Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku 18. 7. 2024: Zákonné povinnosti správce svěřenského fondu ve vztahu k AML/CFT, GDPR a Whistleblowing

18. 7. 2024: Zákonné povinnosti správce svěřenského fondu ve vztahu k AML/CFT, GDPR a Whistleblowing

Autor Redakce

Poslední novelou AML zákona byl rozšířen okruh povinných osob i na správce svěřenského fondu, který se podle ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona (AML = Anti-Money-Laundering = zákon proti praní špinavých peněz) staví do role povinné osoby. Jaké jsou zákonné povinnosti správce svěřenského fondu ve vztahu k AML/CFT, GDPR a Whistleblowingu? 

Zařazením správců svěřenských fondů a poskytovatelů služeb pro svěřenské fondy mezi povinné osoby vznikla těmto osobám celá řada zákonných povinností. Nezavedení a neplnění povinností, které AML zákon klade na správce svěřenských fondů i osob v podobném postavení, přináší pro tyto osoby riziko vysokých sankcí. Tento webinář/školení vás komplexně seznámí s celou AML problematikou, která je poměrně široká a také vám ukáže, jak jednotlivé zákonné povinnosti plnit.

Proč se účastnit

Poslední novelou AML zákona byl rozšířen okruh povinných osob na subjekty poskytující služby pro právnické osoby a svěřenské fondy, které jsou v zahraničí označovány anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider). Touto změnou, ale došlo také k působnosti (doporučení FATF R.22 a R.23.) tohoto zákona i na správce svěřenského fondu, který se podle jednoznačného stanoviska Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ”) staví do role povinné osoby.

Zařazením správců svěřenských fondů v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona (AML = Anti-Money-Laundering = zákon proti praní špinavých peněz) a poskytovatelů služeb pro svěřenské fondy mezi povinné osoby vznikla těmto osobám celá řada zákonných AML povinností.

FAÚ, který v ČR plní funkci finanční zpravodajské jednotky se začíná zaměřovat na plnění zákonných povinností všech povinných osob. Nezavedení a neplnění povinností, které AML zákon klade na správce svěřenských fondů i osob v podobném postavení přináší pro tyto osoby riziko vysokých sankcí. 

Tento webinář/školení vás komplexně seznámí s celou AML problematikou, která je poměrně široká a také ukáže jak jednotlivé zákonné povinnosti plnit.

Obsah webináře

Webinář vás provede třemi hlavními oblastmi:

  • AML/CFT povinnosti správce svěřenského fondu
  • Whistleblowing “ochrana oznamovatelů” 
  • GDPR – ochrana osobních údajů

Komu je webinář určený

  • Správce svěřenských fondů
  • Osoby v obdobném postavení k uspořádáním bez právní osobnosti, které se řídí právem jiného státu např. Trust, Fiducie, Treuhand, Trust interno, Gewind, Fideicomiso, atd.
  • Subjekty poskytující služby pro právnické osoby a svěřenské fondy, které jsou v zahraničí označovány anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider).
  • Zakladatele, obmyšlené, dohlížitele svěřenských fondů 

Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články