Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jsou české vícegenerační firmy připraveny na budoucnost?

Jsou české vícegenerační firmy připraveny na budoucnost?

Autor Petr Václavek

U vícegeneračních firem se často předpokládá, že jsou ve svém přístupu k inovacím spíše konzervativní. Pravdou však je, že mnohé z nich jsou schopny prosperovat napříč generacemi, což svědčí o tom, že duch inovací je v samém srdci jejich firemní kultury.

Jsou tradice a inovace skutečně protichůdnými pojmy? Nebo je to právě jejich spojení, které posouvá firmy na zcela novou úroveň? V České republice dnes řada firem čelí generační obměně, která s sebou přináší otázku jak zúročit tradici a zkušenosti zakladatelské generace a zároveň držet krok s trendy, technologiemi a myšlenkovými proudy, jež přináší současná doba a nastupující generace.

Paradox tradice a inovace

Vícegenerační firmy, zejména ty s dlouholetou historií, často pociťují tlak, aby si zachovaly svou identitu a hodnoty, které byly klíčem k jejich dlouhodobému úspěchu. To je zcela v pořádku, jen je zároveň nutné pochopit, že přílišná fixace na minulost může bránit rozvoji a adaptaci na měnící se tržní podmínky. Jak tedy mohou rodinné firmy skloubit svou tradici s tím, aby byly úspěšné i v budoucnu? Klíčem jsou firemní inovace.

Příběh finské firmy Nokia, považované na přelomu tisíciletí za světového lídra v mobilní komunikaci, ukazuje nezvládnutou reakci na příchod nového trendu v podobě chytrých telefonů, který odstartoval Apple s iPhonem. Během pěti let ztratila Nokia přibližně 90 % své tržní hodnoty a již se z tohoto propadu nikdy nevzpamatovala. Nezáleží na velikosti, nebo významu – pokud jako firma promeškáte své “inovační okno” (prostor pro to zareagovat na změnu), můžete zažít rychlý úpadek.

Zdroj: FEB VENTURES

Mít nápady nestačí

Pravdou také ale je, že se mnohé firmy bojí rizika spojeného s inovacemi. To je zcela pochopitelné, pokud firmy nemají pozitivní zkušenost s efektivně řízeným inovačním procesem, jenž by přinesl skutečnou hodnotu a hmatatelné výsledky. Je bohužel smutným pravidlem interních firemních inovací, že výsledkem často bývají utracené peníze a pár vygenerovaných nápadů bez hmatatelného výsledku.

Možná už jste slyšeli o trendu “Inovace-jako-služba”, který se stává stále populárnějším mezi firmami, jež hledají způsoby, jak inovace efektivně začlenit do svého podnikání bez nadměrného rizika. Inovace-jako-služba poskytuje firmám možnost spolupracovat s odborníky na inovace, kteří mají dlouholeté zkušenosti s řízením inovačních procesů a prokazatelné výsledky v mnoha oborech, což umožňuje předvídat a navigovat skrytá úskalí.
Nápady, které nastartují peníze

Inovace je vlastně docela jednoduchá, pokud si uvědomíte její nejpodstatnější část – nejde o to mít nápady, ale o to přinést a ověřit “ten jeden nápad”, který nastartuje peníze. Jako firma můžete nejspíš hledat nový produkt nebo službu, nový obchodní model, případně nový efektivnější proces, jak obstát na měnícím se trhu. A než investujete peníze do jeho realizace, potřebujete se ujistit, že přinese peníze. To je alfa a omega efektivně řízeného inovačního procesu. Jinými slovy, v oblasti inovací nejde o to vygenerovat spoustu skvělých hypotetických nápadů,  ale najít a ověřit ten jeden konkrétní, který rezonuje s trhem a má v sobě byznysovou logiku, která přinese peníze. V takovém případě se tomu pak říká, že je vaše firma “future-proof”, čili odolná vůči příchozím trendům a připravená na budoucnost.

Jak úspěšně spojit tradici s inovací

Nejkritičtější fází jakéhokoliv inovačního procesu je “fáze objevování”. Osm z deseti inovačních projektů skončí neúspěchem právě zde, jelikož firmám často chybí struktura, zkušenost a metodologie, jak se vypořádat s nejistotou a přetavit kreativní záměry na jasné a měřitelné výsledky. Naše zkušenosti ukazují, že i největší nápady mohou selhat bez pečlivého průzkumu a ověřování. V této fázi spolupracujeme s klienty na odhalení a porozumění skutečným potřebám trhu, zkoušíme různé přístupy a testujeme hypotézy. Pomocí našeho kontrolního systému, který je podložen bohatými zkušenostmi z mnoha úspěšně realizovaných projektů, překládáme tuto kreativitu a poznání do konkrétních prototypů a produktových konceptů, které jsou připravené k důkladnému testování.

Zdroj: FEB VENTURES

Díky prověřené metodologii s názvem „Kontrolní systém škálovatelnosti nápadu“ jsme v krátkém čase a za zlomek nákladů schopni objevit, ale především ověřit životaschopnost nových produktů, služeb a obchodních modelů tak, aby byly skutečně schopny generovat nové zdroje příjmů. Tento proces má tři milníky: „Potvrzení nápadu„, „Potvrzení produktu“ a „Potvrzení trhem„.

Zdroj: FEB VENTURES

Potvrzením nápadu získáte jistotu, že obchodní nápad má potenciál, odpovídá potřebám trhu a splňuje konkrétní, dosud nenaplněné potřeby. Potvrzením produktu se dostáváme z konceptuální fáze k prototypu, který testujeme s ohledem na jeho funkčnost, přijetí trhem a byznysovou logiku. Potvrzení trhem je konečná etapa, kde uvedeme neexistující produkt v omezeném rozsahu na trh, abychom otestovali jeho reálné přijetí zákazníky a byznysový potenciál. S naším „Kontrolním systémem škálovatelnosti nápadu“ tak přinášíme jistotu, že následná investice do nového produktu, služby nebo obchodního modelu je pečlivě prověřená, minimalizuje riziko a maximalizuje šanci na úspěch.

Autor: Petr Václavek, zakladatel a CEO FEB VENTURES

Související články