Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Co je daňové plánování?

Co je daňové plánování?

Autor Redakce

Daňová povinnost je v našem životě jeden z velkých finančních výdajů. Jak dodržet zákonnou povinnost a zároveň nepřijít o značnou část svého majetku? Pomůže vám funkční daňový plán.

Daňové plánování je legální nástroj pro daňové poplatníky, který je využíván s cílem snížit daňovou zátěž a zvýšit zisk. Součástí daňového plánování je finanční analýza, která posuzuje daňové dopady u plánovaných majetkových transakcí nebo investic. Výstupem je pak daňový plán, který obsahuje návrh nebo srovnání alternativ a doporučení daňově nejvhodnějšího řešení. Daňové plánování je nutnou součástí každého finančního nebo majetkového plánu.

Pro vytvoření funkčního daňového plánu doporučujeme zvážit několik aspektů, jako je načasování příjmů a výdajů, vhodná volba investičních instrumentů, správná forma účtování a vedení daňové evidence, aplikace odčitatelných položek, využívání daňově efektivních entit a jurisdikcí apod., tzn. daňový plán se vytváří za účelem daňového zvýhodnění s využitím zákonem povolených prostředků.

Cíle daňového plánování

  • snížení daňové povinnosti, tzn. ušetření maximální částky z daní vhodným uspořádáním a plánováním vašich majetkových operací
  • diverzifikace zdanitelných příjmů, tedy rozprostřít zdanitelný příjem mezi několik účetních jednotek, což může vést celkově k nižší daňové zátěži
  • zamezení sporů, správné daňové plánování na základě platné legislativy minimalizuje spory s dotčenými orgány státní správy.
  • ekonomická stabilita, funkční daňový plán umožní efektivní směrování finančních zdrojů do investic za účelem udržení ekonomické stability
  • zdravý růst státní ekonomiky, správné individuální daňové plánování negeneruje nadbytečné množství  financí do státního rozpočtu, ale úměrné počtu občanům a tím vede ke “zdravému” plánování a pokroku státní ekonomiky
  • zvýšení osobního jmění, funkční daňový plán vám pomáhá v navyšování vašeho čistého jmění

Druhy daňového plánování

Daňové plány rozdělujeme na čtyři různé typy na základě jejich provedení:

  • krátkodobé daňové plánování se provádí jednou za rok k dosažení jasných či omezených cílů
  • dlouhodobé daňové plánování zahrnuje takové plány, které nevyžadují okamžité či krátkodobé příjmy nebo výdaje
  • přípustné daňové plánování je založeno na dodržování daňových zákonů dané země
  • agresivní “účelové” daňové plánování mnohdy úmyslně obchází daně za hranicí zákona tak, aby bylo dosaženo konkrétních cílů. Jedná se o nekalou a nezákonnou praktiku.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články