Pravidla používání a kodex redakce

Autor Pavel Kolář

Vydavatelem a provozovatelem Wealth Magazínu – wmag.cz je společnost Wealth Magazín s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 772/2, Praha 1 – Nové Městí, 110 00, IČO: 17096871, zapsáno v obchodním rejstříku C 366541 vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366541.

Pravidla používání Wealth Magazínu – wmag.cz

Používáním portálu wmag.cz přistupuje uživatel na tyto podmínky a pravidla jeho používání:

Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.

Uživatel se při publikování příspěvků zavazuje řídit platným právním řádem České republiky. Zejména je zakázáno publikovat příspěvky bez řádných autorských oprávnění, především tedy obsah publikovaný v jiných médiích (na jiných serverech) bez příslušných povolení.

Společnost Wealth Magazín s. r. o., neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. Společnost Wealth Magazín s. r. o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR (např. obsahují vulgární výrazy, nadávky, rasistické, xenofobní či šovinistické narážky), poškozují dobré jméno společnosti nebo obsahují neplacenou reklamu.

Tato pravidla jsou platná od 1. 8. 2020. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla upravit, a to i bez předchozího upozornění.

Osobní údaje

Používání serveru wmag.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů, vyjma speciálních služeb. V případě, že má návštěvník zájem využít některé speciální služby serveru wmag.cz, bude požádán o provedení registrace emailové adresy a jména, součástí které je zadání základních osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů bude poskytnuta vždy v okamžiku jejich poskytnutí.

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím síťových identifikátorů

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje. Protože však součástí některých může být IP adresa, která může vést k nepřímé identifikaci, plníme tímto informačním memorandem i povinnost dle článku 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Chrome
Edge
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

U prohlížečů Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek „[Ctrl + Shift + Delete]“.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Jaké cookies využíváme

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehrávače videa.

Jedná se o tyto cookies:
CommentsInfo – uchování informace o navštívených diskuzích a počtu shlédnutých komentářů, platnost 30 dní
cookies_policy – řízení zobrazení informace o využívání cookie (cookie proužek), platnost 1 rok

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics.

Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html

Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se prosím obraťte na společnost Google.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

K doručování relevantního obsahu našich stránek

Některá cookies využíváme také k tomu, abychom Vám zobrazovali ty články, které by Vás mohly zajímat. Pro doručování vhodného obsahu a vhodného kontextu.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé.

My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s.,

Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies nijak nevyužívají.

Některé cookies slouží také k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (behaviorální reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Data takto získaná používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. Naše společnost rozhodně nevytváří žádné podrobné profily našich návštěvníků.

Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, kteří používají příslušná cookies. Naše společnost sama takový systém neprovozuje, ale může využívat při své činnosti jako zákazník cílení reklamy v rámci systémů Facebook (tzv. Facebook Pixel), Google nebo Sklik.

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde.

Další zpracování síťových identifikátorů

Měřící pixely a local storage

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke sledování efektivity našich stránek a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy (viz výše).

Jinak zpracovávané síťové identifikátory

Pro statistické účely, za účelem řešení technických problémů a za účelem IT bezpečnosti ukládáme v rámci technických nastavení našich serverů po dobu 12 měsíců IP adresy, z nichž byly naše články či reklamy navštíveny, ze kterých následně připravujeme agregované údaje o návštěvnosti našich stránek a jednotlivých článků. Tyto údaje nepropojujeme s žádnými dalšími údaji, kromě navštíveného obsahu, ledaže bychom řešili konkrétní technický či bezpečnostní incident.

Kodex redakce

Kodex redakce stanovuje pravidla při tvorbě redakčního obsahu. Redakční kodex se týká nekomerčních publikací. Jedná se o publikované nekomerční texty, články, videa i podcasty, jejichž plánování, tvorba i publikace je plně v kompetenci redakce. Tento kodex dále určuje pravidla pro práci svých redaktorů i pro spolupráci s externími autory. Kodex je závazný pro všechny, kdo se podílejí na tvorbě obsahu pro Wealth Magazín bez ohledu na smluvní či jinou právní vázanost na redakci či Wealth Magazín.

