Home Řízení rodinySpráva rodiny Family Office jako nástroj zachování bohatství

Family Office jako nástroj zachování bohatství

Autor Redakce

Zachování bohatství je jednou z výzev jednotlivců s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWIs). S mezigeneračním transferem i ochranou jmění pro další generace vám mohou pomoct experti z Family Office. Na co se rodinné kanceláře zaměřují při zachování bohatství pro další generace?

Jak předat majetek budoucím generacím? Pokud patříte mezi jedince s vysokou nebo ultra vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI nebo UHNWI), bývá to velkou výzvou. Doporučujeme se obrátit na pomocnou ruku Wealth Managera nebo Family Office, která vám může pomoct s komplexní správou rodinného majetku. Rodinná kancelář – Family Office pro tyto účely zaměstnává celý tým specialistů, kteří si poradí s majetkovým a investičním poradenstvím, daněmi a účetnictvím, ale i s právními záležitostmi či filantropickými sny.

Principy zachování bohatství

Pro bezproblémový generační transfer majetku je nutné vytvořit přesnou strategii, plán nástupnictví. Ten zahrnuje mnoho aktivit v rámci správy rodiny, majetku, financí i řízení vztahů. To vše má vliv na zachování majetku a předání další generaci. Efektivní plán s vámi sestaví váš Wealth Manager nebo poradci z rodinné kanceláře – Family Office. Jedná se o dlouhodobý a velmi komplexní proces, který zahrnuje mnoho různých činností, rozhodnutí, diskuzí i tvorby. Mezi ně patří např:

Důležitou součástí je vyhledávání možností, jak majetek dále zhodnotit či ochránit proti vlivům vnějším (např. inflace, válka, krize) i vnitřním, jako je rodinná hádka.

Co je zapotřebí vyřešit pro úspěšný transfer bohatství?

Podle expertů ze společnosti Multi Family Office je hlavním znakem ve fázi transferu řízené předání majetku s volbou strategie společně nebo každý sám. „Mezi největší hrozby patří např. nepřipravenost na převod majetku, odlišné názory a různé potřeby členů rodiny, mezigenerační rodinný konflikt, osobní a digitální bezpečnost členů rodiny, různá rezidentura rodinných příslušníků apod.,“ dodal Pavel Kolář, řídící partner společnosti. Z toho vyplývá, že rizikem pro zachování a transfer bohatství může být nevhodně komunikované téma či rozkmotřené rodinné vztahy. Proto je zapotřebí efektivní řízení vztahů v rodině a především komunikace a nastavení jasných principů i rolí (např. formou rodinné ústavy).

CO JE ČASTO POTŘEBA:

 • řízení předání firmy a majetku
 • řízení majetkových účastí
 • zavedení rodinné filantropie
 • řešení rodinných konfliktů
 • mezinárodní přemístění
 • jurisdikční diverzifikace
 • cestovní servis
 • privátní zdravotní péče
 • concierge
 • osobní bezpečnost
 • kybernetická bezpečnost
 • správa a údržba nemovitostí

Zdroj: Multi Family Office s.r.o., dostupné zde

Multi Family Office nebo Single Family Office?

Otázkou pak zůstává, zda založit vlastní Single Family Office nebo se obrátit na Multi Family Office. O konkrétním typu rodinné kanceláře většinou rozhoduje výše hodnoty čistého bohatství rodiny.

Single Family Office je vhodnou možností v případě, že je hodnota čistého jmění vyšší než půl miliardy eur. V takovém případě je správa rodinného majetku a pomoc s jeho zachování „práce na plný úvazek“. „Single Family Office vlastní a vytváří konkrétní rodina za účelem podpory svých individuálních potřeb,“ stojí v brožuře společnosti Multi Family Office. „V rodinné kanceláři zaměstnávají celou řadu oborových specialistů, již jim pomáhají s investicemi, rodinnou firmou, životním stylem či správou financ, včetně případného převodu bohatství další generaci.“

Náklady na vlastní Single Family Office jsou však velmi vysoké, proto se často movité rodiny obrací na tzv. Multi Family Office. „Multi Family Office, nebo také rodinná kancelář pro více jednotlivců a rodin, poskytuje své služby komerčně na volném trhu. Díky tomu spravují bohatství více osobým, které tak mohou těžit nejen ze sdíleného know-how, ale i z nákladově a časově efektivního řešení,“ uvádí experti ze společnosti Multi Family Office. Obecně se využití služeb Multi Family Office doporučuje, pokud váš majetek dosahuje hodnoty do 250 milionů eur. Tato sdílená rodinná kancelář vám pomůže nejen se správou majetku, ale i s řízením nástupnictví nebo plánováním dědictví.

Single a Multi Family Office v ČR

Segment rodinných kanceláří se u nás teprve rozvíjí, ale už teď je jasné, že do budoucna má obrovský potenciál. Single Family Offices jsou pochopitelně méně časté a mezi nejznámější patří například Consillium, Fermia nebo R2G. Rodinné kanceláře typu Multi Family Office jsou o něco rozvinutější. O některých z nich, včetně zmíněné Multi Family Office, se můžete dočíst v našem speciálu Wealth Magazín – Report: Největší přehled poskytovatelů poradenství pro rodinné firmy v ČR.

KE STAŽENÍ ZDARMA: NEJVĚTŠÍ PŘEHLED POSKYTOVATELŮ PORADENSTVÍ PRO RODINNÉ FIRMY V ČR

Co je Family Office?

V zahraničí se používá i termín FOV (Family Office Vehicle), ale ustálil pojem Family Office, tedy rodinná kancelář. Označuje se tak organizace, která zajišťuje individuální podporu konkrétní rodiny nebo rodin, a to zejména v oblasti řízení, správy a ochrany majetku. Může mít různou velikost, zaměření i strategii. Ne nadarmo se říká, že existuje tolik různých rodinných kanceláří, kolik je různých rodin. Více o Family Offices se dočtete v Kompletním průvodci Family Office – rodinnou kanceláří.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články