Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Krize Covid-19 zdůraznila význam plánování bohatství. Jak na plánování aktiv v období nejistoty?

Krize Covid-19 zdůraznila význam plánování bohatství. Jak na plánování aktiv v období nejistoty?

Autor Pavel Kolář

Pandemie Covid-19 nám přinesla bezprecedentní situace s výjimečným dopadem na náš každodenní život, ale i majetek. Průvodním znakem krizové situace je určitá panika veřejnosti a řada škod na majetku je uskutečněna v důsledku emoce trhu. Obecně platí, že chybné emocionálních rozhodování jednotlivců má tendenci dopad rizik zvyšovat a často zesilují rozsah jejich následků. Jak přistoupili k plánování bohatství v dobách nejistoty bohaté rodiny?

Každý osobní nebo rodinný majetek je vlivem běžného života nebo provozu podnikání vystaven různým běžným typům rizik, jako je inflace, rozvod, dědictví, krádež, právní útok atd. Zejména v době krize jsou některá rizika zřetelnější, stupňují se nebo přicházejí v době či ze strany, kde bychom je nečekali.

Aktuální zkušenost s Covid-19 nám i v ČR ukázala určitou nepřipravenost napříč celým spektrem klientů s různou hodnotou osobního jmění i typu majetku. Potřeba strategického plánování bohatství nebo aktualizace dosavadního plánu je proto pro další období zásadní. I když se jedná o velmi dynamické období, tak řadě rizik lze zabránit nebo je alespoň zmírnit, a ochrana majetku za účelem jeho dalšího růstu je předmětem obezřetného uvažování jeho vlastníka či správce.

Jak přistoupily nejbohatší rodiny k plánování bohatství v období nejistoty?

Nepanikařte a přizpůsobte se nové realitě

Praxe z dosavadního období ukazuje, že nejbohatší rodiny jako první přizpůsobily své chování současné situaci. Svolaly rodinná shromáždění a prostřednictvím rodinné rady spustily rozhodovací proces. Zaměřily se na identifikaci potenciálních hrozeb, vyvážení současných investičních aktivit, zachování dlouhodobých aktiv a zabývaly se využitím investičních příležitostí, které přechodné období tržní nejistoty může přinést.

Udělejte preventivní audit majetku a aktiv

Pandemie má různý vliv na různé typy majetku a zejména u některých tříd aktiv došlo k náhlému poklesu schopnosti generovat příjmy. Je nutné udělat preventivní hloubkový audit s aktuálním oceněním a vyhlídkou na příjem v dalších obdobích. Analyzujte stávající majetek a snažte se identifikovat situace i problémy, které majetek ohrožují. Cílem je optimalizace za účelem vylepšení. V závislosti na získaných poznatcích a aktuálních reálných údajích bude možné definovat nejlepší postup.

Přehodnoťte způsob vlastnictví a ovládání majetku

Je dobře známo, že období ekonomické nejistoty zvyšuje tlak ve společnosti a je náročné pro obchodní a osobní vztahy. Potenciální hrozbou pro soukromé nebo rodinné bohatství může být i druhotná platební neschopnost, která se na vás přenese v důsledku neplnění závazků dodavatelů a protistran. Bohaté rodiny proto využily toto období jako příležitost k právnímu a daňovému přezkoumání vlastnických a ovládacích struktur.

Cílem plánování bohatství je strukturovat vaše aktiva správným způsobem a tím snížit obavy vaše i vašich blízkých z toho, co vás v budoucnu potká. Bojíte se, že váš majetek v krizovém období připadne nežádoucí straně? Využijte při plánování bohatství holdingové, nadační nebo trustové struktury.

Vnímejte krizi i jako příležitost

Podle zprávy Billionaires Insights 2020 – Riding the Storm zveřejněné UBS a PwC se celkové bohatství osob s ultra vysokou hodnotou čistého jmění do července 2020 zvýšilo o 19, 1 %. Znamená to, že s každou krizí přichází i příležitost. A na tu je nutné být připravený. Paralýza trhu a dočasná karanténa napomohla i v ČR k přetváření ekonomiky rychleji než kdy dříve a přinesla nevídanou on-line vlnu. Lidé byli nuceni využívat nové technologie, přehodnotit a změnit svoje současné obchodní modely. 

Právě tyto krizové období a události tvoří nový svět a s tím také nové bohatství. Je možná správný čas se porozhlédnout, zda se tyto příležitosti týkají i vás.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články