Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jak na úspěšný transfer bohatství s pomocí protokolu SOWTI?

Jak na úspěšný transfer bohatství s pomocí protokolu SOWTI?

Autor Dana Halušková

Předání majetku mladší generaci patří k nejčastějším tématům našeho magazínu, ale tentokrát se zaměříme především na protokol SOWTI. Tento dokument vám totiž může transfer bohatství výrazně usnadnit. Co je jeho obsahem a jak movitým rodinám pomáhá?

Doba se mění a s ní i priority jedinců s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). Standardní postupy převodu majetku přestávají platit a stále více se prosazují komplexní řešení, která dokážou flexibilně reagovat na potřeby dnešní společnosti. A jedním z nich je i protokol SOWTI blíže popsaný v publikaci Multi Family Office.

Transfer majetku přesně podle vašich představ

Postoje, chování i preference se mezigeneračně přirozeně výrazně liší. Tyto rozdíly ovlivňuje nejen věkový rozdíl a vývoj společnosti, ale také faktory, jako je vysoká rozvodovost, soužití nesezdaných párů, nárůst stejnopohlavních nebo smíšených rodin a další. „Tradiční modely plánování a přenosu majetku nelze úspěšně aplikovat u moderních rodin s dynamicky se měnícími potřebami. Pro naplnění jejich cílů je nutné volit pokročilé strategie přenosu bohatství s více komplexními strukturami, které budou flexibilně reagovat na jejich potřeby,“ upozorňují experti ze společnosti Multi Family Office.

Zkratka SOWTI označuje Statement of Wealth Transfer Intent, což můžeme do češtiny přeložit jako Prohlášení o záměru převodu bohatství. Jde tedy o jakéhosi průvodce celým transferem, který zahrnuje pokročilou strategii i správně sestavený plán a má jasná pravidla. Díky tomu pomáhá ke spokojenosti všech zúčastněných. A kromě samotného majetku se týká i rodinných hodnot, znalostí a zkušeností.

Důležité je, že SOWTI neplní jen požadavky a přání tvůrce majetku, ale i jeho příjemců a případných kandidátů. Nejčastěji jde o potomky nebo příbuzné, ale není to pravidlem. Tento protokol je klíčem k úspěchu předání celého odkazu, proto se často používá také při zakládání svěřenských fondů či nadací.

Jaké oblasti SOWTI pokrývá a jak probíhá realizace?

Princip protokolu SOWTI vychází z matice přenosu bohatství, která odpovídá na základní otázku proč, i na dílčí otázky – kdo, co, kdy a jak. Tak vzniká komplexní strategie zahrnující těchto pět oblastí: cíl a záměr přenosu bohatství, výběr příjemců a zmocněnců, soupis majetku a jeho kategorizace, principy a podmínky přenosu a výběr vhodných právních nástrojů.

SOWTI slouží také jako základ úspěšné mezigenerační komunikace, která otevírá náročné téma předání majetku ještě za života zůstavitele. Předchází tak zklamání z nenaplněných očekávání a pomáhá řešit rodinné spory. Proces začíná identifikací zdroje bohatství a ujasněním vašich představ a cílů. Potom se zaměříme na volbu příjemců a jejich způsobilost ke správě majetku. Dalším krokem je katalogizace všech aktiv a závazků, s čímž souvisí i  legislativní dokumenty a volba efektivního právního nástroje. Během celého procesu je navíc potřeba se zúčastněnými otevřeně komunikovat. Jen tak dosáhnete výsledku, se kterým budou spokojeni všichni. 

TIP na závěr:

Nebuďte na to sami a nechte si poradit od odborníků. Místo zástupu finančních poradců, právníků a bankéřů vám ale bude stačit zkušený Wealth Manager, který se na tuto problematiku specializuje. Dokáže tedy snadno, rychle a za jednu cenu zařídit veškeré služby, které budete při transferu majetku potřebovat.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články