Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Výzkum odhaluje, jak investují mladí Češi

Výzkum odhaluje, jak investují mladí Češi

Autor Redakce

Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR) jsou Češi v investování stále opatrní. Změna však přichází, a to společně s mladou generací, kteří k investování přistupují jinak. Jak investují mladí, ukazuje průzkum, který pro Asociaci pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR) již podruhé provedla agentura Perfect Crowd.

Podíl respondentů, kteří investují, se v meziročním srovnání dramaticky nezvýšil. Přibližně 39 % dospělé populace uvádí, že investuje, 4 % pak sama sebe označuje za již zkušené investory. Zajímavý je ale pohled na generaci mladých ve věku 18 až 26 let, kde se za zkušené investory označuje 8 % respondentů. Právě v této mladé věkové skupině je také největší podíl těch, kteří uvádí, že plánují s investováním začít.

Mladí lidé se neliší pouze zájmem o investice, ale i způsobem, jak o nich získávají přehled

Nejmladší věková skupina se liší tím, co ji motivuje k investování. Vedle klasických motivátorů, které mají všechny věkové skupiny společné (např. snaha nenechat peníze zahálet, ochránit je před inflací, zajistit se na důchod apod.) celých 28 % dotázaných uvádí jako důvod potřebu či touhu si za pár let koupit dražší věc (auto, nemovitost, dovolenou) a díky investicím se k ní dostat rychleji, 22 % uvádí konkrétně nemovitost jako cíl investování. Mladší investor využívá častěji jako zdroj informací sociální sítě, (22 % dotázaných z generace 18-29 let versus pouhých 7 % z generace 60+), podcasty či Youtube (19 % vs 2 %), starší se zase častěji obracejí osobně na svého bankéře nebo poradce (22 % dotázaných z generace 60+ vs 10 % z generace 18-29).

Mladí se také výrazně více opírají o zahraniční a cizojazyčné zdroje, starší investory v tomto omezuje neznalost angličtiny. Výhradně cizojazyčné zdroje využívá 7 % nejmladších investorů (18 – 26 let) a pouze 1 % investorů z kategorie 65 +. Z ryze českých zdrojů pak čerpá celá polovina dotázaných investorů 65+ proti 34 % nejmladších. Mladí se při investování spoléhají na vlastní úsudek a méně vyhledávají rady, využívají samoobslužné kanály, jako jsou aplikace, investiční platformy, zatímco starší investoři více využívají poradce a bankéře.

Zdroj: Tisková zpráva AKAT ČR

S mladou generací nám přišla poměrně specifická skupina investorů. Tito lidé nezažili život bez internetu, sociální sítě jsou neodmyslitelnou součástí jejich života a tento zdroj berou jako etalon. Taky ve svém životě nepoznali výraznou korekci na akciovém trhu. To se odráží i ve způsobu investování i získávání informací. Investování se stává běžným námětem hovorů, což dokazuje fakt, že téměř čtvrtina z nich získává informace od přátel a známých,“ komentuje Martin Řezáč, předseda AKAT ČR. „Přichází nám prostě generace investorů, pro kterou je investování běžnou součástí života,“ doplňuje Jana
Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články