Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku 4 fáze odchodu do důchodu. Jak se na ně připravit?

4 fáze odchodu do důchodu. Jak se na ně připravit?

Autor Redakce

Odchod do důchodu je jeden z významných okamžiků v životě každého člověka. Z pohledu plánování se musíme ale na tento okamžik dívat nejen jako na událost, ale spíše jako na proces odchodu do důchodu.

Odchod do důchodu je jeden z významných okamžiků v životě každého člověka. Z pohledu plánování se musíme ale na tento okamžik dívat nejenom jako na událost, ale spíše jako na proces odchodu do důchodu, který v případě vitálního jedince může trvat i desítky let.

Výdaje v období penze jsou přímo spojeny s tím, jak se rozhodnete trávit svůj čas, kde se rozhodnete žít a jak vám bude sloužit zdraví. Státní penzijní systém se postupně upravuje tak, abyste v důchodu strávili minimálně čtvrtinu života, což v nejlepším případě znamená, že vám úspory budou muset vydržet na tři desítky let i více. Pokud budete brát v úvahu všechny zmíněné faktory a reagovat na změny v průběhu svého odchodu do důchodu, můžete svůj rozpočet na penzi připravit odpovídajícím způsobem.

Váš odchod do důchodu se skládá z jednotlivých fází, které mají různé náklady a vyžadují rozdílné přístupy k plánování i řízení rozpočtu. I v případě kratší doby odchodu do důchodu, budete procházet stejnými fázemi, jen v kratším období. Níže uvádíme, jak jednotlivé etapy vypadají a jak byste podle nich měli uzpůsobit své finance.

Předčasný odchod do důchodu (50 až 62 let)

Předčasný odchod do důchodu můžete realizovat dvěma způsoby tzv. Předčasným důchodem, nebo Předdůchodem.

U Předčasného důchodu jde o starobní důchod před dosažením důchodového věku a pro jeho získání je nutné splnit požadovanou dobu pojištění. Nevýhodou předčasného odchodu je, že část výše důchodu počítaného z příjmů se trvale krátí podle délky doby od přiznání předčasného důchodu do doby dosažení důchodového věku.  Započítání doby pojištění je počítáno na základě údajů z evidenčního listu důchodového pojištění, potvrzení studia a dalších dokladů potvrzující účast na pojištění nebo trvání náhradní doby. Pokud by vám jako budoucímu důchodci chyběla potřebná doba důchodového pojištění, můžete si chybějící dobu doplatit jako dobrovolný plátce důchodového pojištění. Možnost doplacení má však svá omezení v délce doby doplacení ve vztahu k době zbývající do odchodu do důchodu. Pro kontrolu evidence doby pojištění vám doporučujeme si nechat zaslat každých 5 let informativní list důchodového pojištění.

Předdůchod nevyplácí stát, ale penzijní společnost z vašich úspor ve III. pilíři. Nejedná se tedy o státní důchod, na který by vznikl řádný zákonný nárok, ale o dobrovolný soukromý důchod, a to pár let před přiznáním starobního důchodu dle aktuálního sociálního systému. Pro čerpání předdůchodu musíte splnit podmínku a prokázat, že na svém účtu doplňkového penzijního spoření máte naspořeno dostatek prostředků, abyste měsíčně pobírali příjem tzv. předdůchod minimálně ve výši 30 procent průměrné mzdy. Výše tohoto příjmu nesmí klesnout, být pozastaven nebo zrušen. Maximální doba odchodu do předdůchodu je pět let a celková naspořená částka vám musí pokrýt celé období. Toto období pobírání předdůchodu se vám sice nebude započítávat do výpočtu starobního „státního“ důchodu, ale zdravotní pojištění za vás bude hrazeno ze státního systému.

V této fázi je pro vás odchod do řádného starobního důchodu už natolik blízko, že můžete získat dostatečnou představu o tom, jaké budou vaše náklady. To, co se dříve zdálo v nedohlednu, je nyní reálné. Proto byste měli posoudit, jaké jsou vaše skutečné příjmy a výdaje.

Je pouze na vás, zda si zvolíte cestu předčasného odchodu do důchodu, předdůchodu, nebo budete pokračovat v práci a prodloužíte si produktivní věk. V úvahu, byste měli brát všechny faktory a případně zohlednit i ty méně pravděpodobné, jelikož v tomto období už nemáte prostor na nejistá nebo chybná rozhodnutí. 

