Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Co je investiční plán a jaké má výhody?

Co je investiční plán a jaké má výhody?

Autor Dana Halušková

Investiční plán se rozhodně netýká jen těch nejmovitějších jedinců. Výhody může přinést každému, kdo chce zabezpečit sebe i svoji rodinu a přitom dosáhnout atraktivního zhodnocení. Jaké další benefity přináší a jak ho sestavit?

Investiční plán je možné  definovat jako nástroj finančního plánování, který pomáhá rozvíjet investiční strategii. Jeho příprava by neměla být podceněná, investiční plán totiž zahrnuje celkovou strategii, vizi investora i dílčí cíle k jejímu naplnění. Kvalitní investiční plán je součástí komplexní finanční strategie a reflektuje vaši současnou situaci i cíle v blízké i vzdálenější budoucnosti. Dále bere v úvahu rizika, která jste ochotni podstoupit, abyste dosáhli maximálního zhodnocení. Počítejte tedy s tím, že vyžaduje dostatek času a úsilí a v častých případech i pomoc expertů, jako je váš Wealth Manager nebo poradce z Family Office.

Výhody a cíle investičního plánování

Zabezpečení rodiny

Jedním z cílů by mělo být zabezpečení našich nejbližších, kterého mnohem lépe dosáhnete právě s vhodným investičním plánem. Měl by nás připravit zejména na situace, kdy nebude některý z členů rodiny schopný pracovat. Spoření a dluhopisy se samozřejmě také hodí, ale s ohledem na inflaci nejsou dostačujícím investičním aktivem.

Efektivní správa majetku

Díky investičnímu plánu budete mít příjmy i výdaje pod kontrolou. Někdy tedy můžete více zariskovat, abyste dosáhli vyšších výnosů, jindy bude lepší držet se při zemi. Záleží, jak společně s poradcem vyhodnotíte míru rizika. Efektivní správa (finančního) majetku je v investičním plánu základem úspěchu.

Finanční přehled

Dalším benefitem je zvyšování finanční gramotnosti, nejen ve vztahu k vašemu majetku, ale i obecně. Určitě to ale neznamená, že musíte veškeré investiční plánování zvládnout sami. Jak už jsme zmiňovali, najmout si profesionála je jedním z důležitých aspektů. Nejen pro jeho odborný pohled a znalost investičního prostředí, vám to také dodá více času, který můžete věnovat rodině a zálibám.

Úspora financí

Jen šetřit a neinvestovat se samozřejmě nevyplatí. Pokud peníze leží tzv. ladem na vašem účtu, přichází o svou hodnotu. Obě činnosti jdou ale ruku v ruce a schraňováním finančních prostředků určených k nákupu akcií nebo komodit se můžete naučit spořit. Taková rezerva se pak může hodit, když vám náhle vypadnou příjmy nebo je potřeba narychlo zaplatit vyšší částku. Ať už půjde o nové auto, rozbitý domácí spotřebič i nebo studium vašich dětí. Jinými slovy, je dobré diverzifikovat aktiva i do finanční hotovosti a neinvestovat tak veškeré volné prostředky.

Zvyšování životní úrovně

Právě investice vám zajistí dostatečný tok příjmů i po vašem odchodu do důchodu. Máte tak velkou šanci, že se vaše životní úroveň nesníží ani ve starším věku, nebo bude dokonce ještě vyšší.

Realizace investičního plánu v 6 krocích

Jak na úspěšný investiční plán? Jedná se o velmi individualizovaný dokument, univerzální řešení proto neexistuje. Přesto máme několik tipů:

  1. Zhodnoťte vaši současnou finanční situaci
  2. Stanovte si investiční cíle
  3. Definujte si míru rizika a časový horizont
  4. Zvažte konkrétní investiční možnosti
  5. Monitorujte a obnovuje své portfolio
  6. Svěřte se do rukou odborníků

Více informací k plánování investičního portfolia najdete zde.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články