Home Řízení rodinySpráva rodiny Jak může správa rodiny a rodinného bohatství posílit vztahy mezi členy rodiny a vytvořit trvalý odkaz

Jak může správa rodiny a rodinného bohatství posílit vztahy mezi členy rodiny a vytvořit trvalý odkaz

Autor Eva Ulrichová

“Moje máma vždycky říkala…” Známá věta z filmu Forest Gump. Jak zajistit posílení vztahů s členy vaší rodiny a zanechat podobný trvalý odkaz ve svých potomcích? Využijte správu rodiny!

Správa rodiny „Family Governance“ je náročný proces, jehož cílem je ochrana, zachování a rozvoj rodinného podniku či bohatství. Hlavním cílem je management vztahů mezi členy rodiny a rodinným podnikem tak, aby se předešlo konfliktům mezi příbuznými. Hlavními složkami Family Governance jsou rodinná ústava, rodinná rada a rodinná shromáždění. Přinášíme vám tipy, jak využít správu rodiny nejen k ochraně bohatství a podniku, ale především k posílení vztahů ve vaší rodině.

Rodinná identita

Základem je sdílená identita. Tím nemyslíme naše DNA, jméno, příjmení, ale identitu sociální a kulturní. Každý z nás má nějakou identitu, vnímá se nějakým způsobem. Identitu člověk přijímá skrze socializaci, kdy se přizpůsobuje svému okolí, normám, zvykům i kultuře a dalším sociálním faktorům. Obdobně jako identita jedince existuje i identita skupiny, jedná se o tzv. kolektivní identitu, která je ovlivňována normami skupiny, kulturou, zvyky i tradicemi… Takovou skupinou je i rodina. Člověk se stává součástí rodiny svým narozením, stát se její částí však neznamená přijmout kolektivní rodinnou identitu. Rodinná identita se buduje a stojí na několika pilířích.

“Rodinné normy”. 

Kolikrát jste ve svém dospěle životě řekli “Ale my jsme doma byli zvyklí dělat to takhle…”. Pamatujte, že co si potomci odnesou z domova, budou pravděpodobně praktikovat i ve svých rodinách. A to obvykle bývají stanovené rodinné normy. Nemusíte vymýšlet jasná pravidla pro každého. “Normou” může být slušné chování k ostatním členům respektování rodičů nebo podílení se na úklidu. Pomocí norem si můžete utvořit i novou tradici. Stačí zavést společné večeře či nedělní obědy, jeden večer v týdnu u oblíbeného pořadu nebo jinak společně strávený čas. To se může stát vaší “rodinnou normou”. Tyto “normy” nemusíte nijak zapisovat ani stanovovat, ale pracovat na nich a naučit členy rodiny je dodržovat a přijmout za své. 

Rodinné zvyky a tradice

Mějte své společné zvyky a tradice. Některé zvyky vzniknou přisvojením si vašich norem, jiné mohou vyplývat z rodinné historie. Snažte se dodržovat tradice, které vaší rodinou přechází po staletí. 

Vize rodiny

Stanovte si své cíle. Zamyslete se nad tím, kam chcete aby směřoval váš rodinný podnik, jak bylo nakládáno s rodinným bohatstvím nebo kam chcete směřovat svou rodinu a potomky. A jděte si za svou vizí. Pomůžou vám k tomu zvyky, tradice i normy.

Rodinná kultura

Rodinná kultura je celek utvářený z vašich rodinných norem, zvyků a tradic, ale i z historie rodiny nebo z vašeho původu. Dodržujte rodinnou kulturu a šiřte ji mezi svými potomky. Každá rodinná kultura je něčím jedinečná a nenahraditelná. Uchovejte si tu svou.

Přijetím kolektivní rodinné identity dochází nejen k posílení vztahů mezi členy rodiny, ale zanecháte tak ve svých potomcích trvalý rodinný odkaz. I zde platí “Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.” Naučte svoje děti tak rodinné kultuře, historii i zvykům a nechte je, aby tyto “dovednosti” šířily ve svých založených rodinách. Váš odkaz tak nikdy nezmizí.

