Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku 5 oblastí posilování vztahu mezi privátními bankami a Family Offices

5 oblastí posilování vztahu mezi privátními bankami a Family Offices

Autor Dana Halušková

Jak známo, každá rodinná kancelář (Family Office) je specifická svojí velikostí, potřebami i požadavky. Vyžaduje tedy finanční služby přesně na míru, které jí dokážou poskytnout jen privátní bankéři. Z jejich řad pak vítězí ti s inovativním, ale zároveň lidským  přístupem a schopností dynamicky reagovat na neustálé změny. 

Rodinné kanceláře jsou v mnoha ohledech provázané s privátním bankovnictvím, které jim poskytuje služby nejvyšší úrovně. Do značné míry tomu napomáhají moderní digitální nástroje a technologické novinky, které zajišťují pokročilou správu dat i jejich zabezpečení, ale také řízení rizik spojené se vzděláváním a předáním majetku. Nadstandardem jsou pak různé outsourcované služby, tedy například investiční a daňové poradenství nebo tvorbu ESG strategie (zodpovědného a udržitelného podnikání). Na celé čáře ale vítězí především customizované služby.

Správa dat a automatizace procesů

Očekávání rodinných kanceláří rostou v mnoha ohledech a jedním z nich je i datový management. Díky automatizovanému přístupu je totiž možné veškeré výkazy konsolidovat a celý přístup se výrazně zjednoduší. Nehledě na případnou změnu banky nebo jiné finanční instituce, kdy Family Office vyžaduje rychlý a bezproblémový přenos celých datových souborů v běžně dostupných formátech typu API nebo XML. A pokud je nedostane, běžně se stává, že od svého původního poskytovatele odchází. Není se čemu divit, protože úprava dat pak jejím specialistům zabírá až stovky hodin měsíčně.

V některých případech stráví zaměstnanci rodinných kanceláří celý týden v každém měsíci konsolidací dat. Nemají tedy dostatek času na důležitější úkoly v rámci správy rodiny,” komentoval situaci pro magazín Chronicle of Philanthropy jeden z francouzských privátních bankéřů.

Privátní banky tak dokážou Family Officům pomoct a správu dat zautomatizovat v rámci jejich vlastních procesů.

Řízení rizik

V posledních 10 letech jsou rodinné kanceláře aktivnější v otázce risk managementu. Přispěla k tomu nejen covidová a energetická krize, ale i složitá situace na bankovním trhu začátkem roku 2023. Jejich cílem je tedy zavádět systémy, jejichž cílem je předvídat investiční riziko a naopak agresivní alokace aktiv ustupuje do pozadí. Na soukromém bankovním sektoru tak je zajištění nejmodernějších řešení s ohledem na rychlé analýzy a efektivitu.

Outsourcing dalších služeb

Rodinné kanceláře dnes také vyhledávají mnohem širší škálu služeb, než je jen správa financí. Vyžadují tedy úzce specializované odborníky na účetnictví, ESG strategii, reporting a další obory. Rozsah outsourcovaných služeb závisí hlavně na velikosti, historii a zaměření dané Family Office. Větší rodinné kanceláře často mají své interní odborníky, menší je naopak hledají mezi externisty, Wealth Managery a privátními bankami, nemusí to ale být pravidlem.

Kybernetická bezpečnost

Ochrana soukromí v reálném i online světě je pro ultrabohaté rodiny obzvlášť důležitá. Rodinné kanceláře se ale stále častěji stávají terčem kybernetických útoků. I tady mohou pomoci banky, které v rámci svých programů pro afluentní klientelu školí rodinné kanceláře v oblasti efektivní strategie ukládání dat. 

Kyberbezpečnost je bezpochyby na prvním místě – rodinné kanceláře chtějí především bezpečí a jistoty,” potvrzuje privátní bankéř že Švýcarska.

Poradenství přesně na míru

Každá Family Office potřebuje se zmiňovanými pěti oblastmi pracovat jinak. Někde musí více zapracovat na databázích dat, jinde bude nutné najmout větší množství externích odborníků na daňovou problematiku. A na privátních bankéřích a jejich týmech je, aby danou rodinnou kancelář dokonale poznali a přizpůsobili se jejím přáním a potřebám.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články