Home Řízení rodinyRodinné podnikání Rodinné podniky během pandemie

Rodinné podniky během pandemie

Autor Redakce

Epidemiologická situace okolo globálního šíření viru Covid-19 postihla každého z nás. Ve velké míře se dotkla soukromého, státního i rodinného podnikání.

Pandemie koronaviru mimo zdravotní zatížení má i sociální, psychologické a ekonomické dopady, a to na téměř každého. Mnoho lidí během jarního i nynějšího podzimního uzavření prakticky celé republiky přišlo o práci a zdroj peněz, společenský život a mnohdy se výrazně přerušily i rodinné schůzky. Velké i malé firmy ve velké míře přicházejí o své tržby a některé již v létě hlásily svůj krach či ukončení podnikání. Jak koronavirová opatření ovlivnila rodinné firmy v ČR?

Rodinná shromáždění

Jarní karanténa celé republiky omezila nejen rodinné oslavy, návštěvy příbuzných, ale i rodinné schůzky. Jaro 2020 však také znamenalo další vývoj v používání moderních informačních technologií. Většina lidí jak pracovní, tak soukromé aktivity vedla v režimu online. Takto byla vedena i rodinná shromáždění, na kterých členové rodiny diskutují o rodinném podniku či rodinném bohatství, majetkovém plánování, Wealth Planningu, strategii v podnikání či o správě rodiny. Tyto rodinné schůzky byly zákazem vycházení ohroženy. Některé rodiny tak svá shromáždění přesunuly na jiný termín, jiné se shromáždily v online prostoru. Mnoho rodiny na způsob online byly připravené. Dle studie Family Business Magazine již v době před světovou epidemií mělo 31% dotázaných rodinných podniků informační newsletter pro komunikaci s rodinou a 41% z nich používalo nějaký webový portál.

Pandemická krize však vedla ke zlepšení rodinných vztahů. Dokládá to výzkum AMSP a agentury IPSOS, podle kterého se polovina rodin více semkla v době krize. Výsledky též ukazují, že téměř u poloviny rodin došlo během jarní karantény k posílení rodinných hodnot.

Hospodářství rodinných podniků

Ekonomika rodinných firem, stejně jako jiných podniků, byla v ohrožení. Největší ztráty utrpělo rodinné podnikání v oborech, které v době jarní i podzimní karantény nebyly téměř vůbec v provozu, popř. v minimální míře. Jsou to oblasti pohostinství, ubytovací zařízení, i další podniky, které jsou závislé na osobní návštěvě zákazníků.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu se však rodinné firmy staly během „koronakrize” základem českého hospodářství. MPO firmy nazývá jako „tahouny“ tuzemské ekonomiky. Svá tvrzení MPO podložilo výsledky průzkumu AMSP a agentury IPSOS. Dle studie je 51% rodinných firem názoru, že by se rodinné podnikání mělo stát základem pro obnovu českého hospodářství. Dle vícepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka stát rodinným podnikům v obnově českého hospodářství pomůže, např. přes informační platformy nebo dotační balíčky.

Výzkum ukazuje, že 90% rodinných podniků zavedla taková opatření, která vedla ke snížení firemních výdajů či zvýšení příjmů. Nejčastěji firmy omezovaly provoz, využívaly své úspory, a/nebo volily novou strategii podnikání vyhovující epidemiologické situaci v České republice. Rodinné podniky též investovaly do marketingu a vytvářely nové postupy ke zvýšení prodeje a výnosů. Pro překlenutí těžkého období rodiny nejčastěji sahaly do vlastních úspor nebo se radily se svým bankéřem.

České rodinné firmy jarní vlnu koronaviru ve většině ustály především proto, že jejich strategie podnikání i firemní kultura je jiná než v jiných podnicích. Vztahy ve firmě jsou obvykle vřelejší i přátelské. Podniky jsou navíc mnohdy tvořeny méně zaměstnanci než velké či státní podniky. To nejen utužuje firemní vztahy, ale také vytváří vzájemnou loajálnost. Rodinným podnikům je též v krizových obdobích k dobru fakt, že mají své úspory pro pokrytí nadlimitních výdajů.

Dotační balíčky

Vláda se již při jarní vlně pandemie v České republice shodla na dotačních balíčcích pro firmy postihnuté opatřeními proti šíření viru Covid-19. Dotace byly vypláceny skrze státní dotační programy vyhrazené pro podporu firem, liberační balíčky související s odloženou daňovou povinností apod. Dle výsledků výzkumu AMSP a agentury IPSOS státní podpory využila třetina rodinných firem. Nejčastěji podniky volily programy ANTIVIRUS nebo COVID II.

V podzimní vlně koronaviru došlo k vyhlášení dalších podpůrných státních balíčků pro firmy, které opatření zcela postihly, tzn. musely z důvodů opatření zcela přerušit svůj provoz. V tuto chvíli je možné balíčky čerpat. Pokud se opatření plně dotklo vašeho podniku, popř. máte zaměstnance v karanténě, klikněte ZDE pro možnosti státní podpory.

Nové strategie plánování

Pandemie koronaviru přinesla i nové strategie v plánování bohatství i majetku. Základem pro efektivní správu a plánování bohatství, rodiny i rodinného podnikání je distance od paniky a stresu. S klidnou hlavou je pak třeba se přizpůsobit nové realitě i krizové nejistotě, přehodnotit dosavadní strategie a přístupy a zamyslet se nad vhodnými kroky vedoucími k ochraně rodinného podnikání a bohatství. Doporučujeme též provést preventivní audit svého majetku a jeho hodnoty. Zhodnocení všech aktiv i rizik vede k lepšímu rozhodování o novém plánu. Pomocnou ruku při řízení a správě rodinného podnikání vám i v době krize může nabídnout specializovaná rodinná kancelář – Family Office.

VÍCE DOPORUČENÍ K PLÁNOVÁNÍ MAJETKU BĚHEM KRIZE: Krize Covid-19 zdůraznila význam plánování bohatství. Jak na plánování aktiv v období nejistoty?


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články