Home Řízení rodinyRodinné podnikání 5 tipů, jak rozdělit zisky z rodinné firmy mezi členy rodiny

5 tipů, jak rozdělit zisky z rodinné firmy mezi členy rodiny

Autor Dana Halušková

Rozdělení zisků z rodinné firmy více vlastníkům – a příslušníkům jedné rodiny zároveň – může být leckdy komplikované. Faktorem nemusí být jen podíl na firmě, ale i postavení a zapojení člena rodiny v podniku. Rozdělení pak může poškodit vztahy mezi členy rodiny. Jak efektivně rozdělit zisky z rodinného podniku a jak se chránit proti konfliktům v rodině?

Co rozhoduje o rozdělení zisků v rodinné firmě? Ne vždy se jedná o jasný podíl. Důležité také je, aby se všichni vlastníci zaměřovali na rozvoj rodinné firmy. Plnění individuálních potřeb by mělo být až na druhém místě. Mnoho příkladů z České republiky i ze zahraničí potvrzuje, že financování vlastních projektů z rodinného byznysu ohrožuje stabilitu firmy a v některých případech vede až k jejímu krachu. 

Obvykle jsou někteří vlastníci aktivnější než jiní. Někdo může být aktivně zapojen do rodinné firmy, někdo naopak může být jedním z podílníků, ale aktivně se neangažovat. Navíc se každý ze členů rodiny může dostat do náročné životní situace a je potřeba jej tzv. založit, ačkoliv individuální potřeby jsou až na druhém místě. Ve všech případech však záleží na tom, jestli jde o krátkodobý a snadno zvládnutelný problém, nebo o dlouhodobou záležitost. 

Jak se těmto výzvám postavit?

Jak předejít rodinným konfliktům kvůli rozdělení zisků? Přinášíme 5 tipů, jak efektivně rozdělit zisky z rodinného byznysu tak, aby bylo odměněno úsilí a zapojení členů rodiny, ale zároveň došlo k naplnění podílů. Doporučujeme vaše postupy rozdělení zisků zavést do rodinné ústavy. Finální rozdělení může být i pod dohledem rodinné rady, jejíž cílem je mimo jiné hlídat i to, zda jsou dodržována práva a povinnosti stanovené rodinnou ústavou.

1. Kompenzujte výkon, nikoli potřebu

Primárním cílem by mělo být soustředit se hlavně na výkonnost podniku. Individuální potřeby se dají řešit i jinak, například poskytnutím daru nebo založením svěřenského fondu, který může za určitých podmínek financovat vážné finanční či životní situace. Nejprve ale řádně dokončete účetní závěrku, teprve potom se zabývejte problémy jednotlivců. V opačném případě může dobře myšlená, ale nevhodně promyšlená pomoc vést ke krachu firmy.

2. Odměňujte měřitelné výsledky

Pokud vám ostatní rodinní příslušníci pomohli dosáhnout důležitých cílů, určitě si kromě procent ze zisku zaslouží i bonusy. Tyto cíle by ale měly být jasně definované, abyste ostatním členům jednoduše vysvětlili, proč je jejich odměna nižší. A pokud se přesto nedokážete dohodnout, požádejte o pomoc vašeho Wealth Managera nebo Family Office. Externí poradce vám může pomoct vést diskuze v rodině i zavést podmínky bonusů do rodinné ústavy vhodným a nerozporuplným způsobem.

3. Držte se principu „Rozděl a panuj“

Další možností je zřídit několik obchodních divizí a každému ze členů svěřit vedení jedné z nich. Možná tak nevyřešíte problémy celé firmy, ale budete mít mnohem lepší přehled o tom, jak se komu daří. Nejlépe tento systém funguje v podnicích, které se přirozeně dělí na několik menších částí, jako v restauracích, hotelech, autosalonech nebo zemědělských provozech.

4. Myslete na pasivní vlastníky

Pokud spoléháte spíše na lidský než na finanční kapitál, zkuste zapojit i rodinné příslušníky, kteří se přímo nepodílejí na chodu firmy. Mohou se z nich stát například investoři do budov, ve kterých váš rodinný podnik sídlí. Obzvlášť výhodné je to pro developerské společnosti nebo vlastníky kancelářských budov.

5. Vyvažujte rizika a odměny

Míra rizika i výše odměn by měly být v souladu se zájmy vlastníků. Vyžádejte si proto souhlas s přiměřenými kapitálovými vklady, půjčkami nebo ručením za dluhy třetích stran. Každý ze zapojených rodinných příslušníků ale musí vědět, že se jim finance vrátí v podobě vyšších odměn, vyplácení úroků nebo jiných výhod.

V každém případě je právě nedostatek financí problémem, který rodinné firmy nejčastěji rozděluje a nabourává jejich hodnoty i vztahy. Proto je důležité tomu předcházet strategickým plánováním, odpovědným hospodařením i správným rozdělováním zisků. Můžete tak zlepšit rodinné i pracovní vztahy, tím i konkurenceschopnost a časem také zisky.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články