Home Řízení rodinyFamily office Co zvážit před založením Single Family Office

Co zvážit před založením Single Family Office

Autor Redakce

Rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) často pro správu svého bohatství a rodinných vztahů zakládají vlastní rodinné kanceláře – Family Office. Na co je nutné si dát pozor?

Family Office – rodinná kancelář je organizace, která pomáhá bohatým rodinám spravovat rodinné bohatství a řídit vztahy rodině. Family Office s vámi řeší otázky nástupnictví, filantropie a pomáhá s rodinným podnikem. Existuje několik typů rodinných kanceláří, základní rozdělení je však na Single Family Office (SFO) a Multi Family Office (MFO). V našem článku se zabýváme SFO.

Single Family Office poskytuje služby pouze jedné konkrétní rodině. Tento typ rodinné kanceláře je nejdůvěryhodnější možností Family Office, protože se zaměřuje pouze na správu a řízení jediné rodině. SFO tak může rodině věnovat plnou kontrolu nad rodinným majetkem a řízením rodiny. Single Family Office nabízí široké spektrum služeb, od správy a ochrany rodinného majetku po zachování rodinných hodnot nebo řízení životního stylu, cestování, podnikání…

Rodinné kanceláře – Family Office vzhledem k rozvinuté škále svých služeb spolupracují s různými experty nejen z oboru právního nebo daňového, ale i s lékaři, bankéři atd. Vzhledem k tomu, SFO bývá nákladově velmi výrazná, rodiny mnohdy volí jiné možnosti, jako Wealth Managera, privátní bankovnictví nebo Multi Family Office – rodinnou kancelář, která se stará o více rodin a tím snižuje nákladovost. Čím dál častěji ale HNWI rodiny začínají zakládat vlastní Family Office. Jejími zaměstnanci jsou někteří členové rodiny, kteří spolupracují s externími pracovníky – rodinnými právníky, poradci, lékaři a dalšími odborníky.

Pro založení vlastní Single Family Office je důležité dodržet několik principů tak, aby SFO byla pro rodinu přínosem, a ne zátěží. Základem je mít jasný a dlouhodobě zpracovávaný plán, jak bude vaše rodinná kancelář vypadat. První plány pro efektivní SFO vznikají měsíce i roky předem. Pečlivě vše zvažujte a diskutujte. Proberte své plány s vaším poradcem, komunikujte vše s členy rodiny a berte v úvahu i argumenty, se kterými nesouhlasíte. Víc hlav, víc ví.

V rámci konkrétního plánu před založením vaší Single Family Office doporučujeme zvážit tyto čtyři základní otázky:

Za jakým účelem zakládáte rodinnou kancelář?

Vlastní SFO bohaté rodiny obvykle zřizují z důvodu sdílení rodinných hodnot. Rodinná kancelář pak má utvořit a udržet důvěru v rodinnou kulturu. Proto byste měli před jejím založením  sepsat prohlášení o poslání, ve kterém specifikujete vizi rodiny a jejího podnikání nebo bohatství, rodinné hodnoty, kulturu, a jakou roli ve sdílení hodnot bude hrát vaše SFO. Účel rodinné kanceláře by měl být především:

 • řízení rizik, definovat potenciální hrozby a stanovit preventivní opatření, jak se jim vyhnout
 • řízení rodinného bohatství, výdajů rodiny a rodinných vztahů
 • řídit sdílené hodnoty rodiny a předávat je dalším generacím
 • ochrana členů rodiny před nedůvěrohodnými organizacemi, médii, virtuálními riziky atd.
 • spolupráce s experty odborného poradenství, např. daňové, finanční, právní poradenství

ČTĚTE TAKÉ: Role Family Office při řízení osobní a digitální bezpečnosti

Jaké služby bude SFO nabízet?

Zamyslete se nad tím, jaké služby bude vaše rodinná kancelář poskytovat, resp. jaké služby jsou potřeba pro efektivní Family Governance – správu rodiny. Na základě jejich stanovení budete najímat poradce s konkrétní odborností, kteří budou danou činnost vykonávat. Nejčastěji se jedná o služby:

 • investiční: správa investic a portfolia, informování a výkazní zprávy pro členy rodiny i investiční výbory
 • daňové: daňové plánování, optimalizace, poradenství při převodu bohatství i správa daňových registrací
 • Family Governance – správa rodiny: řízení rodinných vztahů a rodinného podniku, určování konkrétních rolí členů rodiny v její firmě, otázka nástupnictví, zřizování a správa rodinných nadací, pomoc při založení rodinné filantropie, ochrana rodiny
 • Wealth Planning – plánování bohatství: vytvoření majetkového plánu, využití struktur pro plánování aktiv (např. svěřenský fond), ochrana majetku, řízení výdajů
 • Wealth Management – správa bohatství: správa rodinného bohatství, jako jsou vlastněné nemovitosti, majetek, podniky
 • řízení životního stylu: cestování, nákup nemovitostí, placení účtů, odchod do důchodu, pojištění

Kdo se bude podílet na rodinné kanceláři?

Otázka zní jednoduše. A ano, pro začátek jednoduchá je. SFO má sloužit především vám, vašim rodičům a dětem. Ale co dál? Kdo bude řídit SFO, podílet se na její činnosti a řízení v dalších generacích? Před založením vlastní rodinné kanceláře se proto zamyslete nad těmito body:

 • Otázka nástupnictví v SFO: Kdo a za jakých podmínek bude řídit rodinnou kancelář v další generaci? A za jakých podmínek se vaši potomci mohou jakkoliv podílet na SFO?
 • Role členů rodiny: Jakou roli budou mít členové rodiny v rodinné kanceláři?
 • Poradenství: Budou odborníci v rodině sloužit jako poradci pro SFO, nebo zvolíte nestranný pohled externisty?
 • Ne-příbuzenské vztahy: Jak budou začleněny adoptované, přivdané/přiženěné děti? Budou se podílet i manželé potomků? Jak řešit jejich roli v SFO v případě rozvodu?

Jaký bude právní subjekt rodinné kanceláře, a kde bude její sídlo?

To, jaký právní subjekt pro SFO zvolíte, je důležité zvláště proto, že každý subjekt má jinou právní, daňovou i regulační povinnost. Právní a regulační aspekty také mohou ovlivnit, kde Single Family Office může mít své sídlo. Rozmyslete si, zda je pro vaší rodinnou kancelář výhodnější s.r.o., akciová společnost, charitativní organizace nebo jiné. 

Sídlo rodinné kanceláře doporučujeme vytvořit v místě, kde žijí zakladatelé rodinného podniku. Rodina se však časem může přestěhovat za lepšími podmínkami životního stylu, prací, studiem apod. Proto je nutné při volbě sídla rodinné kanceláře zvážit i možnosti případného stěhování a sídlo volit s ohledem na nejnižší finanční, daňovou a administrativní nákladovost.

Pro volbu sídla vaší kanceláře se zaměřte především na tyto aspekty:
 • Jak konkrétní stát řeší ochranu osobních údajů? 
 • Právní stabilitu státu
 • Jaké struktury společnosti nabízí, např. charitativní organizace, nadace atd.?
 • Kvalita vzdělání a přístup k profesionálům


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články