Home LifestyleŽivotní styl Kdo je jednotlivec nebo rodina s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI)?

Kdo je jednotlivec nebo rodina s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI)?

Autor Redakce

Mnohdy se setkáváme s pojmy jako vysoká (HNWI), velmi vysoká (VHNWI) nebo ultra vysoká (UHNWI) hodnota čistého jmění. Co ale tyto pojmy znamenají a kdo jsou jedinci, kteří disponují s takovou hodnotou čistého jmění?

Jednotlivec s vysokou hodnotou čistého jmění „High-Net-Worth Individual“ (HNWI) je osoba nebo rodina, jejichž čisté jmění přesahuje jasně danou hodnotu. Minimální hranice výše aktiv, aby jednotlivec nebo rodina byli definováni jako osoby s vysokou hodnotou čistého jmění, se liší na základě finančních institucí či jednotlivých států. Z pohledu kupní síly a měny ČR se výše čistého jmění pohybuje v rozmezích šesti až sedmiciferných čísel.

Obvykle se jednotlivci nebo rodiny dle výše hodnoty čistého jmění rozdělují takto:

  • 1 mil. USD – Vysoká hodnota čistého jmění (High-net-worth individual – HNWI)
  • 5 mil. USD – Velmi vysoká hodnota čistého jmění (Very-high-net-worth individual – VHNWI)
  • 30 mil. USD – Ultra vysoká hodnota čistého jmění (Ultra high-net-worth individuals – UHNWI)

Co je čisté jmění?

Čistému jmění můžete rozumět jako všem vašim finančním i nefinančním aktivům, které zbydou po odečtení veškerých nesplacených závazků. Může se jednat o aktiva, jako je důchodové spoření, movitý i nemovitý majetek, životní spoření, veškeré bankovní účty, investice atd. Do hodnoty čistého jmění se často nepočítají hodnoty sběratelských předmětů, primárního bydliště jedince či rodiny, nebo dlouhodobé spotřebiče, jako např. pračka, myčka nádobí, lednice…

Státy s největším podílem HNWI občanů

World Wealth Report (WWR) 2019, že většina HNWI jedinců či rodin, celkem 61,2 % z celosvětového počtu HNWI jedinců, žije v USA, Japonsku, Německu a Číně. Roční nárůst HNWI populace však byl velmi nízkých, a to pouze o 0,1%. Z WWR dále vyplývá, že největší počet jedinců či rodin s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) žije ve Spojených státech amerických, počet HNWI občanů přesáhl hranici 5.000.000 rezidentů.

Z výsledků WWR vyplývá, že největším roční nárůst HNWI populace zaznamenala Brazílie a Kuwait s nárůstem o 8 %. Dalšími státy s vyšším ročním nárůstem HNWI populace je Saudská Arábie (7 %), nebo Rusko (6 %).

Kdo jsou jedinci nebo rodiny s ultra vysokou hodnotou čistého jmění?

Obecně platí, že pokud hodnota vašich čistých aktiv přesáhne 30.000.000 USD, jste považováni za jedince nebo rodiny s ultra vysokou hodnotou čistého jmění „Ultra.-High-Net-Worth Individual“ (UHNWI). UHNWI jedinci často disponují nejen lokálním, ale globálním bohatstvím – jejich hodnota čistého jmění tvoří zhruba 13 % celosvětového bohatství. Odhaduje se, že UHNWI osoby tvoří pouze 0,003 světové populace. Nejvíce UHNWI populace je v USA (31 % celosvětového podílu UHNWI jedinců), dále pak v Číně s 9 % podílem nebo v Japonsku. Velké změny v nárůstu UHNWI populace zaznamenala např. Severní Amerika nebo Evropa.

Jedinci a rodiny s ultra vysokou hodnotou čistého jmění (UHNWI) ve světě

World Ultra Wealth Report z roku 2019 uvádí, že celosvětově bylo zaznamenáno celkem 265 490 UHNWI jedinců. Každoročně pak Forbes vydává přehled nejbohatších lidí světa. I v roce 2020 první místo zaujal zakladatel Amazonu, Jeff Bezos, s hodnotou majetku 113 mld. USD. Následován je Billem Gatesem, rodinou Bernarda Arnaulta. V desítce nejbohatších lidí je také Mark Zuckerberg, Larry Ellison nebo syn zakladatele obchodního řetězce Walmart, Jim Walton. 

Wealth Management “správa majetku” UHNWI jedinců či rodiny

Obecně jedinci či rodiny s ultra vysokou hodnotou čistého jmění se významně podílí na správě svého majetku. V průměru 64% UHNWI rodin využívá služeb Wealth manažera, který má rozhodovací právo k majetku. Rodiny mu však svěřují cca 20% svých finančních  aktiv. Jedinci nebo rodiny s ultra vysokou hodnotou čistého jmění se také často věnují filantropii. V průměru UHNWI osoba/rodina věnuje charitě 25.000.000 USD ročně. Většina aktiv, odhadem 40 %, je darováno charitám zabývajících se vzděláváním.


Pořiďte si předplatné tištěného časopisu Wealth Magazín nebo se bezplatně registrujte do Wealth Clubu a zapojte se tak do unikátní komunity zaměřené na na sdílení znalostí, názorů a zkušeností mezi jednotlivci, rodinami a experty napříč všemi obory, které spojuje téma plánování a správa bohatství.

VYBERTE SI TO PRAVÉ PRO VÁS

Související články