Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Vyšlo deváté číslo publikace Wealth Magazín – Report: Největší přehled poskytovatelů právních služeb vícegeneračním rodinám v ČR

Vyšlo deváté číslo publikace Wealth Magazín – Report: Největší přehled poskytovatelů právních služeb vícegeneračním rodinám v ČR

Autor Eva Ulrichová

Postupně vcházíme do doby, kdy se i v České republice formují vícegenerační rodiny, tedy rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (rodinné firmy a jiné podnikatelské rodiny, investorské rodiny, šlechtické rody…). Velkou výzvou je pro ně řešení otázky, jak zachovat rodinné bohatství pro příští generace. Pojmem bohatství však nemáme na mysli pouze majetek, ale i sociální, intelektuální, rodinný kapitál a sdílený odkaz.

„Rodina je zpravidla to nejcennější, co máme, a zaslouží si spolehlivou právní podporu ve všech oblastech, kde je potřeba. Právní aspekty rodinného života mohou být složité a náročné, přičemž škála právních situací, které mohou v životě vícegeneračních rodin nastat a vyžadují řešení, je velmi široká.“

Advokátní kancelář PETERKA PARTNERS

„V českém byznysu nastává období, kdy původní zakladatelé postupně opouštějí své vedoucí pozice a předávají otěže mladším generacím, často svým potomkům. S předáním podnikání přicházejí nové výzvy, a to nejen samotný proces předání, ale rovněž potřeba naplnění vizí mladších generací,“ vysvětlil Tomáš Ditrych ze společnosti Mavericks Legal důležitost poskytování služeb a poradenství vícegeneračním rodinám.

Celý proces pro vytvoření úspěšné strategie správy a zachování rodinného bohatství je velmi komplikovaný a měl by být veden za účasti odborníků, jako jsou Family Offices, právní, investiční nebo daňoví poradci, kteří vám poskytnou své služby a rady v jejich specializaci. V aktuálním vydání Wealth Magazín – Report naleznete detailní informace o vybraných poskytovatelích právních služeb vícegeneračním rodinám v ČR, rozhovory s osobnostmi právních a advokátních kanceláří a rejstřík s přehledem poskytovatelů na trhu.

Předání rodinného bohatství

Po více než třech dekádách podnikání většina majitelů, potažmo zakladatelů firem v současnosti předává – nebo se připravuje na předání – majetku/firmy svým potomků. Cílem však je nalézt takové řešení, které bude dlouhodobě udržitelné, platné pro příštích x generací. Rostoucí trend v rozhovoru potvrdil i David Kuboň ze společnosti KLB Legal s tím, že v posledních letech roste klientská poptávka po koncepčních dlouhodobých a mezigeneračních řešeních: „Věnujeme se svěřenským fondům, nadačním fondům i fondům investičním. Díky úzkému propojení s kapitálovým trhem můžeme nabídnout i speciální řešení – svěřenské fondy spravované licencovanými a regulovanými investičními společnostmi. Zatímco běžný svěřenský správce je člověk, investiční společnost je právnickou osobou. A právnická osoba neumírá.“ Právní poradci z poradenské skupiny SAMAK dodali, že proces mezigeneračního předávání je však velmi individuální.


Očekávánými výsledky tohoto procesu jsou:

  • ochrana majetku rodiny a eliminace podnikatelských rizik;
  • vyčištění rodinných vztahů (je známo, kdo patří mezi vlastníky, kdo sedí v managementu či dozorčí radě a kdo má právo na podíl na zisku);
  • zajištění vedení firmy stanovením nástupnických pravidel.

Zdroj: SAMAK, Wealth Magazín – Report 2/2024


Tvorba struktur je jednou z hlavních služeb pro vícegenerační rodiny

Z poznatků od právních společností, které se podělily o své know-how, vyplývá, že jednou z ústředních služeb poskytovaných vícegeneračním rodinám v ČR je tvorba majetkových struktur. „Partneři multi family office mají k dispozici více jak 60 právních, daňových a účetních poradců pro komplexní servis v oblasti family office struktur, včetně přípravy mezigeneračního předání správy majetku. Takové struktury ochrany, správy a zhodnocení majetku dávají důraz na trvání, dlouhodobost a nerozdrobování majetku,“ zdůvodnili potřebu majetkových struktur odborníci z ONE FAMILY OFFICE.

