Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Privátní bankovnictví vs. Wealth Management. Jaký je rozdíl?

Privátní bankovnictví vs. Wealth Management. Jaký je rozdíl?

Autor Redakce

Privátní bankovnictví a Wealth Management. Dva pojmy, které spolu úzce souvisí. Dva pojmy, jejichž význam je více než podobný. Přesto se však jedná o dva různé typy služeb.

Privátní bankovnictví i Wealth Management „správa bohatství“ jsou pojmy, které se mohou značně překrývat, protože v obojím případě je obsahem služeb finanční poradenství, ale i typ správy majetku. Každý z nich má ale jiný vliv a dopad na vaše finance, finanční plánování i aktiva. Termíny se liší především v nabízených specializovaných službách a jejich provedení.

Privátní bankovnictví

Privátní bankovnictví je bankovní poradenská služba nabízená tzv. afluentním klientům, tedy těm klientům dané banky s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). Privátní bankovnictví nabízí svým klientům mnohá privilegia, výhodnější úrokové sazby, hypotéky, ale i důchodové plány či pomoc s řízením a správou rodiny. Nevýhodou je závislý poradce a případně celý tým specialistů, kteří jsou zaměstnanci konkrétní banky a řídí se jejími předpisy a pravidly na úkor vašich požadavků.

Wealth Management

Wealth Management „správa bohatství“ je druh investičního poradenství. Profesionální nezávislý poradce, tzv. Wealth Manager, spolu s týmem externích či vašich osobních specialistů (právník, daňový poradce, lékař) pomáhá klientům s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) udržet a zvyšovat jejich aktiva pomocí různých finančních produktů. Wealth Manager k tomu využívá majetkové plány závislé na vašich cílech a potřebách do budoucna. Plán zahrnuje nejen správu financí a investic, ale i řízení rizik, plánování majetku, plán odchodu do důchodu, plánování nástupnictví, daňové plánování, family governance „správu rodiny“…  

Rozdíl mezi privátním bankovnictvím a Wealth Managementem

Ačkoliv jsou si oba pojmy navzájem velmi podobné, odlišují se hlavně ve 4 základních aspektech:

  • základní nabízené služby
  • přístup ke klientům
  • nezávislost
  • funkce

Základní nabízené služby

Privátní bankovnictví v základu poskytuje bankovní služby, jako jsou běžné i spořící účty, hypotéky, inkasa, trvalé příkazy, bezpečnostní bankovní schránky apod. Až sekundárně nabízí klientům správu jejich majetku, avšak za využití bankovních služeb. Oproti tomu se Wealth Manager zaměřuje především na správu vašeho bohatství tak, aby správa pokryla veškeré oblasti finančního života a naplnila vaše primární cíle. Wealth Manager primárně neposkytuje bankovní služby, pouze v případě potřeby.

Přístup ke klientům

V obou případech je přístup ke klientům individuální na základě přání a potřeb klienta. Wealth Management poskytuje HNWI klientům nejen individualitu, ale též pravidelný osobní kontakt, během kterého s vámi poradce sestaví majetkový a investiční plán dle vašich potřeb a cílů. Privátní bankovnictví nabízí spíše již hotový balíček služeb, proto je osobní kontakt s bankéřem realizován v mnohem menší míře.

Nezávislost

Wealth Manager není zaměstnancem konkrétní bankovní či finanční instituce, ale je nezávislým poradcem, který se řídí vašimi cíli a potřebami tak, aby byly naplněné k vaší spokojenosti a zároveň neohrozily vaše aktiva. Na druhé straně privátní bankovnictví je sektorem konkrétní banky či instituce, poradce se tak stává závislým na svém zaměstnavateli a především dodržení jeho postupů a pravidel.

Funkce

Wealth Manager spravuje váš majetek i investice, tvoří investiční portfolio a popř. i investuje vlastním jménem na váš účet s cílem zvýšení aktiv. Poradce Wealth Managementu se pokouší o pokrytí všech oblastí vašeho finančního života. Privátní bankéř vám oproti tomu poskytne rady k investicím a plánům, ale nepodílí se přímo na jejich realizaci, např. nebude investovat vlastním jménem na váš účet.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články