Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie S jakou investiční strategií vyděláte nejvíce?

S jakou investiční strategií vyděláte nejvíce?

Autor Redakce

Víte, kterou investiční strategii byste měli zvolit, abyste z investovaných peněz vytěžili co nejvíce? Jakým způsobem zvolit správný investiční cíl? Kdy je vhodná doba pro investici? Máme se soustředit na „hodnotu“ nebo na „růst“? Existuje nespočetně investičních stylů, ale úspěšné jsou jen některé.

V roce 1924 americký humorista Will Rogers nabídl pro úspěšné investování jednoduché pravidlo: „Vezměte všechny svoje úspory a nakupte za to nějaké dobré akcie. Ponechte si tyto akcie do té doby, dokud jejich cena roste, a pak je prodejte. Pokud ceny akcií nebudou růst, tak je vůbec nekupujte.

Will Rogers samozřejmě žertoval, tento investiční přístup nemůže žádný investor v živote prakticky uplatnit. Nicméně existuje mnoho různých praktických investičních strategií, které investoři, včetně portfoliových manažerů fondů, využívají při investování na akciových trzích. Tak jako v případě mnoha jiných činností i při klasifikaci investičních strategií existuje více pohledů. Pokud vezmeme v úvahu obchodování (nákup, prodej) s akciemi nebo podíly v akciových fondech, můžeme rozlišit dvě investiční strategie: Buy-and-Hold (kup a drž) a Obchodování.

Investiční strategie Buy-and-Hold a obchodování

Buy-and-Hold (kup a drž)

Investiční strategie Buy-and-Hold je založená na předpokladu, že v dlouhodobé perspektivě (10 a více let) budou ceny akcií růst, ale průměrný investor neví, co se bude dít zítra. Historické údaje za posledních 50 let podporují toto tvrzení. Logika této myšlenky spočívá v tom, že ekonomika v kapitalistické společnosti neustále expanduje – proto zisky společností rostou a výsledkem toho jsou rostoucí ceny a dividendy akcií. V důsledku ekonomických cyklů nebo rostoucí inflace může docházet ke krátkodobým fluktuacím, ale v dlouhodobém časovém horizontu jsou tyto výkyvy „vyhlazeny“ a trh jako celek bude růst. Investiční strategie Buy-and-Hold má dvě dodatečné výhody: snížení komisionářských poplatků při obchodování a snížení nebo odložení daní.

Obchodování (časování trhu)

Obchodování (časování trhu) je v podstatě protiklad k Buy-and-Hold. Stoupenci této strategie věří, že je možné předpovídat, kdy trh nebo ceny určitých akcií budou růst nebo klesat. Proto za účelem maximalizování zisku je třeba nakupovat, když jsou trhy dole a prodávat, když jsou nahoře. Uživatelé tohoto přístupu využívají k investování do akcií technickou analýzu, fundamentální analýzu, ale také vlastní intuici.

Většina profesionálů je toho názoru, že časování trhu je příliš problematické, pokud ne úplně nemožné.

Protože:

  • Je vůbec těžké říct, kdy je trh nebo akcie „vysoko“ nebo „nízko“.
  • Častokrát akcie, která má zdánlivě vysokou cenu, jde ještě výš a ta, která má zdánlivě nízkou cenu, jde ještě níž.
  • Když obchodujete velmi často, poplatky snižují vaše zisky z úspěšných obchodů. Obzvlášť to platí při malých transakcích.
  • Rozpětí nákup/prodej také „odkrojuje“ z vašich zisků, zejména u málo obchodovaných akcií.
  • V dlouhodobé perspektivě trhy rostou. Pokud nejste při obchodování „super investor“, uděláte lépe, pokud budete na trhu po celý čas. Protože například na amerických akciových trzích byl roční výnos za posledních 40 let 11,3 %. Pokud jste ovšem chyběli v průběhu nejlepších 40 měsíců, váš výnos byl pouze 2,7 %.

Jiné kritérium rozděluje investování do akcií na investování zaměřené na hodnotu a zaměřené na růst.

Investování zaměřené na hodnotu (Value Investing)

Při investování zaměřeném na hodnotu investor vybírá ty akcie, které mají nízkou a tedy atraktivní cenu oproti její vnitřní hodnotě měřené zisky, tržbami, aktivy, kapitálem, nebo cash flow akciové společnosti. Mezi nejčastější ukazatele hodnoty akcie v případě hodnotového přístupu patří nízký poměr cena akcie/zisk na akcii (P/E), nízký poměr cena/účetní hodnota akcie (P/B) a vysoké dividendové výnosy.

Investování zaměřené na růst (Growth Investing)

Při investování zaměřeném na růst investor vyhledává akcie, které vykazují nadprůměrný a akcelerující růst zisků, resp. tržeb společnosti. Jinak řečeno, „růstoví investoři“ se poohlížejí po akciích z odvětví, které se nacházejí v agresivní fázi životního cyklu (výrobky nebo služby, které produkuje společnost procházející různými fázemi „životního cyklu“ – od uvedení na trh, resp. inovace, udržování atd.), tj. v periodě, se kterou je spojen vysoký růst tržeb a zisků s přiměřenou ziskovou marží.

Autor: Ing. Slavomír Steigauf 


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články