1.       Práce s informacemi

 • Čtenářům poskytujeme co nejpřesnější informace.
 • Dbáme na odlišení osobních i jiných subjektivních hodnotících názorů od faktických informací a klademe důraz na nezávislost.
 • Povaha textů neslouží zdrojům informací, ale jako faktické údaje pro čtenáře.
 • Přímé citace nesmí být upravovány. Pokud je nutné jejich zkrácení, je to umožněno pouze v takovém rozsahu, aby nebyl změněn význam.
 • Každá publikovaná nepřesná informace, která by mohla vést k poškození osoby, musí být neprodleně upravena.
 • Při rozhovorech se redaktoři musí řádně představit a užít titulu redaktora. Rozhovory si redaktoři zaznamenávají a podklady si uchovávají po nutnou dobu.
 • Redaktoři zdrojům informací nesmí platit.
 • Redaktoři při publikaci dodržují zásady slušného chování a morální a etické zásady.
 • Jakékoliv informace zveřejněné na osobních profilech redaktorů nemohou být považovány za názory Wealth Magazínu.

2. Práce se zdroji

 • Nepublikujeme informace vycházející pouze z jednoho zdroje. Informace musí vycházet minimálně ze dvou na sobě nezávislých zdrojích. Výjimkou jsou ověřitelné zdroje, např. autentické záběry či jiné zdroje jasného původu.
 • Redaktoři vždy uvádějí své zdroje a původ přebíraných informací. Výjimkou je neprozrazení identity zdroje za účelem ochrany, identitu takového zdroje však musí znát redakční rada. Pokud redaktoři identitu tajného zdroje redakční radě nesdělí, nemůže být takový článek vydán.
 • Je zakázáno užívání fiktivních zdrojů.

3. Spolupráce s autory

 • Každý publikovaný článek musí být zveřejněn s řádným souhlasem jeho autora.
 • U každého neredakčního článku musí být zřetelné, kdo je jeho autorem.
 • Nepublikujeme články přebrané z jiného webu bez souhlasu.
 • Za publikované články spolupracujícím autorům redakce neplatí.
 • Redakční rada ani redakce Wealth Magazínu nepřebírá odpovědnost za informace obsažené v publikacích externích autorů. Stejně tak nepřebírá odpovědnost za nakládání veřejnosti s informacemi v textech.

4. Ochrana soukromí při redakční činnosti

 • Dodržujeme pravidla ochrany osobních údajů.
 • Redaktor má právo vyžadovat osobní údaje, pokud je to nutné pro evidenci či jinou administraci.
 • Redaktor nesmí zveřejňovat osobní údaje svých zdrojů, mimo jméno a příjmení, či jiných informací, které zdroj odsouhlasí ke zveřejnění.
 • Redakce respektuje soukromí osob. Veřejně známé osoby požívají menší ochrany z důvodu jejich odpovědnosti ke společnosti. Veřejnost má právo na pravdivé informace o těchto osobám, zejména pokud jsou ve veřejných funkcích.
 • Pokud je ve veřejném zájmu nutné narušit soukromí osob, musí to předem schválit redakční rada.
 • Není možné fotografovat osoby v jejich soukromí, pokud k tomu samy nedají souhlas.
 • Redakce neposkytuje své materiály a podklady.
 • Dotazovaný má právo kdykoliv rozhovor přerušit či neodpovědět na veškeré otázky.
 • Pokud to není nutné pro kontext, redakce nezdůrazňuje soukromé informace osob, jako je náboženství, rasa, sexuální orientace…

5. Pravidla pro inzerci či jiný komerční materiál

 • Tento web není možné používat k neplacené inzerci.
 • V případě, že se jedná o jakýkoliv komerční materiál, musíte jej publikovat za ceny uvedené v ceníku.

6. Ostatní

 • Text tohoto kodexu může být kdykoliv upraven.
 • Veškeré publikace jsou přístupné neregistrovaným uživatelům. Výjimkou jsou kvartální speciály v sekci “Reporty”, které jsou zdarma přístupné pouze registrovaným čtenářům.
 • V případě sporu s registrovaným uživatelem má vždy poslední slovo provozovatel webu.
 • Redaktoři nesmí používat publikovaný materiál či podklady ke jeho vzniku ke svým osobních zájmům či osobním zájmům blízkých osob.
 • Výjimky z nedodržení pravidel tohoto kodexu stanovuje redakční rada v závislosti na kontextu a potřeby udělení výjimky.

7. Sankce za nedodržení kodexu

 • Porušení kodexu se nejprve řeší domluvou.
 • V případě, že domluva nestačí, je možné přistoupit k ukončení spolupráce s redaktorem či externím autorem.
 • Redakční rada nebo provozovatel mají právo vymáhat náklady za placenou inzerci nebo za zásah administrátora.
 • V případě závažného porušení kodexu má redakce právo zveřejnit jméno či firmu sankciovaného.