Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Svěřenský fond jako nástroj ochrany majetku: Proč s ním ve strategii počítat?

Svěřenský fond jako nástroj ochrany majetku: Proč s ním ve strategii počítat?

Autor Svěřenská správa
Pavel Kolář TWM 2018

Je naprosto přirozené přemýšlet nad ochranou majetku. Cesta k jeho nabytí je mnohdy dlouhá a náročná. V některých rodinách se na budování bohatství podílely celé generace. Život ale přináší různá rizika a někdy stačí málo, aby byl majetek nenávratně ztracen. Účinným nástrojem ochrany majetku jsou svěřenské fondy, s nimiž je proto vhodné ve strategii počítat.

Je naprosto přirozené přemýšlet nad ochranou majetku. Cesta k jeho nabytí je mnohdy dlouhá a náročná. V některých rodinách se na budování bohatství podílely celé generace. Život ale přináší různá rizika a někdy stačí málo, aby byl majetek nenávratně ztracen. Účinným nástrojem ochrany majetku jsou svěřenské fondy, s nimiž je proto vhodné ve strategii počítat.

Mezi základní pilíře plánování bohatství, které směřuje také k ochraně majetku, patří identifikace rizik a hledání způsobů jejich ošetření. Můžete se setkat s celou řadou rizik, ale vždy je lze rozdělit mezi dvě základní.

  • Vnější rizika přicházejí z okolního prostředí. Typickým příkladem jsou živelná rizika, snahy o právní zmocnění se vašeho majetku atd.
  • Vnitřní rizika bezprostředně souvisí se správou svěřeného majetku, jako je delikvence nebo chybná rozhodnutí správce. Kde je majetek, tam jsou i rizika. Proto jednotlivci, rodiny nebo podnikatelské subjekty používají celou řadu metod ochrany majetku, aby tato rizika eliminovali nebo omezili jejich vliv na vytvořené bohatství.

Trust legálně zatajuje vlastnictví


Velmi účinným nástrojem, který se pro účely ochrany majetku při plánování bohatství dlouhodobě využívá, jsou trusty. Ty byly do českého právního prostředí zavedeny v roce 2014 pod názvem svěřenské fondy. Největší zkušenosti s tímto způsobem ochrany majetku mají rezidenti ve Velké Británii, kde se trusty coby nástroje ochrany majetku využívají již od 12. století. Nelze také opomenout skutečnost, že trusty vznikly právě kvůli ochraně majetku.

Svěřenský fond umožňuje zákonným způsobem utajování vlastnictví majetku (aktiv) bez zapojení nekalých nebo podvodných praktik. Majetek je možné prostřednictvím trustů izolovat od jeho původního vlastníka a tím ho ochránit před riziky, jimž zakladatel fondu čelí.

V případě odvolatelného svěřenského fondu to může být jen po dobu nezbytně nutnou, kdy rizika bezprostředně hrozí, nebo se může jednat o trvalý stav, kdy se pro tyto účely založí neodvolatelný svěřenský fond. I přesto, že využijete svěřenský fond coby součást vaší strategie ochrany majetku, tak svoji funkci nemusí splnit.

Kdy svěřenský fond ochrání majetek?


Proto je na místě otázka: za jaké podmínky splní svěřenský fond svůj účel? Co je klíčem k úspěchu?

V současné době, kdy kolem panuje ekonomicky nestabilní klima, se každý občan České republiky může setkat s rizikem postihu svého majetku exekucí. Nemusí se jednat o jeho vědomou delikvenci, ale třeba jen o souhru několika nevhodných faktorů.

U podnikatelů jsou rizika o to větší, že ručí celým svým majetkem a rizika z provozu podnikání se mohou přenášet i na soukromé jmění, které je základem jistot a zabezpečení rodiny. Riziko postihu majetku exekucí je jedna ze situací, před kterou lze velmi efektivně majetek ochránit za využití svěřenského fondu.

Aby se svěřenský fond stal účinným nástrojem ve strategii ochrany majetku, tak musí být založen jako prevence a majetek do něj musí být vložen v době, než dojde k pohledávce nebo závazku, na základě kterého by věřitelé uplatňovali svá práva.
Pokud by byl svěřenský fond založen v momentě již existujícího sporu jako snaha krátit práva věřitelů, tak by zcela jistě svoji funkci nesplnil. Při zvažování, zda svěřenský fond využijete ve tvorbě strategie ochrany vašeho majetku, je nutné brát ohled na všechny okolnosti.

Svěřenský fond jako nejúčinnější ochrana majetku


Při tvorbě celé strategie ochrany vašeho majetku může být svěřenský fond jedním z hlavních pilířů celého konceptu. Desítky, a v některých jurisdikcích i stovky let, využívání trustů prokázaly, že tato řešení obstála i významné geopolitické změny a svoji funkci ochrany majetku splnily i mezigeneračně.

Vaše obchodní podíly, peněžní obnosy, nemovitosti, cenné papíry, to vše je forma aktiv, která podléhá specifickým druhům rizik. Při úvahách jaký druh majetku držet prostřednictvím svěřenského fondu je vhodné využít profesionálního svěřenského poradce nebo správce. Ten vám díky situační analýze sestaví zprávu o vhodnosti založení svěřenského fondu, která vám jednotlivá rizika popíše a porovná jejich ošetření prostřednictvím trustu oproti jiným způsobům ochrany majetku, které se nabízí.

Ochrana a růst vyčleněného majetku


V případě využití svěřenského fondu zůstává majetek ve své původní podobě, ale díky tomu že de-facto nikomu nepatří (je vyčleněn do svěřenského fondu), tak je chráněný a neporušený může díky řádné péči správce růst a nabývat na hodnotě.

I když k tomuto majetku pozbudete vlastnická práva, tak dobře navržená konstrukce svěřenského fondu vám umožní neztratit nad tímto majetkem vliv a ochránit ho pro finanční budoucnost své rodiny nebo blízkých.

Zvažujete založení svěřenského fondu? Rádi vám pomůžeme najít řešení, které bude odpovídat vašim potřebám a očekáváním.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články