Home Řízení rodinyRodinné podnikání Rodinné podniky očima právníka: Partnerství

Rodinné podniky očima právníka: Partnerství

Autor Tomáš Vlasák

Vlastníte rodinnou firmu a uvažujete nad partnerstvím? Přečtěte si, jaké máte možnosti spolupráce a zjistěte, která je vhodná právě pro váš podnik.

Rodinné firmy, podobně jako jiné obchodní korporace, mohou v rámci své existence dojít k závěru, že by bylo vhodné navázat trvalé obchodní partnerství se svým dodavatelem, odběratelem či konkurentem, nebo získat věší podíl na trhu rozšířením obchodní činnosti o stejné výrobky či služby. V úvahu přichází také o odlišné výrobky a služby za účelem získání nových klientů. Získání významného lokálního „hráče“ může být cestou k expanzi na nové trhy, popř. může dojít k následnému využití distribučních cest (tzv. piggybacking) a servisní sítě (např. ve strojním průmyslu).

S ohledem na členství České republiky v Evropské unii se nabízí nejen vznik národních partnerství, ale rovněž vznik evropských partnerství v rámci EU, resp. Evropského hospodářského prostoru.

V současné době řada českých (rodinných) firem narostla do takové velikosti, že transatlantická spojení nejsou výjimkou. Nedávno oznámily významné zahraniční akvizice ě české společnosti:

  • Česká zbrojovka Group SE v USA koupila tradičního výrobce osobních zbraní Colt Holding Company LLC, a
  • chemický závod z Kolína Draslovka Holding a.s. koupil závod v Jižní Africe od Sasol South Africa.

Fúze

Korporátní podoba partnerství může mít podobu fúze, a to fúze sloučením nebo splynutím dvou a více obchodních korporací. Při splynutí zúčastněné firmy zaniknou a nástupnická společnost okamžikem účinnosti fúze vstupuje do práv a povinností zaniklých společností. Při sloučení je jedna ze zúčastněných společností rovněž společností nástupnickou. Díky členství v EU se mohou účastnit fúzí společnosti z Evropského hospodářského prostoru.

Fúze se může zúčastnit celá rodinná firma nebo její dceřiná společnost, resp. majetek či obchodní činnost vložená do zvláštní obchodní korporace.

Partnerství mezi původními vlastníky rodinné firmy a obchodním partnerem vzniká v podobě společné účasti na nástupnické společnosti. Poměr účasti a její podoba je upravena ve veřejném dokumentu v tzv. projektu fúze. Citlivé obchodní otázky, otázky řešení sporů, výkonu hlasovacích práv apod. jsou pak řešeny v neveřejném dokumentu, tzv. joint venture (dohoda o společném podniku).

Z pohledu dodavatelsko-odběratelských vztahů může mít fúze dvojí podobu:

  • Vertikální = sloučení či spojení s odběratelem nebo dodavatelem
  • Horizontální = fúze mezi poskytovateli shodných či podobných výrobků či služeb, např. spojení poskytovatelů lékařské péče, sítě autoservisů apod.

Akvizice

Partnerství může vzniknout aktivní akvizicí, kdy rodinná firma získá účast v jiné cílové korporaci nebo na jiném podnikání. Podíl může být 100%, většinový nebo menšinový. Bude-li zachována účast původního vlastníka v cílové korporaci, vzniká partnerství na úrovni této společnosti.

Naopak rodinná firma sama může být cílovou společností. Nabytím většinového nebo menšinového podílu vstoupí do rodinné firmy strategický či finanční investor. Za získání účasti v rodinném podniku může investor poskytnout rodinným příslušníkům finanční nebo majetkové vypořádání, např. účast v mateřské společnosti.

Obvyklou motivací obou stran pro zachování účasti rodiny na rodinném závodě jsou zkušenosti s provozem rodinné firmy a kontakty, o které má investor zájem a jejichž předání je časově náročné. Na druhé straně může být pro rodinné příslušníky velmi vhodné rozdělení obchodního rizika a povinností (např. služebních cest).

Společnost jako smluvní partnerství

Dlouhodobé obchodní partnerství je možné vytvořit i smluvním ujednáním, vytvořením tzv. společnosti (dříve sdružení), v rámci kterého je možné nastavit pravidla spolupráce velmi široce. Strany si mohou smluvně upravit rozsah společných aktivit, financování rozvoje, cíle společnosti, rozdělení nákladů a zisků, mechanismy pro společnou administrativu či postupy pro společné hlasování apod.

Autor:                  JUDr. Ing. Tomáš Vlasák, advokát v České republice a v Anglii a Walesu
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články