatečného ročního výnosu. Eliminují se tak chyby způsobené naší emoční nestabilitou.

Tato studie také odhalila, že klienti využívající placených služeb Wealth managera, finančního nebo investičního poradce, mají 1,5 krát vyšší pravděpodobnost, že dodrží svůj dlouhodobý majetkový plán, než ti, kteří služeb poradců nevyužívají. 

Drtivá většina respondentů studie udává, že majetkový plán je nezbytnou složkou pro kvalitní život, protože jim poskytuje možnosti pro svobodu života, jaký chtějí žít. Nejvíce jsou znepokojeni případnými ztrátami při správě majetku vlastními silami. Klienti, kteří využívají služeb placeného poradce, vyjádřili mnohem větší klid, mají vytvořeny strategické majetkové plány a ve vyšším procentu dosahují svých finančních cílů, které jim pomáhají žít život dle jejich představ.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články