Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Jak vám může pomoct Wealth Manager?

Jak vám může pomoct Wealth Manager?

Autor Petr Vít

Uvažujete nad využitím poradenství od Wealth Managera, ale nejste si jisti, zda vám to k něčemu bude? Přečtěte si článek Petra Víta, co v praxi znamená být Wealth Managerem.

Asi před rokem jsem se bavil s podnikatelem, říkejme mu Pavel. Pavel má své volné finanční prostředky v hodnotě nižších stovek milionů korun, které investoval do produktů privátního bankovnictví v jedné české bance. Tato investice je spíše konzervativní s malou kolísavostí portfolia. Bavili jsme se v době, kdy na burze vrcholila panika z důvodu začínající celosvětové pandemie. Pavel byl nesmírně spokojený, že má peníze tímto způsobem zainvestované, protože aktuální pokles jeho portfolia byl zanedbatelný. Aktuální vývoj na burzách považoval za důkaz toho, že má správnou investiční strategii.

Přitom neměl v plánu z investic vystoupit a peníze na něco použít. Naopak zastával názor, že peníze v těchto bankovních produktech by měly být uchovány tak, aby o ně nepřišel díky nějaké špatné investici. Dokonce očekával, že peníze tam zůstanou pro jeho děti. Bohužel se mi nepodařilo vysvětlit, že nyní je ideální doba na změnu jeho investiční strategie, sestavení kvalitního investičního plánu a začít se o své peníze starat komplexněji. Z důvodu paniky na burzách se rozhodl svou strategii neměnit. Nicméně jsme spolu začali komunikovat nad následujícími klíčovými otázkami, které by si měl položit každý jedinec s vysokou hodnotou čistého jmění:

  • Jak ochránit majetek proti případné insolvenci?
  • Jak přistoupit k přes generačnímu přesunu majetku?
  • Jak zajistit, aby v případě rozvodu skončil majetek tam, kde má skončit?
  • Proč investuje?
  • Kdo všechno bude užívat budoucí požitky přicházející z investovaného majetku?

Najít odpovědi na tyto otázky Pavlovi trvalo přes rok. Nyní se dostáváme do stavu, kdy celá jeho rodina ví, co chce. Základní principy má jeho rodina sepsané na papíře a všichni ví, co se bude dít v kritických situacích, které v každé rodině dříve nebo později nastanou. Jsem přesvědčen, že je dobré mít v rodině tyto otázky prodiskutované a ideálně sepsané formou tzv. rodinné ústavy. Je ideální tyto náročné otázky řešit s chladnou hlavou v době, kdy není potřeba je řešit. Je to podobné jako s ústavou státu. Když ji píšete a schvalujete v době míru, tak se jsou schopni zástupci lidu dohodnout na správných principech, které je potřeba dodržovat, aby společnost a řízení státu mohlo fungovat a zastávat svou úlohu.

Vraťme se nyní k Pavlovi. Pokud by již dříve měli v rodině ujasněno vše výše uvedené, mohli by své investice promyslet s ohledem na vlastní potřeby. Nejspíše by výsledkem bylo to, že musí najít někoho, kdo jim pomůže jejich cílů dosáhnout lépe než privátní bankéř. Nejspíše by došli k závěru, že jejich privátní bankéř se jim snaží bankovní produkt prodat, aby získal provizi z uvedeného prodeje.

Wealth Manager naproti tomu nezískává provizi za prodej produktů, ale je odměňován přímo klientem za poskytnutou službu z celkové hodnoty částky v mandátu a většinou i z vygenerovaného růstu hodnoty portfolia. Díky tomu je klient a Wealth Manager na stejné lodi. Wealth Manager sestavuje individuální portfolio šité přesně na míru klienta tak, aby odpovídalo jeho investičnímu horizontu a cíli. Wealth Managerovi je z pohledu vlastní aktuální odměny jedno, do čeho bude klient reálně investovat. Wealth Manager se snaží nastavit portfolio tak, aby fungovalo minimálně na pět nebo deset let. Ve skutečnosti se snaží, aby fungovalo do nekonečna. To je ale nedosažitelný cíl, nic netrvá věčně. Mým názorem je, že každý Wealth Manager by se měl s klientem pravidelně scházet, minimálně jednou ročně. Na setkání si společně mohou probrat, co se změnilo u klienta a co se změnilo na trhu. A v případě potřeby poradce poupraví investiční strategii.

Až v horizontu pěti a více let klient reálně pozná, zda vsadil na správného Wealth Managera.  

Wealth Manager vám investiční doporučení neposkytne okamžite. Základem je, aby rodina s vysokou hodnotou čistého jmění měla jasno, jak chce k majetku přistupovat. Až v tomto okamžiku může Wealth Manager za svým doporučením zodpovědně stát, protože ví, co klient opravdu chce a co preferuje. Zároveň ví, kdy a za jakých podmínek se z portfolia bude vystupovat. Je tedy schopen nastavit investiční strategii tak, aby mohly být splněny základní investiční pravidla:

  • Široká diverzifikace
  • Dlouhodobost
  • Levné nástroje
  • Jednoduchost a přehlednost

Tato pravidla si klient může zajistit sám, pokud k tomu má dostatek zkušeností, času a nervů. Jsem přesvědčen, že spravovat si své investice sám je pro investora emočně hodně náročné. Takový investor se stává náchylným podléhat aktuálnímu dění na trzích a místo toho, aby si užíval plodů svých investic, tak po nocích přemýšlí, zda je aktuálně lepší prodat nebo nakoupit. Těchto strachů ho může zbavit Wealth Manager, který s vysokou mírou nadhledu a zkušeností dokáže dobře poradit a investiční strategii se znalostí dlouhodobých cílů klienta maximálně mírně poupravit. Z dlouhodobého pozorování jsem došel k závěru, že většina změn v portfoliu je vyvolána změnami u klienta. Důvodem je skutečnost, že správně nastavené dlouhodobé portfolio počítá se všemi situacemi, které se mohou na trhu stát. Není tedy potřeba z důvodu dění na trzích portfolio měnit.

Autor: Ing. Petr Vít, MBA – Wealth Manager v Multi Family Office


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články