Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Najděte s CzechInvestem vhodného investora pro váš podnik

Najděte s CzechInvestem vhodného investora pro váš podnik

Autor Kristýna Turečková

Hledáte partnera pro další finanční rozvoj? Chcete, aby o vás věděli investoři doma i ve světě? Zkuste bezplatný projekt CzechLink státní agentury CzechInvest. Přihlaste se zdarma do projektu kapitálových účastí CzechLink a vše bude pohlídáno za vás! Využijte příležitosti propojit se s investory doma i v zahraničí. Vše bezplatně, bezpečně a bez většího úsilí.

Uvažujete o prodeji firmy nebo hledáte partnera pro vaše podnikání? Státní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest prostřednictvím CzechLinku pomáhá malým, středním a velkým podnikům najít investora. Projektoví manažeři se zároveň postarají o profesionální prezentaci vašeho podniku, a to formou informačního prospektu. Ten obsahuje základní informace o ekonomické situaci firmy a jejím postavení na trhu.

Ctíme etické zásady

Informace o společnosti jsou pro její majitele často citlivými, mnohdy až téměř osobními údaji. K prospektu s údaji podniku se nedostane zcela každý! Veškeré základní informace o firmě jsou potenciálnímu investorovi zaslány až po podepsání dohody o mlčenlivosti. Vaše obchodní tajemství tak nebude vyzrazeno. Jakmile se naskytne vhodná příležitost, projektoví manažeři se vám ozvou a domluví vám setkání.


Jak to celé probíhá?   

Pro vás se nejedná o žádný složitý proces. V podstatě stačí vyplnit dva formuláře a tím se bezplatně zaregistrovat do projektu. Je jasné, že osud vašeho podniku nepředáte do rukou někoho cizího. Abyste měli jistotu, s kým máte tu čest, nejprve se setkáte se zástupci CzechInvestu, ideálně v prostorách vaší firmy.

Na základě získaných údajů vám bude sestaven prospekt charakterizující vaši společnost.


Informační prospekt

Prospekt obsahuje:

  • popis firmy a její vlastnickou strukturu
  • management kvality
  • výrobkové portfolio
  • hlavní ekonomické ukazatele v CZK, EUR a USD
  • celkovou ekonomickou situaci společnosti
  • nabídku podílu nebo partnerství
  • vzdálenosti od hlavních dopravních uzlů
  • počet zaměstnanců
  • technologický, zákaznický a konkurenční profil

Na vás je jen podat si s novým partnerem ruku!

Pokud o váš podnik investor projeví zájem, CzechInvest se s ním spojí, vyřeší vše podstatné, podepíše smlouvu o mlčenlivosti a zašle informační prospekt. Když vše klapne, domluví vám první schůzku.

Účastníci projektu CzechLink zároveň získávají možnost účastnit se setkání a konzultací se společnostmi, jako je KPMG nebo Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Jaká je spolupráce dle firmy registrované v projektu?

„Spolupráci s agenturami CzechInvest i CzechTrade hodnotím pozitivně – jsme zapojeni v celé řadě běžících projektů. Díky projektu CzechLink jsme v kontaktu s potenciálními investory. A i když zrovna nedojde ke konkrétní spolupráci, každá taková zkušenost a střetnutí různých úhlů pohledů je pro náš business přínosem,“ říká ředitel jedné ze společností, které jsou přihlášené v CzechLinku.Kde zjistit více informací z oblasti fúzí a akvizic?

Státní agentura CzechInvest pravidelně vydává čtvrtletník M&A Report, kde naleznete podrobný přehled o aktuálních trendech v oblasti fúzí a akvizic, statistiky a články věnující se významným transakcím v České republice. Rovněž zde můžete nalézt anonymizovaný seznam investičních cílů projektu CzechLink.  Přihlaste se k odběru na: czechlink@czechinvest.org.

Chcete vědět více?

Zajímá vás více informací o projektu nebo se chcete na něco zeptat? Kontaktujte projektové manažery CzechInvestu, kteří vám rádi odpoví na veškeré vaše dotazy.

Kontakt:

Roman Kodet

Senior projektový manažer CzechInvestu

+420 724 530 137

Roman.Kodet@czechinvest.org


Sylvie Abbasová

Projektová manažerka CzechInvestu

+420 724 315 037

Sylvie.Abbasova@czechinvest.org


O CzechInvestu

CzechInvest provází podnikatele už téměř čtvrt století. Je státní příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu a většinu služeb poskytuje bezplatně.

Jeho misí je rozvoj inovací a investic s potenciálem globálního úspěchu a s regionálním dopadem. Podporuje investory s vyšší přidanou hodnotou, to znamená ty, které do České republiky přinášejí něco navíc. Mohou to být například kvalifikovaní zaměstnanci ve vědě a výzkumu či know-how v podobě inovací.

Podporuje také zástupce měst, obcí i krajů v komunikaci s podnikateli. Otevírá dveře na ministerstva a na zahraniční technologické mise. Nemalou část jeho práce tvoří podpora tuzemských velkých, středních i malých podniků, startupů i jednotlivců s dobrými nápady. Protože těmi to vše začíná.

Autor: Kristýna Turečková – www.czechinvest.org

Související články