Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Nejlepší trendy ve správě bohatství

Nejlepší trendy ve správě bohatství

Autor Redakce

Pro ochranu a růst bohatství je důležitá jeho efektivní správa. Řídit své bohatství můžete různými způsoby. Jaké strategie jsou pro Wealth Management nejlepší?

Správa bohatství je komplexním a náročným procesem. Zároveň se jedná o zásadní entitu důležitou pro ochranu a růst vašeho bohatství tak, abyste o něj nepřišli a mohli jej předat i dalším generacím. Mít důmyslně promyšlené praktiky, strategie a trendy pro vaši správu bohatství byste měli zahrnout ve svém Wealth Planningu. Jedná se totiž o plán, bez kterého dřív či později můžete o svá aktiva přijít. Dle statistik až 70 % rodin přichází bohatství již v druhé generaci. V současné době v České republice dochází k mezigeneračním obměnám povětšinou právě mezi první a druhou generací. Proč teď? První zakladatelé firem, nynější čeští HNWI, v naší zemi začali podnikat po revoluci, tedy až v 90. letech. O tři dekády let později se dostávají do situace, kdy je nejvyšší čas „za pět dvanáct“ začít řešit správu a plánování bohatství a jeho předání další generaci.

10 nejlepších trendů ve správě bohatství

Téma Wealth Managementu se ve světě rozšiřuje stále více. Zakladatel úspěšné firmy na svém podnikání zbohatne a dřív či později (vždy je lepší dříve!) se dostane k zásadním otázkám:

Za dlouhá desetiletí Wealth Manageři nebo rodinné kanceláře Family Office odzkoušeli mnoho různých strategií a praktik pro správu bohatství. Díky tomu si nyní můžete přečíst 10 nejlepších trendů ve správě bohatství.

Které společnosti v České republice poskytují služby pro správu bohatství? Stáhněte si náš report!

Základem jsou hodnoty

Stanovte si vizi rodiny, která je vystavěna na rodinných hodnotách a tradicích. Kam chcete, aby bohatství směřovalo? Jaká je budoucnost vaší firmy? Kam odkazují kořeny rodiny? Správa bohatství by měla odrážet rodinné hodnoty, ať zaměřením podnikání, filantropickými účely

Jasná rodinná struktura

Každý člen rodiny by měl znát svůj vztah k bohatství a roli v rodině či rodinném podniku. Abyste mohli definovat konkrétní role rodinných členů, je důležité si vytvořit strukturu vaší Family Governance. Kdo bude v rodinné radě? Jak člena rodiny definuje rodinná ústava? Kdo může aktivně řídit podnik? Se zodpovězením těchto a mnoha dalších otázek vám pomohou profesionální poradci z řad Wealth Managerů nebo z Family Office.

Vlastnictví znamená odpovědnost

Připravte svou rodinu a další generaci na odpovědnost, která přichází s bohatstvím. „Být bohatý“ neznamená jen „užívat si“, ale především starat se o nabytá aktiva, udržet je a ochránit před okolními vlivy. Vést potomky k odpovědnosti lze již od útlého věku, a to jak vzděláním dětí o penězích, tak důmyslnou přípravou na budoucí odpovědnost za předané bohatství.

Odborníci by se měli poslouchat

Dostat do své firmy nezávislé experty, kteří by stanuli na manažerských pozicích je jen ku prospěchu. Přinášejí totiž nezávislý pohled na to, kam podnik směřuje, inovace či business. Pokud vybudujete firmu, ve které rozhodují pouze členové rodiny, ubírá to prostor pro diskuzi. Většina totiž bude zastávat stejný či obdobný názor. Zpětná vazba a odlišné argumenty pomáhají rozvíjet komunikaci i podnikání. Navíc mít ve vedení svého podniku experty je k nezaplacení.

Udržení stálého růstu bohatství

Je důležité bohatství stále rozvíjet, alespoň o pár procent. Mírný růst může být prevencí proti inflaci. Obdobnou strategii využívají i některé české osobnosti, jako je např. Michal Horáček: „Moje zadání bylo, aby výnosy byly o 2 % vyšší, než je oficiálně stanovená inflace. Když se něco vydělá, musí to napřed doplnit tu inflaci, aby pak spíš peníze neubývaly,“ popisuje strategii prezidentský kandidát. Ideální způsob jak ochránit a udržet svá aktiva je diverzifikace investičního portfolia. Pokud jeden typ investice bude ztrátový, jiný může svým ziskem aktiva vyrovnat.

Globalizace i v investicích

Jedním z hlavních trendů je mít „globální portfolio“. Co to znamená? Neinvestujte jen do tuzemských aktiv, ale rozšiřte své působení po Evropě nebo celém světě. Územní diverzifikace vás ochrání např. před přírodní katastrofou v dané oblasti, politickými vlivy nebo lokálním propadem hospodářství.

Strategická alianční partnerství

Jedinci nebo rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění se často setkávají s jinými bohatými rodinami z různých koutů světa. Mezi sebou si pak „partneři“ mohou vyměňovat názory a strategie ohledně jejich podnikání a rozšířit své možnosti a rozhled třeba i o východní myšlení. Diskuze, ať je již v rodině nebo s „cizími“, je vždy nejvhodnějším způsobem, jak své myšlení obohatit o novinky vedoucí k úspěchu.

Změny jsou všude

Důležité je neustále být na pozoru, co se týče daňových změn. Neustále se také proměňují regulatorní podmínky nebo právní obměny. Je nutné být při podnikání, investování a dalších aktivitách neustále ve střehu. Doporučujeme veškeré změny, zvláště daňové, sledovat při mezigeneračním transferu bohatství. Zejména si v tomto případě dejte pozor na daň z příjmu, daň z bohatství nebo dědickou daň – v závislosti na jurisdikci.

Vstup IT technologií

V dnešním světě technologie zjednodušují a zrychlují práci nejen vás, ale i vašich poradců. Skrze počítače, mobily a další moderní informativní a komunikační nástroje může správce vašeho bohatství efektivně spravovat vaše aktiva, nahlížet do investičního portfolia či dokonce investovat. Máte strach z napadnutí hackerů? S ochranou v digitálním prostředí mohou pomoct rodinné kanceláře Family Office. Digitální bezpečnost je jedna z jejich hlavních činností pro ochranu, správu a plánování bohatství.


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články