Home Řízení rodinySpráva rodiny Co to je rodinná rada

Co to je rodinná rada

Autor Multi Family Office

Zakládáte rodinný podnik a zvažujete, jak se vyhnout příbuzenským sporům s řízením firmy? Doporučujeme jmenovat rodinnou radu.

Rodinná rada je jednou z hlavních složek Family Governance “správy rodiny”. Hlavní funkcí rodinné rady je zastupování všech členů rodiny. Rada by měla pomáhat udržovat dobré vztahy mezi členy rodiny. Rodinná rada má charakter podobný správní radě či zákonodárnému orgánu. Rodinná rada může diskutovat o cílech, rozvoji rodiny a rodinného podnikání, aktualizace struktury, řešit spory či stížnosti… Členové rady jsou zpravidla voleni členy rodiny.

Kdy a jak zvolit rodinnou radu?

Ustanovení rodinné rady je vhodné zejména v situaci, kdy se na řízení podniku podílí více než jen člen rodiny. Neexistuje žádná zákonem stanovená lhůta pro ustanovení rodinné rady. Doporučujeme však zástupce rodiny do rodinné rady zvolit před zahájením podnikáním, popř. před vstupem dalších členů rodiny do rodinné korporace. Rodinná rada obvykle vzniká volbou zástupců rodiny, tedy těch členů rodiny, kteří budou zastupovat rodinu v obchodních záležitostech. Rodinná rada může být také ustanovena rodinnou ústavou, kde můžete dle vlastního uvážení jmenovat jak zástupce rodinného podniku, tak i způsob nástupnictví v rodinné radě.

Funkce rodinné rady

Rodinná rada především zastupuje rodinný podnik a všechny jeho členy v obchodních záležitostech. Členové rady mají hlavní rozhodovací právo.

Rada rodiny se nejčastěji zabývá:

  • rozhodnutím o vývoji podniku, především v okamžiku, kdy se členové rodiny neshodnou
  • filantropickými aktivitami
  • rozvojem podniku k naplnění jeho potřeb a cílů
  • zajištěním vzdělávání členů rodiny
  • dohledem nad zachováním hodnot rodiny a podniku
  • rozhodnutím o zapojení členů rodiny do podnikání a jejich vztahu k firmě
  • řešením konfliktů a předcházením potenciálním rizikům
  • otázkou nástupnictví a mezigeneračních převodů funkcí a aktiv


Zachovejte vybudované bohatství pro další generace. Bezplatně se registrujte a získáte více než 10 speciálních vydání Wealth Magazínu zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

STAŇTE SE ČLENEM KOMUNITY WEALTH MAGAZÍNU A ZÍSKÁTE VÍCE NEŽ 10 SPECIÁLNÍCH VYDÁNÍ WEALTH MAGAZÍNU VE FORMĚ PDF PŘÍMO NA SVŮJ EMAIL!

Související články