Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Udržitelné energie a investice

Udržitelné energie a investice

Autor Jan D. Kabelka

Možná si to neuvědomujeme, ale jsme na prahu další energetické revoluce. Přechod na čisté energie znamená co nejširší zapojení elektrické energie do našich běžných životů.

Energie. Téma, se kterým se setkáváme každý den. Díky různým formám energie můžeme používat přístroje, vyrábět, topit, svítit nebo se pohybovat.

Téma vývoje využití energií velmi souvisí s vývojem klimatu na planetě Zemi a je jedním z klíčových témat udržitelného rozvoje OSN. Dělící čára na dobré (čisté) a špatné (špinavé) energie je čím dál viditelnější. Vysoký objem emisí CO2 a oteplování planety se stalo klíčovým tématem diskusí na nejvyšších státních úrovních. Každý den můžete vidět dopady oteplování planety na změnách klimatu. Sucho, vysoké teploty, rychlé střídaní suchých a deštivých období, tání ledovců či prázdné řeky.

Výroba energie je téma, které za posledních 200 let prošlo obrovským vývojem. Je to zhruba sto let, kdy došlo k první velké energetické transformaci a v průmyslu, dopravě nebo při výrobě elektrické energie se začalo místo biopaliv používat jako zdroj energie uhlí. Ve druhé polovině minulého století přišla další transformace – přechod z uhlí na plyn a ropu a s tím spojený další rychlý rozvoj elektrické energie vyráběné tradiční, ale z dnešního pohledu „špinavou“ cestou. Díky silné industrializaci rozvíjejících se ekonomik její spotřeba výrazně vzrostla.

Nyní stojíme na prahu další energetické transformace v podobě plného přechodu na elektrickou energii, nyní za využití čistých (alternativních) zdrojů.

Jedním z hmatatelných cílů diskuse na úrovni členských států OSN je potřeba do konce tohoto století snížit růst teploty na Zemi o 2 stupně. K dosažení tohoto cíle je třeba snížit o třetinu emise CO2 do konce roku 2030. Grean Deal EU plánuje snížení emisí CO2 na nulu do konce roku 2050. Energetický systém tak musí projít třemi základními změnami:

•    dekarbonizace – růst použití alternativních zdrojů energie až o 80 %,
•    elektrifikace použití zdrojů energie – růst podílu elektrické energie až o 45 %, 
•    zvýšená efektivita spotřeby energie – růst poptávky po alternativních zdrojích.

Jsme tedy na prahu další energetické transformace. Poptávka po „čistých“ alternativních zdrojích energií posiluje v posledních letech i kvůli rostoucímu geopolitickému napětí, což nyní ještě umocňuje požadavek mnoha zemí na nezávislost na zdrojích, které pocházejí z problematických oblastí. Nejedná se však pouze o výrobu elektrické energie. Jde také o její efektivní využití, distribuci, skladování (baterie), o technologie úspor energie a v neposlední řadě také o e-mobilitu.

Do energetické transformace můžete investovat a doplnit tak své portfolio o zajímavé a důležité téma, které vedle ekonomického důvodu (zisk) má i odpovědný podtext.

Je možné využít portfolia zaměřená na tradiční energetické firmy, které svou transformací prochází. Vedle tohoto tradičního přístupu je možné také vyhledávat nové technologické firmy, které zajišťují jednotlivé segmenty celého výrobního řetězce. Investujte například do firem v oblasti alternativních energií (soláry, větrné elektrárny) zaměřených na nové technologie energetické distribuci nebo na elektrickou mobilitu.

Jedná se o investici, díky které můžete nejen vydělat, ale ještě pomoci financovat změny, které naše planeta tolik potřebuje.

Autor: Jan D. Kabelka, předseda správní rady a generální ředitel, KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., partner

Související články