Posuďte, jak je pravděpodobné, že dosavadní příjmy budete mít nadále a po jakou dobu. Položte si otázku, jaká je u vás v zaměstnání situace a zda vás nečeká nežádoucí změna. Prozkoumejte své závazky, jako je hypotéka, leasing, nebo spotřebitelský úvěr, a zjistěte si, jaká je výše nesplacené jistiny a za jak dlouho tyto závazky splatíte.

Po tom, co získáte jasnější představu o své aktuální situaci, můžete se zodpovědně rozhodnout, zda jste v pozici, kdy je váš předčasný odchod do penze možný. Vaše rozhodnutí může významně ovlivnit i zjištění, že částky, které obdržíte ze státního systému a svého soukromého penzijního plánu, nejsou ještě dostatečné. Nebo to, že v této rané etapě vašeho odchodu do důchodu máte ještě vysoké náklady a potřebujete, aby vaše děti dostudovaly, nebo jim jen chcete pomoci s přechodem do vlastního bydlení, či finančně podpořit vnoučata.

Pokud zjistíte, že vám současná finanční situace neumožňuje předčasný odchod do penze, nebo svoji pozici necítíte jako stabilní, tak následující roky jsou přesně tím obdobím, kdybyste měli přehodnotit své roční náklady, eliminovat zbytečné výdaje a dát svému rozpočtu větší volnost pro vytváření rezerv na penzi. Vyhledejte finančního poradce se specializací na penzijní plánování a ve spolupráci s ním udělejte detailní rozbor vaší současné situace a strategie. Pokuste se identifikovat mezery ve vašem současném penzijním plánu a zvažte jeho doporučením. Nakonec možná zjistíte, že většina doporučení se týkala zbytných výdajů na věci, které pro šťastné i důstojné stáří ani nepotřebujete, a díky jejich redukci naplníte své cíle rychleji.

Standardní odchod do důchodu (62 až 70 let)

K největším změnám ve vašem rozpočtu dochází při standardním odchodu do důchodu. Už nebudete od zaměstnavatele pobírat příjem, který definoval váš životní standard a na který jste si zvykli, ale snížený „státní“ starobní důchod. Z tohoto důvodu budete pro toto období potřebovat plán pro správu příjmů v důchodu. Jedním z prvních kroků v tomto období je výpočet vašeho osobního, nebo rodinného čistého jmění, s kterým vstupujete do penze. V návaznosti na výpočtu hodnoty vašeho čistého jmění bude druhým krokem stanovení toho, jakou výši tohoto majetku držíte ve formě hotovosti, cenných papírech, movité nebo nemovité podobě.

Po zjištění výše vašeho majetku budete možná v pokušení utratit v tomto raném stádiu důchodu nějaké peníze a udělat si radost. Vše vás bude k tomu podněcovat. Budete mít spoustu volného času a budete pravděpodobně stále zdraví a energičtí. V této fázi možná najdete zalíbení v novém autě, které jste si vždy představovali, nebo se budete chtít vydat na delší cestu po Evropě, jít do kulinářské školy. S větší svobodou a cestováním, budou přicházet stále větší chutě a možná vás napadne koupit nemovitost na slunném místě, ať můžete trávit zimu v teple. Pokud vám budou přicházet na mysl takové nápady, tak musíte udělat jedinou věc. Zastavit se a zdržet se jakýchkoli kroků, které by znamenaly snížení vašich úspor.

To, jaká je hodnota vašeho majetku, musíte posuzovat v kontextu dalších výdajů. Pokud máte součástí svého penzijního plánu dožití ve svém domově za pomoci členů rodiny, tak vaše náklady budou významně nižší, než využívání asistované péče v místě bydliště, nebo pobyt v luxusním penzijním zařízení. V závislosti na výši vašich životních nákladů a cíli vašeho penzijního plánu můžete zvážit prodej vašeho domova, což může být přínosem pro vaši finanční situaci.

Jeden z dalších způsobů, jak zvládnout nové výdaje i snížení příjmu, je vzít si na částečný úvazek sezónní zaměstnání, nebo začít podnikat, což vám umožní potřebnou flexibilitu. Nové uplatnění vám pomůže lépe zvládat i emoční stres související s náhlou změnou životního stylu a přechodem do důchodu, kterému musí čelit každý penzista. Třeba v této pozdní pracovní fázi života pro sebe objevte novou dimenzi, která vám bude přinášet uspokojení, protože už nemusíte pracovat pro peníze, ale pro význam činnosti. Můžete se také stát dobrovolníkem a pomáhat v centrech, nebo začít navštěvovat školu třetího věku.

