Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Švýcarské akcie, způsob diverzifikace výnosů vašeho portfolia

Švýcarské akcie, způsob diverzifikace výnosů vašeho portfolia

Autor Ivan Melay

Když se řekne Švýcarsko, lidem se jako první vybaví čokoláda, sýr, hodinky, krávy v Alpách, čistota a určitě všudypřítomná dochvilnost. Čím je však Švýcarsko kromě vyjmenovaných bodů, přísného uplatňování federalismu a přímé demokracie v podobě čtvrtletního veřejného plebiscitu tak výjimečné?

Švýcarsko má silnou ekonomiku, podle údajů Světové banky se země v roce 2023 umístila na osmém místě s HDP na obyvatele 93.259,90 USD. Největší podíl na tom mají služby (obchod, finance a cestovní ruch), následuje průmysl, jako je chemická a farmaceutická výroba a strojírenství/kovy. Zemědělský sektor je na ústupu, přesto zde podle statistik federální vlády působí více než 48.000 zemědělských podniků, které obhospodařují přibližně milion hektarů půdy.

Podnikatelský sektor je silně podporován vynikajícím vzdělávacím systémem se třemi univerzitami v první stovce podle žebříčku QS World University Rankings 2023, přičemž ETH Zurich (Švýcarský federální technologický institut) patří mezi 10 nejlepších univerzit, a to nepřetržitě od roku 2016. Vynikající vzdělávací systém v kombinaci s efektivní správou na všech úrovních a relativně nízkými daněmi vytváří mnoho pobídek pro podnikatele, aby ve Švýcarsku založili své podniky. Nedostatek pracovní síly pak řeší čistá imigrace, díky níž do Švýcarska podle údajů sekce Spolkového statistického úřadu „Demografie a migrace“ přišlo v posledních třech letech 260.000 lidí. Tito lidé často pracují na pozicích, kde je vyžadována vysoká úroveň vzdělání, nebo zaplňují mezery v systému zdravotní péče, veřejné dopravy apod.

Dalším klíčovým prvkem podnikatelského ekosystému je fungující burza cenných papírů. První švýcarská burza byla založena v roce 1850 v Ženevě a v následujících desetiletích ji následovala další města v zemi, především burza v Curychu v roce 1873. S technologickým rozvojem se burzy konsolidovaly a dnes má Švýcarsko pouze jedno významné obchodní místo v Curychu známé jako SIX Swiss Exchange. Na burze v Curychu jsou kótovány akcie asi 250 společností, což poskytuje dobrý základ pro diverzifikaci v různých odvětvích, velikostech nebo investičním stylu. Tržní kapitalizace švýcarské burzy je přibližně 1,5 bilionu CHF.  Pokud je třeba zmínit nějakou nevýhodu, pak je to koncentrace tržní kapitalizace mezi tři největší tituly na trhu, a to Novartis, Roche a Nestlé, která kumulativně přesahuje 45 %. Přesto se jedná o klenoty mezi švýcarskými podniky, které mají dobrou pozici pro přežití obtížných období.

Podle H. B. Meiera a dalších (2. vydání, 2023) se korelace mezi americkými a švýcarskými akciemi pomalu zvyšovala z 0,7 v polovině 80. let na 0,82 pro období 2020-2022. Nicméně to stále nepředstavuje dokonalou korelaci, a proto si švýcarské akcie zaslouží místo v portfoliích HNWI pro účely diverzifikace výnosů. Vzhledem k tomu, že švýcarský trh je méně efektivní než v USA, hraje důležitou roli hodnota portfolio manažera, jak bude ukázáno níže.

Swiss Performance Index (SPI) je považován za celkový index švýcarského akciového trhu. Zahrnuje prakticky všechny akcie společností se sídlem ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnském knížectví, které jsou obchodovány na burze SIX Swiss Exchange. Index nominálně v uplynulém desetiletém období (2013-2023) získal zhruba 8 % ročně. Ve stejném období dosáhl nominální výnos indexu S&P500 11,60 % p.a. Otázka, proč investovat, je z pohledu nižšího výnosu oprávněná.


Důležitým faktorem pro investiční strategii je švýcarský frank, jedna z bezpečných měn, na kterou se investoři obracejí v období krize. Za desetileté období od konce roku 2013 se švýcarský frank zhodnotil vůči USD o zhruba 5,9 %, vůči CZK o 19,3 % a vůči EUR o 31,4 % (údaje z www.xe.com). To hraje ve prospěch zahraničních investorů na švýcarské burze a vyrovnává výnosy s americkým protějškem.

Důvodů pro sílu švýcarského franku je mnoho, ale pokud bychom vysledovali ty hlavní, došli bychom k velmi efektivnímu řízení země. Švýcarsko se státním dluhem pod kontrolou, na konci roku 2023 byl ve výši 17,8 % HDP. Dalším důvodem je dobře fungující a nezávislá národní banka, která také snižovala svou bilanci a uvolňovala tak na trhy mnoho devizových rezerv, což zase podporovalo sílu domácí měny. Díky silnému švýcarskému franku místní obyvatelstvo nezažilo dvoucifernou inflaci, s níž se potýkaly USA nebo mnohé státy EU. Frank se nikdy nestane rezervní měnou jako například americký dolar, ale protože jej mnozí investoři využívají v dobách krize, aby své investice ochránili před těžkými důsledky geopolitických nebo ekonomických potíží, zůstane důležitou součástí portfolií HNWI.

Tímto bych chtěl znovu upřít pozornost na to, že při zvažování investic na švýcarském akciovém trhu je důležité mít nezávislého a zkušeného správce aktiv. Jak již bylo zmíněno, vzhledem k relativně menší velikosti trhu ve srovnání s USA hraje efektivita trhu v investičním procesu menší roli a zkušený portfolio manažer může přinést poměrně velkou přidanou hodnotu. Příkladem může být např,. investiční strategie společnosti Salmann zaměřená na 25-30 švýcarských hodnotových akcií malých, středních a velkých společností, která překonala index SPI o téměř 2,5 % p.a. Po zohlednění korekce vývoje kurzu USDCHF tak v období 2013-2023 přivedla investora v amerických dolarech na úroveň jeho pasivní investice do indexu S&P500 (11,60 % p.a.).

Pokud jste tedy dlouhodobý investor, který se snaží najít alternativní zdroj diverzifikace výnosů a zvýšit robustnost svého portfolia, má rozhodně smysl zhodnotit příležitosti, které nabízí svět švýcarských akcií.

Zdroje, pokud není uvedeno jinak:
  • Webové stránky švýcarské federální vlády: www.efd.admin.ch
  • SIX Swiss Group: www.six-group.com

Autor: Ivan Melay – Relationship Manager a člen investičního výboru v Salmann Investment Management

Související články