Home WEALTH MANAGEMENT Amundi investiční myšlenky: Strategie, taktika a načasování. Cesta výnosu. Cesta strachu.

Amundi investiční myšlenky: Strategie, taktika a načasování. Cesta výnosu. Cesta strachu.

Autor Petr Šimčák

Petr Šimčák, foto: Amundi

Tři pilíře investování: Strategie, taktika, časování

Příklady řešení pro movité i nemovité investory

Koncept rizika životního stylu

Řešení skrze optiku výnosu a přání (složitější)

Řešení skrze optiku rizika a strachu (jednodušší)

Kdo a proč si může dovolit investovat neoptimálně

Související články