Home Řízení rodinySpráva rodiny Správa rodiny se neobejde bez rodinného vzdělávání

Správa rodiny se neobejde bez rodinného vzdělávání

Autor Redakce

Rodinné vzdělávání v mnoha oblastech hraje klíčovou roli při Family Governance – správě rodiny. Jak ho pojmout, abyste svým nástupcům předali co nejvíce? Buďte strategičtí, vycházejte z rodinných hodnot a snažte se chápat generační rozdíly.

Základem úspěšných rodinných firem je kvalitní a systematické vzdělávání v oblasti správy majetku i Family Governance. Mladá generace se díky tomu lépe naučí nakládat s majetkem, řídit podnikatelské aktivity i rozumně investovat. Zároveň bude ctít základní rodinné hodnoty a s bohatstvím přijme i odpovědnost.

Zásady, které se vyplatí dodržovat

Podle Familybusinessmagazin.com byste měli ke vzdělávání svých potomků přistupovat strategicky. Nebojte se tedy oslovit odborníky. Nemusíte rovnou zaměstnávat specialistu pro rodinné vzdělávání, jako to dělají některé zahraniční rodinné podniky. Velmi dobře vám s tím pomohou i profesionálové z rodinné kanceláře – Family Office.

Dále nezapomínejte na historii vaší rodiny, její kulturu i tradice. Často se jedná o to nejcennější, co můžete dětem předat, a nikdo jiný to za vás neudělá. V neposlední řadě pak buďte otevření změnám. Generační rozdíly chápejte jako výhodu, nikoliv jako problém. Potomkům určitě svoje názory nenuťte. Naopak je podpořte v tom, co je baví a zajímá, zaplaťte jim kurzy a pravidelně organizujte rodinná setkání s různými specialisty.

V čem konkrétně rodinu můžete vzdělávat?

Možností je nespočet. Příprava potomků na odpovědnost a povinnosti, které jsou s převzetím bohatství pevně spjaty, je náročný a dlouhodobým procesem. Mezi nejhlavnější oblasti patří vzdělávání a příprava v oblasti nástupnictví, rodinné rady, rodinné ústavy, struktury rodinného majetku a v rámci Wealth Planningu a Wealth Managementu.

Nástupnictví

Vzdělávání vám pomůže nejen s předáním vedení, ale i se zapojením členů rodiny do chodu firmy. Vhodnou možností je např. zaměstnat potomky a členy rodiny ve firmě na nižší pozici, popř. nedospělým dětem poskytnout možnost brigády třeba ve skladu podniku. Důležité je, aby vaši nástupci znali celou firmu a všechna jejích oddělení. Začít se vzděláváním nástupců doporučujeme co nejdříve, už malé děti potřebují znát hodnotu peněz a rozvíjet svoji finanční gramotnost. Postupem času pak zvládnou spravovat a chránit majetek, řídit celý podnik nebo vyhledávat vhodné investiční příležitosti.

Rodinná rada

Potomky se také nemusíte bát zapojit do rodinné rady. Tento řídicí orgán se podobá například správní radě a měl by zastupovat zájmy všech členů rodiny – tzn. i zástupce nastupující generace. Mladí členové rodiny zde pochopí principy fungování celé rodiny, naučí se respektovat názory ostatních, ale také mohou přinést zajímavé inovace. Mezigenerační diskuze nejen v rodinné radě, ale i na rodinných schůzkách jsou velmi důležitou součástí vzdělávání a přípravy potomků, i pro chod podniku.

Zároveň je potřeba všechny členy rodiny vzdělávat o rodinné radě. Jedná se o velmi důležitý orgán rodiny a jeho zavedení a řízení mnohdy vyžaduje pomocnou ruku expertů z Family Office. Najít vhodný způsob komunikace, diskuze i naučit se kompromisů může být nelehkým úkolem.

Rodinná ústava

Členové rodiny by měli znát rodinnou ústavu. V ní jsou totiž zaznamenané hodnoty rodiny, její vize a rodinná kultura. Jedná se o formální dokument, který můžeme přirovnat k jakémusi společenskému kodexu. Popisuje pravidla a principy rodinného podnikání, ale také dalších činností. Přesně stanovuje, jaké roli, práva a povinnosti mají členové rodiny. Jde o naprosto zásadní dokument pro úspěšnou správu rodiny a stejně důležitá je také jeho podrobná znalost. Některé podnikatelské rodiny např. mají v rodinné ústavě stanovy o tom, že v dosažení konkrétního věku by měl potomek být podrobně seznámen s principy a textem rodinné ústavy, jak vyplývá z rozhovoru s Petrem Vítem.

Strukturalizace rodinného majetku

Právě efektivní struktura aktiv je zárukou ochrany a zhodnocování rodinného majetku. Mladá generace tedy musí vědět, jak jsou aktiva rozdělaná. Zároveň by členové rodiny měli být schopní rozumět investičním instrumentům i strukturám správy a plánování bohatství – alespoň základně. Doporučujeme zainteresované členy rodiny zapojit i do diskuze a setkání s vaším Wealth Managerem či s experty z Family Office. Rodina by měla vědět, jak systém funguje i co se může do budoucna měnit.

Plánování a správa majetku

Na strukturalizaci pak navazuje celková správa rodinného jmění. Abyste měli co předat, nesmí vám chybět vize rodiny a z ní plynoucí jednotlivé cíle a hodnoty. S takovými konkrétními informacemi se bude mladé generaci mnohem lépe pracovat a váš rodinný podnik bude jen prosperovat.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články