Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Sůl nad zlato? Ne, voda a potraviny budou výzvou 21. století

Sůl nad zlato? Ne, voda a potraviny budou výzvou 21. století

Autor Jan D. Kabelka

V oblíbené české pohádce král zakáže sůl a ta se stane vzácnější než zlato. Jaká je ale realita 21. století? Díky demografickému vývoji na Zemi bude větší výzva pro lidstvo zajistit si dostatek pitné vody a potravin.

V rámci konceptu odpovědného investování se zabýváme řadou tematických investic a otázek, které považujeme za klíčové pro vývoj v 21. století. Zajištění základních zdrojů jako jsou potraviny, voda, anebo energie považujeme za klíčová témata, která ovlivní kvalitu našeho budoucího života a zároveň představují velmi atraktivní investiční příležitosti. Vše velmi souvisí s vývojem nových technologií, které budeme pro zajištění těchto základních zdrojů potřebovat. Pojďme se tedy podívat na hlavní témata, která se řeší u základních zdrojů nutných pro přežití – potravin a vody.

Voda jako základní zdroj života na Zemi, její dostupnost, čistota a efektivní využití představují velkou výzvu. Pokrývá 70 % povrchu a její dostupnost je zásadní pro vše živé. Bez vody si neumíme představit nejen náš život, ale je nutná i pro zemědělství, průmysl nebo dopravu a její čistota výrazně ovlivňuje celé životní prostředí.

Prakticky veškerá voda na Zemi je slaná. Jen málo se ví, že sladká voda představuje pouze jedno procento veškeré dostupné vody. A právě toto jedno procento je pro náš život rozhodující a je proto nutné tento omezený zdroj chránit. Sladká voda ale automaticky neznamená vodu pitnou. Její rozložení po světě je nerovnoměrné a jsou oblasti, kde k pitné vodě lidé prakticky nemají přístup.

Rostoucí populace na zemi, která čítá téměř 8 miliard lidí a dramaticky rychle narůstá, má k dispozici víceméně konstantní množství pitné vody. Rostoucí poptávka po ní je navíc umocněna silnou urbanizací, zvyšováním životní úrovně a je výrazně ovlivněna klimatickými změnami. 

V současné době se v oblasti vodního hospodářství řeší hlavně tyto témata:

  • Kvůli nedostatku vody může dojít k silné migraci stovek milionů lidí.
  • Kvůli klimatickým změnám mohou být některé oblasti opakovaně ohroženy záplavami.
  • Odpadní vody musí být intenzivně čištěny a musí být odstraněn nejen domovní, ale také průmyslový toxický odpad.
  • Vodní a odpadová infrastruktura musí být rychleji opravována, dochází k velkým ztrátám pitné vody.
  • Roste spotřeba vody v průmyslu.
  • Odhaduje se, že v roce 2050 bude v oceánu více plastu než ryb.

Vodovodní systémy jsou zastaralé a díky tomu dochází při distribuci pitné vody k obrovským ztrátám. V historických centrech velkých měst je využívána infrastruktura, která může být i 100 let stará. Rostoucí megalopole a silná urbanizace proto vyžadují rychlou transformaci distribuce vody, její opravy a efektivní využití.

Rostoucí populace je výzvou také pro zajištění základních potravin. Podobně jako u vody narůstá rozdíl mezi spotřebou a výrobou. Ten se pro vodu i potraviny odhaduje kolem roku 2050 na úrovni vyšší než padesát procent oproti stávajícímu stavu.

Pro potraviny je důležité efektivní využití zemědělské půdy, které není na Zemi nadbytek. Její rozsah není i díky urbanizaci a industrializaci možné navýšit, trend je spíše opačný. Vedle nových technologií, které budou muset zajistit vyšší efektivitu využití půdy a vody, je třeba také více diverzifikovat zdroje potravin o nové plodiny a zdroje proteinu.

Dalším důležitým vlivem na spotřebu potravin je změna stravovacích návyků, zejména související s bohatnutím obyvatelstva v rozvíjejících se zemích. Změna jídelníčku s vyšším obsahem proteinu (masa) znamená nutnost zajištění dalších zdrojů ze vzdálenějších teritorií. Zde pak vidíme i dopad efektivní dopravy a nutnosti zajištění ekologických obalových technologií pro transport potravin.

Poslední částí celého hodnotového řetězce je oblast likvidace odpadu. V obou případech je nutné vyvíjet další nové technologie na zpracování odpadu z potravin a čištění odpadové vody.

Dokonalejší systémy distribuce, čištění a recyklace jsou do budoucna také nutností. Zajištění dostatku vody a potravin nejen pro domácnosti je úkolem, který vede k rozvoji technologií ve všech oblastech spotřeby a distribuce. Investice jsou velmi silně prováděny na státní úrovni, podpořené světovými institucemi.

Neméně důležité jsou ale také investice soukromého sektoru. A to představuje příležitost i pro drobné investory, kteří se mohou zapojit například prostřednictvím různých tematických fondů zaměřených na vodu, vodní hospodářství a potraviny. Očekávané zhodnocení je zde navíc podpořené myšlenkou pozitivního dopadu využití vlastních rezerv pro zajištění životně důležitých zdrojů.

Připraveno na základě materiálů investičních společností BNP PARIBAS AM a Schroders.

Autor: Jan D. Kabelka, předseda správní rady a generální ředitel, KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., partner

Související články