Home Řízení rodinyRodinné podnikání Jaké jsou základní poradní orgány rodinného podniku?

Jaké jsou základní poradní orgány rodinného podniku?

Autor Dana Halušková

Vedete rodinný podnik? Pak vám veškeré činnosti výrazně usnadní několik správních a poradních orgánů. Lépe tak zabráníte příbuzenským sporům, udržíte objektivitu, zefektivníte podnikání a navíc můžete utužit osobní i pracovní vztahy. Jaké orgány máme na mysli a kdo by měl být jejich členem?

Ještě před tím, než založíte rodinný podnik – nebo se časem z podnikání stane rodinné podnikání – byste si s členy rodiny, kteří jsou zapojení do podniku, měli ujasnit společnou vizi, cíle i hodnoty, jakým směrem se chcete rozvíjet a jak budete řešit případné spory. To vše patří pod Family Governance neboli správu rodiny. Nad rámec toho pak odborníci doporučují ustanovit několik orgánů, které vám významně pomohou s vaším podnikáním i řízení vztahů v rodině. Konkrétně jde o rodinnou radu, správní radu, poradní výbor a radu vlastníků. 

Rodinná rada na prvním místě

Mezi nejdůležitější orgány patří rodinná rada, která hájí zájmy jednotlivých členů rodiny. Zároveň je jedno z hlavních složek Family Governance – správy rodiny. Rada by měla pomáhat udržovat dobré vztahy mezi členy rodiny a její charakter je podobný správní radě či zákonodárnému orgánu. Rodinná rada může diskutovat o cílech, rozvoji rodiny a rodinného podnikání, aktualizace struktury, řešit spory či stížnosti…

Rodinnou radu zpravidla volí přímo zástupci rodiny, způsob volby nebo i nástupnictví v rodinné radě může být stanoveno v rodinné ústavě. A jakými činnostmi se rodinná rada zabývá? Například hájí obchodní zájmy rodiny, udržuje vztahy v rodině, zaměřuje se na její cíle a plány, dohlíží na zachování rodinného odkazu, řídí filantropické aktivity apod.

Odborníci ji doporučují jmenovat ještě dříve, než se do podnikání pustíte. A to zejména v případě, kdy se na vedení rodinného podniku podílí více příbuzných. 

>>VÍCE O RODINNÉ RADĚ SE MŮŽETE DOČÍST ZDE<<

Poradní výbor s experty z různých oborů

Dalším orgánem je poradní výbor, který tvoří externí odborníci z řad právníků, finančních poradců, HR specialistů, marketérů nebo účetních. Každý z nich sleduje trendy ve svém oboru a společně pracují na tom, aby firma fungovala co nejlépe. Výbor má většinou neformální podobu, a tedy i různou strukturu, záleží na preferencích vlastníků. Odměny těmto expertům jsou zpravidla vypláceny formou výnosů z akcií.

Jen pozor na záměnu termínů, poradní výbor je něco jiného než oficiální představenstvo. Jeho členové mají mnohem větší pravomoci i vyšší platy, ale na druhou stranu jsou vázáni zákonem a nesou za danou společnost odpovědnost. A rozdíl je i v tom, že při jejich výběru nemá rozhodující slovo vlastník. Předsedu představenstva i jednotlivé členy volí akcionáři.

Správní rada pro maximální efektivitu

Rodinná rada se zaměřuje zejména na řízení vztahů mezi členy rodiny a rodinnou a podnikem. Více obchodně zacílená je pak rada správní. Experti doporučují, že správní rada by se naopak od té rodinné měla skládat nejen z členů rodiny, ale také z externích odborníků. Důvod je jednoduchý, měla by na rodinný byznys pohlížet objektivně, bez jakýchkoliv emocionálních vazeb. A ve spolupráci s rodinnou radou pak může zajistit efektivní chod podniku spojený s co nejvyššími finančními, hodnotovými i filantropickými zisky. Správní rada může vaší rodinné firmě pomoci v rozvoji, maximalizovat efektivitu podnikání i komunikovat objektivně s akcionáři.

V celém systému Family Governance má tedy správní rada obrovský potenciál. Naplno ho ale využijete jen v případě, že nepodceníme tyto tři oblasti, tedy školení rodinných příslušníků, vytvoření vhodného prostředí pro správní radu a pravidelné informování všech zúčastněných.

>>VÍCE O SPRÁVNÍ NEBOLI DOZORČÍ RADĚ NALENETE V TOMTO ČLÁNKU<<

Rada vlastníků

Rada vlastníků (Owners Council nebo Board of Owners) je využívána zejména v zahraničí a naleznete ji v podnicích ve spoluvlastnictví, resp. s akcionáři. Jejím cílem je zjišťovat, jak společné vlastnictví ovlivňuje všechny zapojené subjekty, tedy rodinu, akcionáře i samotný podnik. Většinou má samostatnou strukturu oddělenou od rodinné i správné rady, výjimkou mohou být firmy ve 100% rodinném vlastnictví. 

Členové rady vlastníků by měli během jednání vést diskuze o plánech podniku a následně je předávat představenstvu. V některých případech vedou správní radu a výkonnému řediteli předávají důležité informace o možných rizicích, budoucích investicích i celkové strategii. Vše ale musí být v souladu se zájmy vlastníků.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články