Home Řízení rodinyRodinné podnikání Tradiční tříkruhový model pro řízení rodinné firmy

Tradiční tříkruhový model pro řízení rodinné firmy

Autor Redakce

Máte rodinnou firmu? To jste pravděpodobně již slyšeli o tradičním tříkruhovém modelu rodinného byznysu. O co se jedná a co jednotlivé kruhy znamenají?

Model rodinného podnikání vznikl v roce 1978 na Harvardu. Proč? Je nutné, aby každý z členů rodiny znal svou roli v rodině a rodinné firmě. Založit rodinný podnik se zdá jako jednoduchá věc, ale není. Je třeba důkladně promyslet nejen role členů rodiny ve firmě, ale také otázku nástupnictví, podílů, manažerské odpovědnosti… S modelem povětšinou pracují profesionální poradci, jako advokáti, Wealth Manageři, nebo specializované rodinné kanceláře Family Office při tvorbě modelu rodinné firmy v rámci Family Governance.

Z čeho se tříkruhový model sestává?

Základem modelu jsou, jak napovídá název, tři kruhy. Ty se vzájemně protínají jak všechny tři společně, tak každé dva z nich. Jeden kruh představuje rodinu, jeden podnikání a poslední v sobě zahrnuje vlastnictví. Vizualizaci modelu můžete vidět na následujícím obrázku:

Rodina

Kruh „Rodina“ představuje celou rodinu, ať již se jedná o ty členy aktivně zapoené do podnikání (např. manažerské pozice, zaměstnaní členové rodiny), ty, kteří mají vlastnický podíl nebo část rodiny, která se na podnikání nijak nepodílí.

Tato oblast modelu se zaměřuje na řízení vztahů mezi členy rodiny. Každý by měl znát svou roli, a to i v případě, že se na rodinném podnikání nikterak nepodílí. Základem správy rodiny a rodinného podnikání je rodinná ústava a rodinná rada. Každá rodina však používá vlastní nástroje Family Governance.

ČTĚTE TAKÉ: NEJVĚTŠÍ STUDIE O POSTUPECH A NÁSTROJÍCH PRO SPRÁVU RODINY

V rámci rodiny je důležité si určit vizi rodiny a plán rodinné firmy. Ta obvykle zohledňuje rodinné tradice a kulturu a zahrnuje účel rodinného podniku, resp. jaká je představa rodiny (nebo zakladatele) s budoucností rodinné firmy a rodinného bohatství. Důležitým dokumentem je také plán, ať již se jedná o plánu v rámci vize rodiny nebo plán nástupnictví, v podniku, v rodinné radě…

Podnikání

V této části je nutné si promyslet role manažerské. Kdo bude manažerem? A kdo bude jeho nástupcem? Jsou vaše děti připravené manažersky převzít rodinnou firmu? Pokud je ve vaší rodinné firmě externí manažer mimo rodinu, kdo a jak zajistí komunikaci mezi manažery a rodinou?

Základem v kruhu „Podnikání“ by měl být řídící tým, který bude rozhodovat o klíčových bodech v oblasti byznysu. Tým by měl být sestaven jak z členů rodiny, tak z nezávislých odborníků. V podnikání by též měl být angažovaný jednotlivec či orgán (často rodinná rada), který určí nástupnictví v podniku i v řídícím týmu. A jsme opět u toho plánu. Plán je totiž základním kamenem při správě bohatství i rodiny.

Vlastnictví

Hlavním bodem ve „Vlastnictví“ je, aby vlastníci znali své role, práva a povinnosti. K jejich funkci patří např. účast na schůzi akcionářů, studium finančních výkazů, umět řídit podnik. Nad vlastnictvím by měla dohlížet správní rada, která má roli kontrolního orgánu. Liší se názory, zda by správní rada měla mít nezávislého ředitele (tedy mimo rodinu) nebo ne. Obě varianty mají výhody i nevýhody.

Správní rada dohlíží na plánování nástupnictví a volbu nového nástupce. Určuje strategie podnikání a stará se na jeho účetnictví, včetně plánování obchodu.

Co z toho plyne?

Při zakládání rodinné firmy je nutné se zaměřit především na tyto tři oblasti (rodina, vlastnictví, podnikání) a všechny jejich aspekty, např. zamyslete se nad možností, že akcionáři nebudou pouze z řad rodiny, nebo na manažerských funkcích budou nezávislí odborníci.

Celý proces zní komplikovaně. A ano, je komplikovaný. Jedná se o komplexní přístup nejen k podniku, ale i k rodině a její správě. Velký důraz je zde na komunikaci, otevřenou diskuzi s rodinou a jasně dané role, práva a povinnosti v rámci rodinné ústavy. Nebojte se, se vším vám pomůže specializovaná rodinná kancelář Family Office nebo profesionální poradce Wealth Manager.


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články