Home Řízení rodinySpráva rodiny Největší studie o postupech a nástrojích využívaných při správě rodiny i rodinného podnikání

Největší studie o postupech a nástrojích využívaných při správě rodiny i rodinného podnikání

Autor Redakce

Obecně se doporučuje, aby rodiny při svém podnikání využívaly prvky správy rodiny: prohlášení o poslání, rodinnou ústavu, rodinnou radu a rodinná shromáždění. Jaká je ale praxe? Dávají rodiny na rady odborníků nebo si volí vlastní strategii Family Governance?

Family Governance „správa rodiny“ vytváří, udržuje a řídí vztahy členů rodiny v rodinném podniku. Hlavním cílem je vytvořit takovou strukturu rodinné firmy, která ulehčí vstup dalších členů rodiny nebo následujících generací. Family Governance nastavuje limity i srozumitelnost fungování rodinného podniku, rodinných vztahů a jasné role konkrétních členů.

Při správě rodiny jsou používané některé struktury. Mezi ty nejčastější patří rodinná ústava, rodinná rada a rodinné schůzky či shromáždění.  Doporučuje se však také sepsat prohlášení o poslání, a to nejlépe před založením rodinného podnikání, popř. před významnými změnami (např. vstup další generace do podniku). Prohlášení by mělo obsahovat vizi podniku, spolu s rodinnou kulturou, hodnotami i jejími cíli. To většinou vychází ze sdílených tradic, které se mnohdy v rodině nesou po generace.

Využívání struktur správy rodiny není povinné. Rodiny si mohou samy zvolit, zda a jaké prvky pro svoje podnikání zvolí. Přinášíme vám současnou praxi se správou rodiny a jejími strukturami.

Na jaře 2020 vyšla studie magazínu Family Business Magazín o postupech správy rodiny v jejich podnikání. Průzkumu se zúčastnilo 320 rodinných firem, z nichž 35% (113) používá rodinnou radu jako základní jednotku rodiny. Z výsledků studie vyplývá, že rodinná rada má značný význam při řízení rodiny a její firmy. Autoři studie upozorňují, že většina statistických údajů pochází z podskupiny rodin využívajících svou radu.

Průzkum dále uvádí, že 35% rodin založilo vlastní Family Office – rodinnou kancelář a pomáhá se správou rodiny i dalším podnikajícím rodinám. Většina z nich (70%) se zaměřuje na Multi-Family Office a spravují tak bohatství více rodin.

Nyní se zaměříme na samotné struktury Family Governance, rodinnou radu, ústavu a shromáždění.

Rodinná rada

Rodinná rada je jedním z hlavních složek Family Governance “správy rodiny”. Hlavní funkcí rodinné rady je zastupování všech členů rodiny. Rada by měla pomáhat udržovat dobré vztahy mezi členy rodiny. Rodinná rada má charakter podobný správní radě či zákonodárnému orgánu. Rodinná rada může diskutovat o cílech, rozvoji rodiny a rodinného podnikání, aktualizace struktury, řešit spory či stížnosti…

Ačkoliv se všeobecně tvrdí, že členové rodiny jsou zpravidla voleni celou rodinou, studie dokazuje, že některé rodiny (34%) nechávají členství v rodinné radě na dobrovolné účasti. 66% rodin pak volí členy rodiny a využívají k tomu různé způsoby, jako volby (27%), nominace (22%) a jiné (17%). 

Rodinné rady se většinou schází 2x (21%) nebo 4x (21%) ročně. Některé rady (19%) se mohou setkávat dokonce pětkrát i vícekrát za jeden rok, a to z důvodu náročnosti řízení rodiny.

Efektivní fungování rodinné rady vyžaduje stanovený rozpočet. Ten vidíte v následující tabulce.

Rodinná ústava

Rodinná ústava, podobně jako různé kodexy, ústavy, pravidla, je formální dokument, který stanovuje základní principy rodiny. Od klasické Ústavy se však liší tím, že není právně ukotvená. Dokument by měl obsahovat hodnoty, cíle, normy, práva a povinnosti rodinného podniku i jeho členů. Obvykle zahrnuje i plány či strategie podnikání, nebo potenciální hrozby a jejich řešení. Na základě studie Family Business Magazínu má vlastní ústavu 61% rodin využívajících rodinnou radu. Z nich většina (29%) má ústavu déle než 10 let.

Rodinná shromáždění

Se vzrůstajícím majetkem, popř. se zvyšujícími se aktivy rodinného podniku, roste také potřeba rodinné spolupráce, ta probíhá především na rodinných schůzkách. Během rodinných shromáždění se z rodiny stává jistý typ organizace tzv. rodinné společenství, které vzniká bez výslovného ujednání členů rodiny a řídí se zvyklostmi a praxí. Členové rodiny na shromážděních diskutují a jednají o cílech podniku, hodnotách i případných změnách.

Dle statistik rodinná shromáždění pořádá 56% rodin nezávisle na existenci rodinné rady. Rodinných schůzek by se měli účastnit nejlépe všichni členové rodiny, zvláště v případě velkých rodin. Studie se mimo jiné zaměřovala i na velikost rodiny v závislosti na počtu jejích členů.

Rodiny též využívají různých komunikačních kanálů v případě, že (1) není možné se setkat – např. v době pandemie, nebo (2) je nutné komunikovat akutní záležitosti. Všimněte si, že volba komunikační sítě se odvíjí od velikosti rodiny. Zajímavým poznatkem také je, že velké rodiny (100 a více členů) nejméně využívají externí komunikační kanály.

Zdroj: Family Business Magazine, May/June 2020. www.familybusinessmagazine.com. Publikováno se svolením vydavatele.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články