Home Řízení rodinyRodinné podnikání Co to jsou rodinné schůzky a shromáždění

Co to jsou rodinné schůzky a shromáždění

Autor Multi Family Office

Členové rodiny se zpravidla setkávají ze společenských důvodů, např. oslavy, svatby, ale i pohřby. Někdy se setkávají pro řešení drobných finančních záležitostí, jako je např. majetkové vypořádání, dědictví apod. V případě rodin s vysokou hodnotou čistého jmění se však mnohdy příbuzní setkávají i za jiným účelem.

Rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) či rodinná společenství vzniklá k provozu rodinného podniku se pravidelně shromažďují nad rámec typických rodinných setkání na organizovaných rodinných schůzkách. Se vzrůstajícím majetkem, popř. se zvyšujícími aktivy rodinného podniku, roste také potřeba rodinné spolupráce. Cílem rodinných schůzek je především správa rodinného bohatství.

Během rodinných shromáždění se z rodiny stává jistý typ organizace tzv. rodinné společenství, které vzniká bez výslovného ujednání členů rodiny a řídí se zvyklostmi a praxí. Toto uskupení členů rodiny může mít ale i podobu rodinné rady, která vyplývá z principů rodinné ústavy a jejím hlavním úkolem je rozvoj a udržení rodinného podniku a rodinného bohatství.

Základem úspěšného řízení rodinného podniku je jednání v zájmu sdílených cílů a vhodně nastavená týmová práce v rámci rodiny. Je důležité, aby členové rodiny byli schopni mezi sebou diskutovat, argumentovat a přijímat společná kompromisní rozhodnutí, a to bez vzniku hádek. Takové dovednosti nejen pomohou udržet a rozvíjet rodinný podnik či rodinné bohatství, ale také upevňují vztahy mezi příbuznými.

Na rodinných shromážděních se nejčastěji diskutuje:

 • majetkové plánování
 • plánování nástupnictví
 • investiční strategie
 • vzdělávání další generace
 • rodinná filantropie
 • společné rozhodování o aktivitách a budoucím rozvoji
 • sdílené hodnoty a kultura rodiny

Jaká jsou hlavní témata rodinných shromáždění?

Během rodinných schůzek se členové zabývají především třemi klíčovými tématy: vzdělání, vztahy v rodině a řízení. V rámci ústředních témat doporučujeme se zaměřit na následující:

Vzdělání

 • pochopení financí rodiny a majetkových plánů
 • vzdělávání mladší generace v rodinném bohatství a podniku
 • pomoc od odborníků, např. Wealth Managerů
 • naučit se tvořit majetkové plány, dohlížet a plánovat budoucí investice
 • rozvíjet schopnosti finančního řízení
 • naučit se více o správě rodiny a navrhnou vhodnou strukturu k ochraně a udržení majetku
 • zkušenost společného rodinného vzdělávání

Vztahy v rodině

 • spojte se s rodinnými příslušníky
 • sdílejte informace
 • komunikujte spolu
 • udržujte rodinné hodnoty a tradice
 • mluvte o rodinné historii
 • užijte si společně strávený čas
 • dohlížejte a spravujte přechody mezi generacemi

Řízení

Pro jednodušší řízení shromáždění i rodinného podniku doporučujeme sepsat rodinnou ústavu, ve které budou jasně uvedeny veškeré principy, zásady a pravidla rodiny. Mezi nejdůležitější prvky řízení patří:

 • definujte rodinné cíle a vizi
 • určete roli podniku tak, aby byly udrženy sdílené hodnoty
 • ustanovte rodinnou radu, jejíž členové budou mít rozhodovací právo
 • diskutujte o zásadních otázkách (např. nástupnictví, převod bohatství apod.)
 • přijímejte většinová společná rozhodnutí týkajících se rodinných aktiv
 • zapisujte zásadní informace ze schůzek
 • definujte zásady, role a principy rodinného podniku
 • stanovte předpokládaný vývoj rodinného podniku a bohatství do budoucna

Kdo vám může pomoc s vedením rodinného podniku i organizováním schůzek?

S pravidelnými rodinnými shromážděními i s rodinným podnikem, ochranou rodiny nebo rodinného bohatství vám napomohou kanceláře “Family Office”, které nabízejí své služby rodinám s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). Kanceláře poskytují služby v oblasti finančního poradenství, správy rodiny, správy a plánování bohatství, vzdělávání rodiny i její ochrany.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články