Důraz na význam strukturování majetku uvedl také Milan Sivý z advokátní kanceláře Excelia a poradil vícegeneračním rodinám s předstihem řešit pávě strukturování rodinného majetku: „Jen tak (rodiny, poznámka redakce) budou mít čas to vše promyslet do detailu, diskutovat s členy rodiny a připravit efektivní a hlavně úspěšnou strukturu pro mezigenerační transfer. Zároveň doporučuji využít služeb experta, který jim se vším pomůže. Je však potřeba najít takového poradce, který má expertízu právě v této oblasti a pomůže jim nejen s tvorbou struktury, ale i s jednotlivými úvahami, a to z právního, daňového i rodinného hlediska.“

Tvorba efektivních a úspěšných mezigeneračních řešení je ale velmi náročná a měli bychom se na ni dívat komplexně. „Vždy je zásadní si uvědomit, koho zastupujete, od koho dostáváte instrukce nebo čí hodnoty přijímáte a podle toho si spolupráci nastavit. V rodinách mají navíc tyto záležitosti úplně jiný rozměr než ve firmách a častěji si pokládáte otázky: Jakého člena zastupujete? Kdy se dostáváte do konfliktu? O to důležitější je celou situaci správně navnímat a vědět, koho se to může dotknout. Musíte si tedy udržet správnou míru angažovanosti a snažit se, aby nedocházelo ke střetům,“ upozornil Jindřich Král, partner v Glatzová & Co.

Sdružení odborníků na správu cizího majetku?

Kde můžete nalézt profesionály na správu cizího majetku? V zahraničí se setkáte například s organizací STEP (Society of Trust & Estate Practitioners), která celosvětově sdružuje experty na správu a plánování bohatství, ať již se jedná o právní a daňové poradce, správce svěřenských fondů, bankovní experty, filantropické poradce atd. Organizace sdružuje 20.000 profesionálů z celého světa. V České republice je však dostupnost nižší, což vysvětluje, proč jsou u nás do STEP zapojeni pouze nižší desítky českých poradců. To by se ale mohlo brzy změnit.

Kdo to ve světě s poradenstvím ohledně rodinného majetku myslí vážně, je členem STEPu. Spolu s několika českými kolegy usilujeme o založení nové pobočky také v České republice. Pokud vše dobře dopadne, měli bychom pobočku oficiálně otevřít v listopadu tohoto roku,“ podotkl Štěpán Holub z advokátní kanceláře Holubová advokáti, jež je sám členem londýnské pobočky STEP.

Děkujeme partnerům a společnostem, které nás podpořily a sdílely s námi své zkušenosti:

Co je Wealth Magazín – Report?

Wealth Magazín – Report je publikace, která vychází kvartálně formou PDF v sekci WMAG – Report. Wealth Magazín – Report se zaměřuje na poskytovatele služeb Private Wealth. Deváté číslo se zabývá přehledem poskytovatelů právních služeb vícegeneračním rodinám v České republice.

PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu.


Co je Wealth Magazín – Report?

Wealth Magazín – Report je publikace, která vychází kvartálně formou PDF v sekci WMAG – Report. Wealth Magazín – Report se zaměřuje na poskytovatele služeb Private Wealth. Osmé číslo se zabývá přehledem poskytovatelů venture capital v České republice. PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu.


Bezplatně se registrujte a nejnovější číslo vám automaticky pošleme na váš email

Co získáte registrací?

  • Dalších více 8 speciálních vydání Wealth Magazínu přímo na svůj e-mail
  • 3 x ročně Wealth Magazín – Report zaslaný v den vydání na váš email
  • 2 x měsíčně elektronický newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth
  • Pozvánky na bezplatné webináře, volné a zvýhodněné vstupenky na konference, kurzy a semináře
  • extra prémiové články a videa

ČLENSTVÍ V KOMUNITĚ ČTENÁŘŮ WEALTH MAGAZÍNU JE BEZPLATNÉ

*Povinná pole, prosím vyplňte

Free

Související články