Home Řízení rodinySpráva rodiny Plánujete převod majetku mezi generacemi? Poradíme vám, jak na něj.

Plánujete převod majetku mezi generacemi? Poradíme vám, jak na něj.

Autor Tereza Hübscherova

Great Wealth transfer na obzoru. Generace Baby Boomers je považována za vůbec nejbohatší v historii. Se zvyšujícím se věkem této generace se nabízí, aby svá bohatství převedli na mladší generace mileniálů. Odborníci odhadují, že v příštích dvaceti letech dojde k převodu téměř 70 miliard dolarů.

Je přirozené, že rodiče nebo prarodiče chtějí pro své potomky jen to nejlepší. Jeden ze způsobů, jak je zaopatřit, je mezigenerační převod majetku. Pro HNWI jedince to může být ovšem těžší, než se zdá. Jedná se o dlouhodobý proces, na který se musí připravit jak strana dárce, tak i příjemce. Musí dojít k důkladnému plánování. Je potřeba zvolit adekvátní strategie nebo připravit mladší generaci na zodpovědnost, která s náhlým růstem bohatství nastane a dostatečně je vzdělat v oblasti Wealth Managementu.

Hlavním bodem, který je potřeba mít stále na paměti, je, že transfer má zajistit lepší finanční budoucnost. Rodina by měla spolupracovat, komunikovat a vytvořit robustní strukturu, ve které si bude každý člen jistý sdílenými hodnotami. Hlavním společným cílem se stane mezigenerační ochrana a zachování rodinného bohatství.

V tomto článku vám představíme důležité kroky a nástroje, na které byste při převádění majetku neměli zapomenout.

Komunikace s rodinou

Při mezigeneračním převodu majetku je nejdůležitější komunikovat s rodinou. Diskuze s blízkými o rodinných hodnotách nebo o dědictví připravují mladší generace na jejich budoucí zodpovědnost. Mladí by měli být seznámeni s rodinnou historií a příběhem, jak rodina k bohatství přišla. Čím více informací budou mít, tím více smyslu jim budou dávat rodinné, kulturní a filantropické hodnoty, které by měly správu bohatství ovlivňovat.

Komunikace je důležitá oboustranně. Starší generace musí ostatní členy seznámit se svými očekáváními a představami, případně konkrétními investičními cíli. Stejně tak je potřebné, aby se o své vize, jak by mohlo být s bohatstvím naloženo, podělila mladší generace. Když budou všichni informováni, je lehčí naladit se na stejnou vlnu a najít kompromisy k zajištění finanční budoucnosti.

Rodinné hodnoty a cíle

Rodinné cíle samozřejmě odrážejí hodnoty, které rodina vyznává, a určitým způsobem zprostředkovávají rodinnou kulturu. Pohybujeme se ovšem v oblasti správy a plánování bohatství, proto je potřeba definovat společně s cíli i investiční politiku a řád. Stanovení společných rodinných cílů zvyšuje pravděpodobnost úspěchu a snižuje riziko prohry. Jejich určení členům rodiny zároveň určuje jejich kroky a směr, kterým by se v investování měli vydat.  

Strategie správy majetku

V rámci plánování a dlouhodobých příprav se vytváří strategie pro správu bohatství. Nejčastěji je ovlivňována právě tím, kdo je Wealth Managerem či správcem vašeho bohatství. Vytvořte seznam všech vašich aktiv a určete jejich hodnotu. Abyste předešli sporům, rozhodněte, kterému dědici aktivum předáte, kdy a za jakých okolností. Aktiva mohou být v podobě rodinného podniku, finančních účtů, akcií, nemovitostí a penzijních spoření apod.

Příprava mladší generace

Jelikož se mladší generaci dostane do rukou bohatství vysoké hodnoty, je potřeba je připravit na odpovědnost přicházející s bohatstvím. Rozvoj finanční gramotnosti a vzdělávání jsou klíčovou součástí úspěšného převodu bohatství. Cílem je dosáhnout toho, aby příjemci získali potřebné znalosti a dovednosti. Sebevědomí a nezávislost jim usnadní správu bohatství, které zdědí nebo vybudují.

ČTĚTE TAKÉ: RYCHLÝ PRŮVODCE VZDĚLÁNÍM VAŠICH DĚTÍ O BOHATSTVÍ

Obecně je doporučováno začít své potomky na povinnosti související s bohatstvím připravovat co nejdříve. Nejlépe již od útlého věku. Vzdělávat se o rodinném bohatství, jeho správě a finanční gramotnosti jako takové je běh na dlouhou trať. Pokud potomci nejsou dostatečně připraveni, mohou o aktiva rychle přijít. Přístupů ke vzdělávání mladší generace o bohatství je několik. Je na každém, ať si sám vybere, který je pro něj tím nejefektivnějším. Základem jsou 3 hlavní faktory: vzdělání, angažovanost a zkušenost.

Vzděláním se rozumí jak formální, tak neformální výuka finanční gramotnosti, např. prostřednictvím kurzů nebo i dětské pokladničky. Angažovaností míníme zapojit potomky např. do rodinného podniku nebo rozhodovacích procesů o rodinném bohatství. Neopomenutelnou součástí kvalitní přípravy jsou zkušenosti z reálného života, které mu můžete předat vy sami. Častým způsobem je také praxe či stáž v konkurenčním podniku, kde dotyčný sám získá potřebné zkušenosti.

Plánování odchodu do důchodu

Je důležité myslet na mladší generaci a její přípravu. Nesmíte ovšem zapomínat sami na sebe. Pokud plánujete své jmění (nebo jeho většinu) převést ještě za svého života, finanční plán musí obsahovat i nákladovou položku na váš důchodový věk. Analyzujte své peněžní toky, aktiva a životní náklady. To vám pomůže určit, kolik budete potřebovat na penzi na pokrytí životních nákladů a životního stylu. Pro pohodlný odchod do důchodu si stanovte priority, které potřebujete ve svém životě zachovat nebo pořídit – tedy zamyslete se nad tím, co byste chtěli v důchodu dělat. Chcete se přestěhovat do teplých krajin? Nebo byste rádi cestovali? Zahrňte své důchodové sny do plánu. Nezapomeňte si však nechat část aktiv pro neočekávané hrozby, jako jsou špatné rodinné vztahy, nemoci apod.

Rady odborníků

Převod majetku je komplikovaný proces. Doporučujeme obrátit se s žádostí o pomoc na vašeho Wealth Managera nebo experty z rodinné kanceláře Family Office. Ti představují přístup k odborným znalostem a nástrojům, které mohou být potřeba k dosažení dlouhodobého investičního úspěchu. Třetí strana zajistí profesionalitu vašeho Wealth Planningu a poskytne oporu mladším generacím. V případě nedostatečné přípravy či bez potřebné pomocné ruky může dojít až k tzv. syndromu náhlého bohatství. Dědictví může podléhat i daňovým zákonům. Kvalifikovaný odborník pomáhá vytvořit plán, který zahrnuje veškerá daňová, ekonomická i právní rizika a návrh jejich řešení.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články