Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství 6 kroků k prodeji firmy

6 kroků k prodeji firmy

Autor Eva Ulrichová

Prodej firmy je náročným procesem, kterému předchází důkladná příprava. Kterých 6 kroků byste neměli opomenout před prodejem vašeho podniku?

Vaše firma je také vaším bohatstvím. Vybudovat úspěšný podnik stojí soustu peněz, času, stresu… Jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti vašeho businessu významně ovlivní nejen vás, ale také další generace. A nezáleží na tom, zda se rozhodnete firmu začlenit do rodiny a následně ji předat dětem, nebo ji prodat. Obě varianty vyžadují efektivní plánování v rámci Wealth Planningu.

Prodej firmy

Co bude s firmou, až se jednou rozhodnu z ní odejít? Předám ji dětem nebo manažerům? Prodám ji? Co budu pak vlastně dělat? Tohle všechno jsou zcela logické úvahy, otázky a rozhodování. A vím, že velmi obtížné, ne-li vůbec nejtěžší, v životě podnikatele/podnikatelky. Mají dopad nejen na vás samotné, ale i na vaše nejbližší včetně rodiny, firmu, její zaměstnance, někdy i dodavatele a odběratele,“ popsal transakční právník Jan Rada.

Prodej podniku je komplexním procesem, který neovlivní pouze přítomnost, ale také budoucnost. Celý proces je proto potřeba důkladně plánovat. Důležitá není jen samotná příprava a plán „jak na to“, ale také mít předem nastavené, jak dále naložíte se ziskem z prodeje včetně plánování mezigeneračního transferu… Zároveň je nutné do procesu zahrnout mnoho odborníků z řad právníků, daňových poradců, Wealth Managerů a mnoho dalších.

Přinášíme vám proto 6 kroků, které je důležité učinit před prodejem firmy:

KROK 1: ZVAŽTE DŮVODY PRODEJE

Každý má jiné důvody k prodeji firmy. Nejčastěji se však jedná o:

 • Odchod do důchodu
 • Spory s obchodními partnery
 • Těžká životní situace
 • Závažná nemoc nebo smrt
 • Přepracování
 • Nevýdělečnost

Někteří majitelé podniků se rozhodnou firmu prodat z důvodu dosáhnutí pomyslného vrcholu a naplnění vize. Příkladem je jedna úspěšná česká firma, kterou se rodina po uvážení rozhodla prodat. Důvody rozhodnutí popsal Petr Vít, potomek zakladatelů podniku: „Těch okolností bylo víc. Ale asi to hlavní bylo, že jsme cítili, že jsme dosáhli nějakého svého cíle. Nějaké mety. Dosáhnout potom další mety znamenalo investovat obrovské množství energie a peněz, abychom tu firmu posunuli výš. My jsme na to neměli ani tu energii ani peníze. Začali jsme se motat v kruhu, jak z toho ven. Táta vždycky říkal, že firma se musí neustále rozvíjet a neustále jít dopředu. Nemusí to být rychle, ale musí jít dopředu. Jakmile se zastaví, tak je to začátek konce. A my už jsme neměli energii jít za dalším cílem.“

KROK 2: Harmonogram prodeje

Příprava k prodeji firmy zahrnuje i jasný harmonogram toho, v jakém stavu chcete podnik prodat. Odborníci se shodují, že příprava firmy na jejích obchodní předání by měla trvat alespoň dva roky. Tento čas je ideální na to, abyste zlepšili svou síť zákazníků, zvýšili zisky a firmu učinili atraktivnější. Zároveň vám to dá dostatek času na plánování toho, jak chcete postupovat při výběru investora a jak předat firmu, aby přechod byl pro všechny strany co nejhladší. Především pak pro vaše blízké či zaměstnance, dodavatele a další.

Příprava je základ

Co vlastně obnáší příprava na prodej a jak dlouho trvá? Opět záleží na tom, proč podnikáte a proč (a jak rychle) chcete firmu prodat.

 • Někdy to je několikatýdenní sprint, kdy je majitel již dohodnut s konkrétním zájemcem.
 • Někdy je to několikaměsíční (neformální) restrukturalizace firmy, oddělení některých činností či aktiv.
 • Někdy je to i víceletá systematická práce s jasnou vidinou (ideou) prodeje od samého začátku, včetně načasování umístění nabídky na trh.

Často se zmiňují právní, daňové, účetní a finanční aspekty. Asi proto, že hlavně ty jsou v hledáčku zájemce a jeho poradců v rámci prověrky (due diligence). Z mého pohledu tam ale spadá i např. nastavení vnitřních struktur, nastavení a zavedení procesů a mnoho dalšího.

Možností, jak pojmout přípravu na prodej, je celá řada. Pro mě ale všechny mají společného jmenovatele – účel, proč se to dělá:

 • příprava nejen firmy, ale i majitelů a statutárů na samotný prodej
 • zvýšení hodnoty firmy a tedy zvýšení šance na získání co nejvyšší prodejní ceny (když prodáváte auto, taky ho nejdřív dáte „do pucu“ a pořádně nablýskáte)
 • eliminace největších „dealbreakerů“, které by vyloženě ohrožovaly, znemožňovaly nebo zásadně brzdily prodej

Jan Rada: Kdy prodat firmu… a na co se připravit?


