Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Vlastnictví znamená odpovědnost. Ruku v ruce s ním přichází i majetkový plán.

Vlastnictví znamená odpovědnost. Ruku v ruce s ním přichází i majetkový plán.

Autor Redakce

I přes nástrahy moderní ekonomiky leží největší riziko ztráty majetku v samotných rodinách. Statistiky stále překvapují tím, že až za 90 % ztrát rodinného bohatství mohou vnitřní konflikty nebo problematické chování členů rodiny. Jak majetek budovaný po generace ochránit?

Ztráta rodinného majetku je vždy choulostivou záležitostí. Příběhy, kdy jedna generace bohatství vytvoří a druhá ho utratí, bohužel nejsou známé jen z filmů nebo z knih, ale především ze skutečného světa.

Podtrhují to i čísla, s nimiž se ve své praxi setkávám.“ Říká Pavel Kolář, specialista na svěřenské fondy a správu cizího majetku. Ve druhé generaci ztrácí významnou část majetku až 70 % rodin. Přesto nejsou majetková gramotnost a nástupnictví dostatečně akcentovány a zejména v České republice je rozvoj těchto dovedností podceňován. Lidé se pak opakovaně dopouští známých chyb.

Majetkový plán vyžaduje experty

Jedním z důvodů, proč rodiny v dalších generacích přichází o majetek, je chybějící funkční majetkový plán. Ten umožňuje hladkou správu majetku a řízený mezigenerační transfer. Průzkum AMSP ČR z roku 2018 odhalil, že majetkový plán má pouze 5% dotázaných rodin, a to je opravdu alarmující.

Majetkové plány často chybí proto, že jejich tvorba je náročná, vyžaduje strategii, sofistikovaný přístup, znalosti a úzkou spolupráci specialistů z řady oborů. Při tvorbě majetkového plánu je nutná kooperace právního, daňového, trustového, transakčního i filantropického specialisty.

Krok za krokem k ochraně bohatství

Tvorba majetkového plánu vyžaduje zkušenosti a profesionální přístup. „Během posledních let jsem měl díky působení v House of Trust společnosti Svěřenská správa s.r.o. privilegium pomáhat jednotlivcům i rodinám s velmi vysokou hodnotou čistého jmění vytvářet majetkové plány, které obsahovaly všechny čtyři základní prvky. K nim patří ochrana majetku, zanechání odkazu, filantropie a individuální uspořádání majetkových vztahů za života i v případě úmrtí.“ Vzpomíná na své zkušenosti z praxe Pavel Kolář.

Odborník na správu majetku dodává, že se vždy se jednalo o různé životní příběhy a unikátní situace. Všichni jednotlivci nebo rodiny měli ale i něco společného. Při plánování se dívali na majetek izolovaně, tedy jako na soubor majetkových hodnot. Celostní „majetkové plánování bohatství“, takzvaný Wealth Planning, ale znamená mnohem více. Vedle peněz a majetku se dotýká také vztahů, priorit, hodnot, individuálních životních potřeb nebo životních cílů.

Chcete-li efektivní majetkový plán vytvořit, musíte nejprve formulovat cíle a identifikovat problémy, které majetek ohrožují. Mezi životní situace, jež jsou největší hrozbou pro majetek, přitom spadá smrt, rozvod, invalidita a rodinné konflikty nebo spory.

Skutečné hrozby, které mají neblahý vliv na osobní majetek a rodinné klima, se skrývají v běžném životě. Mohou na sebe vzít podobu žádostivých věřitelů, nespokojených dědiců, marnotratných potomků, táhlých soudních sporů, rozdílných názorů na způsob správy majetku a podobně.

Bohatství sloužící svému účelu

Způsob, jakým lidé vlastní a spravují svůj majetek, má rozhodující vliv na to, zda jejich bohatství skutečně slouží vytyčenému účelu a směřuje k dosažení stanovených cílů. Klíčem k zajištění hladké realizace majetkového plánu je proto nejenom pochopení rodinné situace a základních hodnot, ale zejména výběr vhodného instrumentu pro samotnou realizaci.

Ve Wealth Planningu se využívá celá řada instrumentů. Jedním z nich je i svěřenský fond, který poskytuje vyšší úroveň ochrany a kontroly nad majetkem. Vhodně nastavená právní struktura fondu dokáže zajistit kontinuitu správy majetku, spravedlivé rozdělení majetku podle vůle zakladatele nebo stanovit formální požadavky na potenciálního dědice. Bez jejich splnění mu nevznikne vlastnický nárok na majetek z fondu nebo právo na užitky v podobě výnosu nebo užívání majetku.

Tematické setkání nad majetkovým plánem

Precizně zpracovaný a připravený majetkový plán ale nemusí sám o sobě znamenat záruku úspěchu. Iniciátor majetkového plánu se při jeho realizaci může v rodině setkat s nepochopením nebo kladením překážek kvůli rozdílnému názoru na správu majetku nebo jeho rozdělení.

Z tohoto důvodu při tvorbě strategie majetkového plánu doporučuji zvolit takový proces, který zapojí všechny členy rodiny, jichž se majetkový plán bude dotýkat, a umožní jim vyjádřit své názory, hodnoty a cíle, jež by ve strategii majetkového plánu měly být obsaženy.

I proto jsme připravili řadu tematických setkání či seminářů a nově také konferenci Trust & Wealth Management, která je platformou pro sdílení názorů a zkušeností a je mostem mezi rodinami a experty napříč všemi obory, jež spojuje téma plánování bohatství a správa majetku. Poslední ročník konference se uskutečnil 19. listopadu 2019 v Praze opět za účasti českých a zahraničních expertů.

Na konferenci vystoupila například Olivia Cooper, vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office z Meaby & Co v Londýně, Stanislav Servus, autor knihy Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání, nebo český šlechtic a mecenáš Constantin Kinský.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články