Střední odchod do důchodu (ve věku 70 až 80 let)

Ve věku 70 a více let již máte praktickou zkušenost s pobíráním starobního důchodu od státu a hlavně s jeho výší. Možná již několik let také pobíráte rentový příjem ze soukromého penzijního systému prostřednictvím penzijního spoření, doplňkového penzijního spoření nebo jiného kapitálového produktu, na který jste si v průběhu svého aktivního života přispívali. Nyní je ten správný čas přehodnotit svou alokaci aktiv, pokud tedy v portfoliu nedržíte termínované, nebo rentové produkty, které to neumožňují.

Po založení vašich penzijních účtů, nebo v jejich počátcích, jste na nich měli málo peněz a před sebou ještě mnoho produktivních let do penze. Proto jste si mohli dovolit umístit svá finanční aktiva do akcií, podstupovat vyšší riziko kolísání hodnoty majetku a díky tomu těžit z vyšších výnosů. Dnes, kdy jsou vaše penzijní účty po desítkách let spoření nabobtnány, je základ pro výpočet kladných, ale i záporných úroků výrazně vyšší. Proto jakékoliv procento poklesu vašeho majetku je v této fázi velmi znát a neměli byste toto riziko už podstupovat. Pokud chcete nějakou část svého kapitálového majetku držet v akciích, tak se držte tradičního pravidla 100. Tedy, že maximální doporučený podíl akcií, které byste měli aktuálně držet v portfoliu, zjistíte tak, že z hodnoty 100 odečtete svůj aktuální věk. V případě věku 70 let je tedy doporučený podíl akcií ve vašem portfoliu 30%.

V případě, že jste odcházeli do důchodu dříve, tak se může stát, že jste vy i váš rozpočet v této fázi penze už unavený z některých nových aktivit, které jste vykonávali v průběhu předčasného důchodu. Můžete se tedy více soustředit na svá vnoučata, více trávit času v místě bydliště a pouze vyjíždět na levnější výlety. Kromě toho, už není nutné platit své rizikové životní pojištění, nebo nemocenské pojištění. Tyto produkty obvykle končí ve věku 65 maximálně 70 let.

I když jste stále zdraví, ujistěte se, že dokumenty, týkající se vaší vůle, nebo rozdělení majetku máte aktualizované. Možná jste dokumenty sepisovali v době, kdy byly vaše děti ještě malé, protože jste chtěli mít jistotu, že v případě vaší tragické události bude o ně postaráno. Měli byste také dát někomu plnou moc k vašim peněžním tokům, pokud by nastala situace, díky které nebudete schopni spravovat své peníze.

Pozdní odchod do důchodu (80 let a výše)

V době pozdního odchodu do důchodu se mohou vyskytnout zvýšené náklady na zdravotní péči, léčby akutního nebo chronického onemocnění. V posledních letech života jsou zpravidla výdaje na lékařskou péči nejvyšší.  Nové výdaje se mohou objevit i v případě, pokud se rozhodnete přejít z nezávislého života na asistovaný, nebo pokud vás zdravotní stav donutí se přestěhovat do pečovatelského domu. 

V případě změny bydlení, nebo nečekaného zásahu do rozpočtu je nutné opět přehodnotit své výdaje a rozhodnout se, zda budete finanční prostředky spotřebovávat rychleji, nebo pomaleji. Pokud máte málo hotovosti a žijete ve vlastní nemovitosti, můžete zvážit její prodej a takto získaný kapitál využít pro přesun do luxusnějšího penzijního zařízení. Při pohledu na to, co vám zbývá na účtech, budete muset přemýšlet o tom, jak chcete strávit zbytek života a co chcete předat dále. Ujistěte se, že projevy vaší vůle a dědictví máte vyřešeno.

Závěrem

Odchod do důchodu je nejen událost ale hlavně proces. V nejlepším případě vám budou muset úspory vystačit na tři desítky let i více. Výdaje v období důchodu jsou spojeny s tím, jak se rozhodnete strávit svůj čas, kde se rozhodnete žít a jak pevné bude vaše zdraví. Pokud budete brát tyto faktory v úvahu a budete správně vyhodnocovat každé z 4 etap důchodu, můžete svůj rozpočet připravit tím odpovídajícím způsobem.

V každé fázi je nutné strávit čas bilancováním a vypracováním rozpočtu, jelikož to je nejlepší způsob, jak můžete pochopit, kde jste a co máte dělat dál.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články