Home Řízení rodinySpráva rodiny Rodinné komunikační sítě: Víme, jaké formy bohaté rodiny preferují

Rodinné komunikační sítě: Víme, jaké formy bohaté rodiny preferují

Autor Redakce

Důležitou součástí správy rodiny jsou rodinné komunikační sítě, které udržují členy rodiny v kontaktu i mimo pravidelné rodinné schůzky. Co to je, jak vám rodinné komunikační sítě mohou pomoct a jaké formy rodiny upřednostňují?

Krom pravidelného konání rodinného shromáždění doporučujeme zvážit, jak spolu budou členové rodiny komunikovat v průběhu mezidobí mezi schůzkami. Komunikace může být důležitá nejen při řízení a chodu podniku, ale také při řešení akutních nebo rizikových situací vyžadujících zapojení většiny či všech členů rodiny. Jak dokazuje studie o největších postupech a nástrojích správy rodiny, ne každá rodina má ve svém Family Governance rodinné komunikační sítě zahrnuty a ne pro každou rodinu jsou rozhodujícím ukazatelem.

Co jsou rodinné komunikační sítě?

Rodinné komunikační sítě, tzv. Family Communication Networks, tvoří jednu ze základních složek Family Governance. Úzce pak souvisí s rodinnou radou i rodinnými schůzkami a významně mohou ovlivnit chod rodinného podniku, budoucnost rodinného bohatství nebo členů rodiny, popř. jsou vhodné v krizových situacích, kdy je nutné probrat postup v akutním režimu.

Konkrétně se pak jedná o formu komunikace v mezidobí mezi konáním pravidelných rodinných schůzek. Prostřednictvím dané komunikační sítě spolu členové rodiny mohou diskutovat a komunikovat o inovacích, aktuální situaci nebo rizicích. Velkou pomocí jsou pak v době krize, kdy je nutné okamžitě situaci řešit. Některé rodiny využily rodinné komunikační sítě místo pravidelných setkání v době lockdownu na jaře 2020.

Vznik rodinných komunikačních sítí umožnila digitalizace. Díky tomu je možné komunikovat se členy rodiny v online prostoru napříč světem a v jakoukoliv hodinu. Můžete tak i z New Yorku jednat o záležitostech podnikatelské rodiny se členy v České republice.

JAKÉ JSOU DALŠÍ NÁSTROJE SPRÁVY RODINY? PŘEČTĚTE SI PRŮVODCE FAMILY GOVERNANCE.

K čemu jsou rodinné komunikační sítě dobré?

Když pomineme praktičnost možnosti kdykoliv se v případě nouze spojit se členy podnikatelské rodiny, jedná se především o vztahy. Několikrát jsme již upozornili na to, že komunikace je základem správy rodiny. V dřívějším kontextu však šlo o úzký kruh nejbližších a často aktivně zapojených příbuzných: vyjasnit si role v rodinném podniku, probrat mezigenerační předání, upřesnit si způsob dědictví včetně důvodu „proč, jste se rozhodli takto“… To vše upevňuje vztahy s vašimi potomky a nejbližšími příbuznými.

V případě širší podnikatelské rodiny jsou vřelé a pevné vztahy stejně důležité jako v kruhu rodinném. Rodinné schůzky posilují pouto mezi členy rodiny a dochází k rozvoji společných zájmů a aktivit. Často se však stane, tento „rodinný duch“ jednorázově vyvolaný společným setkáním vyprchá v dlouhých měsících, než dojde k dalšímu plánovanému shromáždění. Rodinné komunikační sítě slouží k tomu, aby členové rodiny zůstali v kontaktu a mohli tak pracovat na dalším upevnění vztahů.

Zároveň může dojít k prevenci či řešení sporů mezi členy podnikatelské rodiny. Rodinná firma a rodinné bohatství jsou totiž velmi citlivé i na sebemenší konflikt mezi členy rodiny, ať se jedná o hádku otce a syna nebo dvou bratranců, kteří se setkají jednou za čas na rodinných schůzkách. I v případech širší podnikatelské rodiny je nutné klást zřetel na vztahy a vzájemnou komunikaci, vysvětlení zdarů i nezdarů, špatných pochopení, krizových situací a dalšího.

Rodinné komunikační sítě rodinám poskytují soukromí pro jejich komunikaci. Do sítě jsou zapojeni pouze členové podnikatelské rodiny, tedy všichni ti, které můžete potkat na rodinném shromáždění. Family Communication Network vám může vytvořit či zabezpečit specialista na kyberbezpečnost, který zajistí ochranu informací sdělených prostřednictvím sítě. S tvorbou a zabezpečením digitálního prostoru vám může zprostředkovat též Family Office – rodinná kancelář.

Které formy rodinných komunikačních sítí bohaté rodiny preferují?

Nejčastěji jsou v rodinách využívány tyto formy komunikační sítě:

  • Newslettery – online nebo tištěné
  • Sociální sítě
  • Webové komunikační platformy
  • Webové portály

Dle studie Family Business Magazinu o nástrojích Family Governance 41 % bohatých rodin, které mají rodinnou radu jakožto rozhodující orgán, využívá ke komunikaci vlastní sociální síť nebo webový portál. Dalších 31 % těchto rodin komunikaci udržuje skrze pravidelné tištěné nebo online „rodinné newslettery“.

Nejvíce rodinné komunikační sítě využívají rodiny s velikostí 11 – 50 členů. Zajímavostí je, že téměř nejmenší využití studie zaznamenala mezi rodinami nad 100 členů. Dalo by se předpokládat, že takto velké rodiny budou pravidelně komunikovat a diskutovat skrze platformu či jinou komunikační síť. Naopak očekávatelným výsledkem je minimální užití komunikačních sítí u rodin do 10 členů. Tyto rodiny se mnohdy pravidelně setkávají nad rámec podnikatelské rodiny v osobním životě či při rodinných oslavách a dalších událostech. Případné problémy či nejasnosti mohou tak vyřešit kdykoliv.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články