Home Řízení rodinyRodinné podnikání Jak maximalizovat přínos správní rady v rodinné firmě

Jak maximalizovat přínos správní rady v rodinné firmě

Autor Redakce

Při zakládání rodinného podniku obvykle máte vidinu ekonomického, filantropického i hodnotového výnosu. S efektivitou podnikání vám pomůže správní rada. Poradíme vám, jak můžete maximálně využít potenciál správní rady pro úspěšnou firmu.

Rodinný podnik by měl mít dva různé orgány: rodinnou radu, která zajišťuje a hájí zájmy všech členů rodiny; a rada správní (neboli dozorčí) kontrolující správný chod firmy, zájmy rodiny a poskytuje objektivní pohled na rodinné podnikání. Správní rada tedy není pouhou právní formou, jejíž funkcí je se jednou za kvartál sejít. Dozorčí rada může vaší rodinné firmě pomoci v rozvoji, maximalizovat efektivitu podnikání i komunikovat objektivně s akcionáři. Správní radu zpravidla tvoří nejen členové rodiny, ale i odborníci „mimo rodinu“. Tím se zajišťuje hladká komunikace s rodinou, bránění jejích zájmů, a zároveň externí specialisté poskytují odborný a objektivní přístup k manažerování vašeho podniku.

Efektivní využití potenciálu správní rady

Správní rada disponuje odbornými znalosti, proto je vhodné vyslechnout a zvážit jejich rady a doporučení. Plnění pokynů dozorčího orgánu může vést k lepšímu rozhodování a tím i k zlepšení dlouhodobého výkonu. Tvrzení podporuje i globální výzkum McKinsey, který zkoumal souvislost mezi kvalitou správní rady a efektivitou společnosti a ekonomického výnosu. Výzkumu se účastnilo přes 1100 ředitelů. Výsledky dokazují lepší finanční výsledky ve firmách, kde efektivně funguje její dozorčí rada. Dle výzkumu dynamické plnění pokynů a efektivní vykonávání klíčových aktivit zvyšuje ekonomické výnosy rodinnému podniku. Výzkum identifikoval tři ústřední činnosti, které vedou k maximalizaci přínosu správní rady pro váš podnik:

  • školení, které členům rady pomůže více porozumět fungování firmy a odpovědnosti správní rady směrem k podniku
  • zajistit vhodné prostředí pro správní radu, případně takové dovednosti a znalosti (např. skrze workshopy), které jsou důležité pro efektivní průběh vašeho podnikání
  • pravidelně informovat členy rady o rodinném podniku, aby správní rada mohla učinit vhodná rozhodnutí a relevantní pokyny pro manažery firmy a rodinnou radu

Víc hlav, víc ví

Správní rada by měla být tvořena členy s odlišnou odborností pro efektivnější diskuze a poskytovat různorodé perspektivy na vaše podnikání. Struktura správní rady by tak měla zahrnovat: členy rodiny obeznámené s podnikáním, několik nezávislých externistů se zkušenostmi potřebnými pro vaši firmu, a externisty, kteří se specializují na jiná odvětví. Tím propojíte tři důležité oblasti, jež vedou ke zvýšení výnosu z podniku: rodinu a její vizi, odbornost a kvalifikaci, alternativní přístupy k vedení firmy.

Na základě McKinsey výzkumu doporučujeme zvážit genderovou rozmanitost správní rady. Dle výsledků je vyšší návratnost kapitálu u těch firem, které mají ve své radě minimálně 30 % podíl žen. 

Jak správně vybrat člena správní rady?

Nabízí se několik možností, jak najít vhodného kvalifikovaného člena do své dozorčí rady. Můžete oslovit náborové organizace s vašimi požadavky na kandidáta, společnost poté ve výběrovém řízení zvolí potenciální vhodné uchazeče. Doporučujeme obrátit se i na své profesionální kontakty, které vám mohou doporučit případné členy správní rady s potřebnou odborností a spolehlivostí. Poradit vám může váš právník, účetní, finanční poradce

Vaše požadavky o kvalifikaci a dovednostech členů správní rady byste měli písemně shrnout a zahrnout do dokumentace o správě a řízení podniku. Zveřejníte tak pro potenciální uchazeče i konkrétní členy rady vaše cíle a požadavky, a se svou vizí  obeznámíte i management a akcionáře. Základní kvalifikací by měly být obchodní zkušenosti, finanční prozíravost nebo praxe ve správní radě.

Komunikujte se správní radou 

Aby přínos správní rady vašeho podniku byl co největší, doporučujeme s členy neustále komunikovat, informovat je i zaměstnávat. Především by se členové měli zaměřit na klíčové úkoly:

  • Kontrola finanční výkonnosti firmy
  • Pokyny a zpětná vazba k dlouhodobému strategickému plánu podniku
  • Kontrola a schvalování finančního rozpočtu na rok
  • Řešení právních úkonů, případných problémů
  • Kontrola organizační struktury společnosti, včetně plánování nástupnictví, nových zaměstnanců, potřeb

Důležité je upozornit na to, že správní rada nenese odpovědnost za řízení společnosti. Management podniku je v kompetenci manažerského týmu. Vedení firmy by mělo vědět, kdy a za jakých okolností může být správní rada podniku přínosná. Hlavní funkcí dozorčí rady je kontrolovat vedení a management podniku, a dohlížet na rodinnou radu. Z toho důvodu je nutné, aby členové správní rady byli pravidelně informováni o průběhu podnikání, seznámení s případnými inovacemi. Správní rada by také měla být kontaktována v případě významných změn, velkých výnosů či naopak během náhlých razantních propadů.

Správní radu o veškerých podnikatelských aktivitách informujte nejen kvartálně na jejím oficiálním zasedání, ale průběžně. Komunikaci mezi vedením a dozorčí radou je vhodné udržovat neustále pro efektivní fungování firmy a zvyšování jejího výnosu. Také doporučujeme zvážit každoroční školení zaměřené na nové právní otázky podniku, i změny zákonů a právních úprav. 


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články