Rodinná ústava jako prvek správy rodiny i posílení vztahů v rodině

Rodinná ústava je formální dokument, který stanovuje vizi a kulturu rodiny. Tento dokument slouží k zachování vašich hodnot. Sepište vaše cíle, rodinné hodnoty a prvky vaší rodinné kultury i kolektivní rodinné identity. Dokument stanovuje práva a povinnosti členů rodiny, i strategie a plánování. Jako každý ustanovující formální dokument je i ústavu třeba dodržovat. Pomocí rodinné ústavy se mimo jiné můžete vyhnout i potenciálním hrozbám, jako jsou rodinné konflikty. Nad dodržováním rodinné ústavy dohlíží rodinná rada.

Při sepisování rodinné ústavy doporučujeme domlouvat se i se členy rodiny. Je vhodné dodržet tři základní pravidla:

Komunikujte

Víc hlav, víc ví. Komunikujte proto se členy své rodiny o rodinných hodnotách, tradicích, kultuře a vizi. Mluvte a diskutujte o strategiích a plánech vašeho rodinného podniku či bohatství do budoucna. Nerozhodujte o všem sami.

Uvažujte nad názory jiných

Dejte najevo členům rodiny i potomkům, že jim důvěřujete a jejich názory respektujete. Vyslechněte si kritiku i argumenty a vše zvažte. Společně byste měli dojít ke sdíleným názorům, které se stanou součástí rodinné ústavy.

Nesejděte z cesty

Zvažte, zda diskuze a komunikace jde tím správným směrem, a to k poslání, vizi a hodnotám rodiny. Jakmile se odchýlíte od vaší rodinné kultury, vraťte diskuzi zpět. Základem rodinné ústavy je mít jasný cíl, který staví na rodinných hodnotách. Neodchylujte se od zavedeného, narušíte tak vaší kolektivní identitu i kulturu.

Rodinné vztahy v podnikání

Je těžké sjednotit peníze a rodinu. Bez řádné správy rodiny to zavání průšvihem. Potenciální hrozby jsou jak v závisti ohledně peněz, tak i funkce. Nastavte tak správnou strukturu a předejděte potenciálním konfliktům. Členové rodiny by měli mít svou jasně definovanou roli v podniku, včetně řešené otázky nástupnictví pro každého z nich. Sedněte si s členy rodiny s každým zvlášť, vyslechněte jejich vizi o svém životě a proberte možnosti. Roli každého člena rodiny, který se aktivně podílí na podnikání, doporučujeme zaznamenat do rodinné ústavy. Při stanovení funkcí v rodinné firmě zvažte i potenciální hrozby v budoucnu, jako jsou nepřizpůsobiví partneři potomků, závislosti, utrácení… Stanovte jasné principy, jak v takových případech postupovat. 

Otázka nástupnictví

Řešit otázku nástupnictví a dědictví není pro nikoho příjemné, ale maximálně potřebné. Zvažte varianty a ideálně zpočátku rodinného podnikání stanovte plán nástupnictví. Doporučujeme jasně definovat požadavky pro nástupnictví. Abyste předešli konfliktům mezi potomky, komunikujte s nimi svá veškerá rozhodnutí týkající se nástupnictví. Vysvětlete jim, proč jste zvolil daného nástupce. Diskutujte i o dědictví. Ne vždy je rovnoměrné dědictví spravedlivé. Zvažte veškeré faktory a s každým z dědiců si sedněte a v klidu komunikujte vaši volbu. Nejdůležitějšími zásadami v otázce nástupnictví je mít připravený plán a informovat nástupce či dědice.

Kdo vám pomůže s efektivní správou rodiny

Family Governance je velmi náročný proces, a to nejen na management vztahů. Často můžeme být ovlivněni našimi pocity či okolím, a nejtěžším je čelit právě tomuto. Se správou rodiny, rodinného podniku i bohatství vám pomůže specializovaná Family Office. Profesionálové z rodinné kanceláře zde pro vás budou nejen při řízení vztahů s rodinným podnikem, ale i při správě rodinného bohatství, a nabídnou vám odborný a nestranný pohled. Zároveň vám experti pomohou s daňovými otázkami, ekonomikou, investicemi nebo i životním stylem.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články