KROK 3: OCENĚNÍ PODNIKU

Ocenění podniku je jedním z nejnáročnějších kroků. Není to jen o nějaké sumě, ale skutečné hodnotě firmy a zároveň subjektivním pocitu. „Majitel firmy, který ji založil a vybudoval „od píky“, má zcela jinou představu o její hodnotě než zájemce,“ vysvětlil ve svém textu Jan Rada.

Při ohodnocování společnosti můžete firmu nadhodnotit, ale také podhodnotit. O částce byste tak neměli rozhodovat sami a nechat se ovlivnit emocemi. Stejně tak by o ní neměl rozhodovat samotný zájemce, který pochopitelně bude chtít cenu maximálně snížit. Doporučujeme požádat o pomoc odhadce, specialistu na prodej firem nebo transakčního právníka, který objektivně nacení prodávanou společnost.

KROK 4: PŘÍRAVA DOKUMENTŮ

Před prodejem firmy je důležité shromáždit finanční výkazy, daňová přiznání a další účetní dokumentace. Zároveň si udělejte, nejen pro sebe, audit všeho, co bude společně se 100% podílem prodáno. Budou se prodávat stroje, nemovitosti, auta…?

Se vším vám může pomoct transakční právník, Wealth Manager nebo i účetní, který má přehled o veškerých výdajích a majetku společnosti. Zároveň se doporučuje mít pro vážné zájemce o koupi firmy připravit „informační balíček“ o provozu, vedení obchodu, dodavatelích a s dalšími důležitými údaji.

KROK 5: NAJÍT STRATEGICKÉHO INVESTORA

Najít investora pro obtížně vybudovaný podnik může být oříšek. Když něco tvoříte a necháte na tom své srdce, energii a čas, je to vaší součástí. Nechcete to předat „jen tak někomu“. Ideálním způsobem je nechat za sebe hledat poradce. Nejdůležitějším aspektem však bývá to, aby obě strany jednaly loajálně a měly podobné vize.

KDO VÁM V ČR POMŮŽE S PRODEJEM VAŠÍ FIRMY? ZJISTÍTE VE WEALTH MAGAZÍN – REPORTU!

Když už najdete vážného zájemce splňujícího vaše představy, vždycky se může stát, že něco krachne. Proto se doporučuje nevázat se na jediného potenciálního kupce, ale být v kontaktu s více investory. Můžeme tomu říkat „nechat si otevřená zadní vrátka“. Zároveň doporučujeme zjistit, zda je zájemce dostatečně finančně zajištěný pro koupi vašeho podniku – např. zda nemá dluhy nebo nehrozí reputační riziko.

Výběr investora provází řada dlouhých vyjednávání o prodeji, způsobu převodu, smluvních náležitostech a hlavně o ceně. „Investor i my jsme měli najaté profesionální poradce, tak obchod i domluva fungovala na profesionální úrovni. Bylo to fér, žádné podrazy nebo manipulace, co se řeklo, to se splnilo. Nebyl důvod to zpochybňovat,“ popsal vyjednávání o transakci Petr Vít. Jednání o veškerých obchodních aspektech je vhodné přenechat odborníkům, kteří nejsou d podnikání zainteresování a ke všemu přinášejí objektivní pohled.

KROK 6: JAK BUDE NALOŽENO SE ZISKEM?

Část z těch peněz si rodina nechala a většinu peněz postupně vkládáme do svěřenského fondu, který jsme za tímto účelem vytvořili,“ vyprávěl Petr jeho zkušenosti a dodal, že důvodem volby svěřenského fondu bylo řešení komplexních záležitostí: „Nám to připadalo jako ideální způsob uchování majetku pohromadě a vyřešení přesgeneračního přesunu majetku. Já jsem měl třeba ten motiv, že nechci zkazit svoje děti. Že jim řeknu ,Ve 25 letech ti přijde tolik a tolik milionů korun.‘ To mi nepřijde jako dobrý způsob. Neměly by motivaci na sobě pracovat a něco budovat. Kdežto když ty peníze budou v nějakém vehiklu, třeba ve svěřenském fondu, zaparkované a bude přesně definované, za jakým účelem a kdo může peníze čerpat, tak mi to připadá správné. A žádný jiný způsob, než to dát takhle bokem, jsme nenašli.“

Vize, jak bude naloženo s bohatství, je stejně individuální jako majitel firmy. Většina lidí však firmu budovala s cílem zabezpečení rodiny a dětí. Obdobně jako Petr chtějí výtěžek využít i přesgeneračně pro své potomky.

Možností, jak dále naložit s financemi, je mnoho. Příkladem je zmíněný svěřenský fond, část zisku však můžete vyčlenit na investice, spoření nebo založení další firmy.

Doporučujeme však nevkládat celou částku do jediného vehiklu, ale aktiva efektivně strukturovat. Jak na strukturování bohatství se dozvíte v tomto článku.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články