Home Řízení rodinyRodinné podnikání Pět věcí, které je nutné zvážit před prodejem firmy

Pět věcí, které je nutné zvážit před prodejem firmy

Autor Redakce

Vybudovali jste úspěšný podnik a nyní jej chcete prodat? To někdy může být obtížný úkol. Sepsali jsme pro vás pět věcí, které byste dle uznávaného odborníka Royce Rameyho měli zvážit před prodejem firmy.

Prodej firmy je proces, který vyžaduje znalosti, zkušenosti, ale také předvídavost. Taková transakce ovlivní peněžní tok vašich aktiv. Celý proces je potřeba důkladně naplánovat a načasovat tak, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám a firmu na prodej připravit. Zároveň nezapomeňte zvážit veškeré finanční důsledky. 

Jedním z hlavních zájmů prodávajícího je zachování minimálně takového životního standardu, v jakém doposud žil. Prodej podniku je proces, který může ovlivnit majitele a celou jeho rodinu po generace. Abyste rodinu ovlivnili pozitivním způsobem a výnosy z prodeje zvýšili, doporučujeme poradit se se svým Wealth Managerem o všech možnostech transakce. Těch je široká škála od filantropických motivací až po daňové plánování. Existuje však 5 základních otázek, které sepsal odborník na Wealth Managaement Royce Ramey ve svém textu o prodeji firmy.

1. Jaké finanční prostředky jsou potřeba k zachování současného životního stylu?

Pokud jste zakladatelem nebo majitelem rodinného podniku, pravděpodobně jako většina jiných je váš životní styl založen na každoročních výnosech firmy. Dle výše (mnohdy velmi atraktivních) zisků je pak nastaven životní standard podnikatelů a jejich rodin. Prodej společnosti však pravidelný přísun aktiv může zásadně ovlivnit. Odborníci proto doporučují zvážit, zda vám částka z prodeje po jejím zdanění postačí k zajištění lifestylu minimálně na stejné úrovni jako doposud. Nezapomeňte se zamyslet i nad tím, že zisk z prodeje můžete dále investovat k rozšíření rodinného bohatství. Ramey upozorňuje, že odpověď na tuto otázku často pomůže majitelům firem uvědomit si, jak velký obnos je pro ně dostačující a zda je nyní ten správný čas pro prodej firmy. 

ČTĚTE NÁZOR PRÁVNÍKA JANA RADY NA M&A TRANSAKCE

2. Potřebujete majetkový plán?

Ano. Při rozhodování o prodeji podniku bývá důležitým bodem daňové plánování. V rámci prodeje firmy je časté, že majitelé převádí část firemních aktiv na mladší generace. To s sebou přináší rizika, která je potřeba zvážit: např. aby podíl pro potomky nebyl tak vysoký, že si nebudete schopni zajistit vlastní životní potřeby. Zároveň je nutné promyslet, zda podíl na následující generaci převedete celý ihned nebo v rozložených částkách. Může nastat situace, že děti veškeré nabyté bohatství neuváženě a rychle utratí.

Ramye doporučuje začít s Wealth Planningem minimálně 6 – 12 měsíců před transakcí. Podnikatelé v tomto čase mohou před prodejem firmy převést na potomky možné daňové úlevy. Dojde tak k daňové optimalizaci např. při snížení daňové povinnosti, snížení daně z nemovitosti nebo zvýšení osobního jmění. 

3. Chcete se věnovat filantropii? Co je třeba udělat ještě před prodejem společnosti?

Za prvé, rodinná filantropie sdílená s mladší generací může posílit vztahy v rodině. Pokud byste chtěli darovat část svého bohatství k filantropickým účelům, diskutujte s členy rodiny o jejich hodnotách. V rámci vzájemné komunikace se domluvte na sdílených hodnotách, které budou motivací rodiny pro filantropický projekt. Jakmile si rodina ujasní, co by její filantropie měla odrážet, je možné se zamyslet, kam část aktiv z prodeje firmy poputuje.

Jak dál? Možností je více. High-net-worth jedinci (HNWI) se často ubírají cestou charitativních svěřenských fondů či nadací. Můžete se však obrátit i na charitativní organizace nebo podpořit/zorganizovat veřejnou sbírku.

ČTĚTE TAKÉ: JAK NA FILANTROPII VE SVĚŘENSKÝCH FONDECH RADÍ TOMÁŠ KREJČÍ

4. Jak ovlivní prodej společnosti rodinu? 

Zisk z prodeje společnosti otevírá rodině nové možnosti investic: Rodinní příslušníci mají větší přístup k naplnění svých podnikatelských nápadů, majitel firmy může rozšířit své bohatství nebo si splnit životní sny, nebo jste snili o změně podnikatelské činnosti? Výnos z prodeje, nebo jeho část, můžete použít k rozvinutí nové firmy. 

Upozorňujeme však promyslet i negativní vliv prodeje firmy na rodinu, např. v případě chybného přerozdělení bohatství nebo okamžitému mezigeneračnímu transferu potomkům, aniž by byli připraveni na odpovědnost přicházející s bohatstvím. Z toho důvodu je důležité mít nejprve zajištěnou efektivní Family Governance – správu rodiny. S tím vám mohou pomoct profesionální poradci z řad Wealth Managerů nebo rodinné kanceláře Family Office.

5. Jak na Wealth Management po prodeji podniku?

Před samotným prodejem je potřeba zvážit i změny ve správě bohatství. Majitelé rodinných podniků většinou skrze společnost spravují svá rodinná aktiva. Před prodejem firmy je tak nutné za pomoci vašeho právního poradce, Wealth Managera nebo Family Office jasně vymezit, co tvoří firemní aktiva a co je osobním/rodinným bohatstvím. Mohli byste taky prodat něco, co do podniku nepatří.

Kdo je Royce Ramey?

Royce Ramey, CFA je považován za průkopníka v multidisciplinárním přístupu ve Family Office. Jeho činnost rozvinula inovace především ve formě Mutli Family Office. Dříve působil jako poradce pro rodiny s ultra vysokou hodnotou čistého jmění (UHNW) v rámci Family Office ve společnosti GenSpring ve Phoenixu v Arizoně. Poskytoval svým klientům odborné služby pro zabezpečení jejich rodinných aktiv, které zahrnovaly správu a plánování bohatství, investic nebo daňovou optimalizaci. Nyní je na pozici CXO (Chief Experience Officer) ve společnosti Tolleson Wealth Management. 


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články