Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Co je diskreční svěřenský fond?

Co je diskreční svěřenský fond?

Autor Dana Halušková

Jedním z mnoha typů svěřenských fondů je tzv. diskreční svěřenský fond (discretionary trust). Prozradíme, kdy a pro koho je vhodný a zaměříme se i na jeho výhody a využití v praxi.

Název diskrečního svěřenského fondu souvisí s diskrecí obmyšlených, tedy s jejich klasifikací. To by mělo být cílem zejména svěřenského správce, který má v diskrečním svěřenském fondu velkou volnost v tom, jak bude výnosy a případně i kapitál zakladatele fondu kontrolovat a rozdělovat mezi jednotlivé beneficienty (obmyšlené). Žádný z nich však nemá absolutní nárok na majetek z fondu. Výhodou je, že tento trust umožňuje flexibilní nástupnictví a plánování majetku, proto se často využívá i jako testamentární, tedy vzniká na základě závěti nebo pozůstalosti.  

O čem svěřenský správce diskrečního fondu rozhoduje?

Podle webu Svěřenské správy je diskreční svěřenský fond takový fond, který byl zřízen ve prospěch jednoho nebo více obmyšlených a je na plném rozhodnutí svěřenského správce, kdy a jaké plnění bude beneficientům poskytnuto. Vše však musí být v souladu se statutem svěřenského fondu. Svěřenský správce má pak pravomoc rozhodovat hned o několika skutečnostech. Určuje, co bude vypláceno (jestli výnosy nebo kapitál), kdo to obdrží, jak často a za jakých podmínek. Záleží na budoucích potřebách zakladatele svěřenského fondu.

Beneficientem může být některé z dětí nebo vnoučat

Diskreční svěřenský fond umožňuje efektivní přesgenerační plánování bohatství a jeho odkládání stranou pro budoucí potřeby, to znamená například pro vnoučata, i ta nenarozená, či další generace. Často jej tak zakládají jednotlivci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují převést majetek na pozdější časy. Důvodem může být i zajištění potřeb handicapovaných členů rodiny nebo pro případ smrti v době, kdy je někdo z potomků nezletilý. Pokud totiž obmyšlený jedinec není plnoletý, nemůže mu připadnout dědictví ze zákona. V případě nezletilých potomků je tak doporučováno pro řízení majetkových vztahů formou kombinace svěřenského fondu pro plánování dědictví a závěti, ve které je možné ustanovit opatrovníky pro své nezletilé potomky.

Dále může nastat situace, kdy jeden z potomků není zodpovědný a schopný majetek převzít. Prostřednictvím diskrečního svěřenského fondu tedy předáte prostředky ostatním, aniž by na něj tato osoba měla jakýkoliv nárok. A výhodou je i to, že všechny svěřenské fondy jsou autonomním nástrojem, majetek do nich vložený tedy nikomu nepatří. Zároveň umožňuje uspořádání majetkových vztahů již za života zůstavitele, na rozdíl od závěti.

Výhody a využití diskrečního trustu

Jak už bylo řečeno, jde o efektní nástroj ochrany a plánování majetku, který může pomoci v mnoha situacích. V zahraničí se často využívá na ochranu zranitelných členů rodiny, nejen nezletilých, ale i handicapovaných nebo jinak znevýhodněných. Dále má své opodstatnění i při investicích do nemovitostí a zapomenout nesmíme ani na daňové zvýhodnění majetku, který je ve fondu izolován. Konkrétní podmínky se v každé zemi liší a mění se při úpravách legislativy.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články