Home Řízení rodinyRodinné podnikání Nový pohled na vlastnictví rodinného podniku

Nový pohled na vlastnictví rodinného podniku

Autor Redakce

Rodinný podnik je ve své komplexnosti mnohdy složitou záležitostí. Nejde totiž jen o správu a řízení podniku, ale celkovou správu rodiny. Rodinný podnik tak zahrnuje rodinné vazby, podnikání, řízení businessu, generační obměnu… Z toho důvodu je nutné důmyslně promyslet vlastnictví podniku. Budou jeho akci držet všichni členové rodiny nebo jen ti aktivně zapojení do podnikání? Bude mít 100% podíl v podniku zakladatel? Nebo bude celý podnik vlastnit autonomní nástroj, např. svěřenský fond?

Založit a řídit rodinný podnik je komplexní proces, který by se měl řešit v rámci efektivně nastaveného Family Governance. Při založení rodinného podniku doporučujeme zvážit role každého z členů rodiny v podniku, vlastnictví, podnikání, vizi podniku a mnoho dalších aspektů. Pro pomoc zakladatelům byl na konci 70. let navržen tradiční tříkruhový model, který se používá dodnes. Avšak svět se mění a s tím zavedené způsoby i v podnikání. S různými zákonnými, obchodními a ekonomickými inovacemi se objevila úskalí klasického modelu rodinného podnikání o třech kruzích.

ČTĚTE TAKÉ: Tradiční tříkruhový model pro řízení rodinné firmy

Jednou z významných změn je nový pohled na vlastnictví rodinného podniku. Mnozí poradci se často věnují samotnému vlastnictví z obecného pohledu, např. kdo drží akcie podniku nebo co je cílem podnikání. Na vlastnictví rodinného podniku se však takto nahlížet nedá. Obvykle se jedná o business s vizí do budoucna, na které pracují různí členové rodiny. Tříkruhový model již zahrnoval i rodinné vztahy a role členů rodiny. Úskalím mu však jsou omezující typy vlastnictví. Pojďme si je definovat.

V současné době existují tři hlavní kategorie vlastnictví rodinného podniku:

  • Přímé vlastnictví
  • Nepřímé vlastnictví
  • Hybridní vlastnictví

Všechny tři kategorie si tu nyní rozebereme.

Přímé vlastnictví rodinného podniku

Přímé vlastnictví znamená, že akcie rodinného podniku jsou drženy výhradně jednotlivci. Ti jsou jmenovitě zapsány jako přímí vlastníci akcií, nad kterými drž neomezenou kontrolu V případě rodinného podniku jsou akcie nejčastěji vlastněny členy rodiny, možností jsou i nezávislí akcionáři.

Příklad

U rodinných podniků obvykle drží 100 % podíl jeho zakladatel. Ten může v průběhu života či posmrtně akcie podniku předat či prodat svým potomkům nebo jiným členům rodiny. V České republice aktuálně dochází k mezigeneračnímu předání prvních podniků vzniklých po revoluci. Transfer bohatství včetně podniku je složitá záležitost, se kterou vám pomohou profesionální poradci, např. Wealth Manageři nebo Family Office. Strukturu předání akcií podniku doporučujeme vložit do nezávislého autonomního instrumentu, např. svěřenského fondu.

Úskalím přímého vlastnictví rodinného podniku mohou být nesprávně definované role členů rodiny. Při zakládání rodinného podniku a vyjednávání jednotlivých rolí členů rodiny je nutné s příbuznými o všem komunikovat a diskutovat. Každý by měl znát svá práva a povinnosti.

Nepřímé vlastnictví rodinného podniku

Jak již název odpovídá, tento typ vlastnictví definuje jako vlastníky “nejednotlivce”. Jedná se např. o svěřenský fond, který je vlastníkem podniku, popř. rodinný holding. Společnost může vlastnit jeden nebo i více struktur. Ty jsou oficiálními vlastníky podniku. Skutečné vlastnictví je však mezi členy rodiny – mnohdy zakladatel, který „vlastnictví“ může předat následující generaci obdobně jako u první kategorie „přímé vlastnictví“.

Zákonným vlastníkem nepřímo vlastněného rodinného podniku jsou svěřenští správci, nebo pověření správci majetku v rodinném holdingu.

Úskalím nepřímého vlastnictví může být neobjektivita svěřenských správců z řad rodiny. Svěřenský správce, který je zároveň členem rodiny, má totiž na podnikání zaujatý pohled. Dalším problémem v některých případech bývá nesouhlas zakladatele rodinného podniku s tím, kdo je oficiálním vlastníkem rodinného podniku. Rodinné firmy jsou povětšinou zakládány s myšlenkou vlastnictví v rodině, nikoliv s myšlenkou, že společnost nebude patřit rodině, avšak autonomnímu nástroji.

Hybridní vlastnictví rodinného podniku

Hybridní model kombinuje přímé a nepřímé vlastnictví rodinného podniku. Akcie firmy jsou tak z části drženy jednotlivci (obvykle členy rodiny, nebo zakladatelem) a z části správci majetku. Hybridní vlastnictví je vhodným řešením pro problémy předchozích dvou typů vlastnictví. Hybridní model tak ujasňuje nepřesně definované role členů rodiny, což může vést ke sporům. Akcie společnosti nejsou drženy pouze rodinou, ale i správci, kteří jakožto vlastníci podílu musí být zahrnuti do rozhodovacích procesů.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články