Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Co to je spoluvlastnictví? Jaké přináší výhody a nevýhody?

Co to je spoluvlastnictví? Jaké přináší výhody a nevýhody?

Autor Redakce

Spoluvlastnictví představuje možnost společné spotřeby, když si jsou lidé vědomi toho, že by pro ně samotné aktivum nebylo výhodné a nedokázali by ho plně využívat. Jednou z nejznámějších možností je spoluvlastnictví nemovitostí. Lidé nakupují letní sídla, ve kterých ovšem tráví pouze část roku nebo dovolenou. Náklady je tedy výhodnější si rozdělit. Nejčastěji se jedná o drahé komodity jako zmíněné nemovitosti, jachty, letadla nebo sportovní automobily. Konkrétní pravidla se mění v závislosti na druhu společně drženého bohatství.

Spoluvlastnictví představuje investiční přístup, při kterém se bohatství a s ním spojené příjmy i náklady rozdělují mezi více investorů. Společné aktivum může vlastnit neomezený počet fyzických nebo právnických osob. Nezáleží na vztahu mezi nimi, tedy není určující, zda se jedná o rodinné příslušníky, přátele, společníky nebo zcela neznámé lidi.

Existuje řada forem spoluvlastnictví. Základní dělení spoluvlastnictví je na bezpodílové a podílové. Bezpodílové vlastnictví znamená, že každý aktér je vlastníkem celého aktiva, zatímco v podílovém vlastnictví drží majitelé pouze jeho části.

Formální náležitosti zaštiťuje vlastnická smlouva, kterou mezi sebou spoluvlastníci uzavřou. Každý z investorů vlastnit pouze určité procento z aktiva. Jeho podíl také určuje škálu jeho práv, ale i povinností, která se na něj budou vztahovat. Stejně jako sdílí náklady na údržbu aktiva, mohou využívat jeho výhody jako práva na užívání nebo snížené sazby, které přináší. Vše však v procentuálním poměru v souladu s výší podílu. Čím je hodnota aktiva větší, tím vyšší je i hodnota akcií, které spoluvlastníci v dané investici drží.

Doporučuje se také mezi jednotlivými majiteli uzavřít dohodu o spoluvlastnictví. Je to právní smlouva, která zajišťuje správu aktiva. Zároveň může obsahovat soupis práv a povinností jednotlivých majitelů k danému vlastnictví.

VZNIK A ZÁNIK

Spoluvlastnictví může vzniknout na základě smlouvy, pokud se potenciální vlastníci shodnou, nebo v rámci dědictví. Naopak k zániku spoluvlastnictví dochází na základě dohody jednotlivých aktérů. Zánik může být např. vyplacením jedním vlastníkem, který chce aktivum dále držet nebo poměrné rozdělení příjmů z prodeje. Pokud se spoluvlastníci nejsou schopni dohodnout, přebírá tuto úlohu soud.

Zejména pro případ zděděného majetku, který se nachází ve spoluvlastnictví, existuje v občanském zákoníku tzv. předkupní právo. To zajišťuje možnost odstoupit od smlouvy, jelikož se dědicové dostali do obchodního vztahu, jehož podmínky oni sami nemohli ovlivnit. Možnost využít předkupního práva poskytuje ostatním vlastníkům prioritní pozici při odkoupení nebo převedení podílu. Ten, kdo o svůj podíl již nemá zájem, je povinen nejdříve nabídnout svůj podíl spoluvlastníkům. Ti si danou část mohou rozdělit mezi sebou. Předkupní právo je omezeno šestiměsíční lhůtou počínaje vznikem spoluvlastnictví.

VÝHODY

Hlavní výhodou společného vlastnictví je možnost sdílených nákladů. Povinnosti na správu drženého bohatství, ať už se týká o finanční náklady nebo servisní nezbytnosti, se poměrně rozloží mezi jeho majitele. S tím se pojí i fakt, že správa nezabere tolik času a starostí.

POTŘEBUJETE POMOCT SE SPRÁVOU BOHATSTVÍ? STÁHNĚTE SI NÁŠ REPORT „NEJVĚTŠÍ PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SLUŽEB WEALTH MANAGEMENT V ČR“

V případě spoluvlastnictví nemovitosti se výhody odráží například v hypotékách. Vyšší počet vlastníků zajišťuje vyšší výpůjční sílu a otevírá možnost půjčky mnohem vyšší částky, než která by byla možná, pokud by si člověk chtěl sjednat hypotéku sám. Může také zajistit zkrácení doby splácení.

Nejedná se pouze o trh s nemovitostmi, kam vám spoluvlastnictví může otevřít dveře. Více vlastníků představuje stabilnější a silnější pozici na trhu. Je možné tedy investovat i do oblastí, kam by si to vlastník jednající sám za sebe nemohl dovolit.

NEVÝHODY

Nevýhodou spoluvlastnictví je prostý fakt, že na rozhodování o drženém bohatství zkrátka nejste sami a co člověk, to názor. Problémy se mohou objevit v rozhodování o správě bohatství, jeho údržbě, renovaci nebo jeho dalším investování. V případě majetku je možný vznik situace, kdy jeden z vlastníků přestane platit jemu stanovené náklady, např. splácet hypotéku. Odpovědí na tyto případné nepříjemnosti je detailně vypracovaná vlastnická smlouva a dohoda o spoluvlastnictví. Doporučujeme ve smlouvě uvést veškeré potenciální hrozby včetně návrhu jejich řešení. S auditem všech rizik vám může pomoct váš Wealth Manager nebo firma poskytující služby správy bohatství
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články